เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

347
หุ้น
8676.899B
เงินทุนของตลาด
23.376M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.25%
เปลี่ยนแปลง
+13.74%
ประสิทธิภาพ เดือน
+52.16%
ประสิทธิภาพ ปี
+61.14%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ยานอวกาศและการป้องกัน944.989B USD1.46%+0.27%1.379M65
การสื่อสารคอมพิวเตอร์17.258B USD+1.32%2.755M15
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์151.669B USD0.95%+3.54%2.073M20
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์227.698B USD1.47%+1.00%2.496M10
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์117.504B USD1.44%−0.59%1.728M24
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์260.228B USD1.09%+0.69%588.976K42
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์78.052B USD0.40%+0.69%3.958M26
เซมิคอนดักเตอร์3.81T USD0.98%+1.17%12.473M101
อุปกรณ์โทรคมนาคม3.086T USD0.56%−0.44%22.527M44