บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

259
หุ้น
1733.805B
เงินทุนของตลาด
2.994M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.76%
เปลี่ยนแปลง
+8.36%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.37%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.96%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด55.606B USD2.61%−0.02%2.028M36
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์22.856B USD1.82%0.19%1.156M15
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน192.944B USD0.95%0.82%879.319K3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.42T USD0.70%0.81%3.423M176
บริการด้านบุคลากร42.12B USD1.23%0.30%495.892K29