บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ (อุตสาหกรรม)

168
หุ้น
55.616B
เงินทุนของตลาด
166.447K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.46%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.00%
เปลี่ยนแปลง
+1.44%
ประสิทธิภาพ เดือน
+1.12%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.97%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
ACAM ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP
9.930.00%0.00ซื้อ41487.506M
ACAMU ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/12/2025)
10.15-0.28%-0.03ซื้อ325689.495M
ACTT ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP
9.87-0.30%-0.03ขาย111.012K313.500M
ACTTU ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 1/2 RED WT EXP)30/04/2026
10.450.00%0.00แนะนำให้ซื้อ273313.500M
AESE ALLIED ESPORTS ENTERTAINMENT INC
3.98-7.44%-0.32ขาย17.630K17.655M-0.09
AGBA AGBA ACQUISITION LIMITED
9.980.30%0.0336.950K59.630M
AGBAU AGBA ACQUISITION LIMITED UNIT 1 SHS & 1 WT EXP & 1 RT
10.200.00%0.00ซื้อ40049.215M
ALAC ALBERTON ACQUISITION CORPORATION
10.280.10%0.01ซื้อ5.500K151.011M1715.460.01
ALACU ALBERTON ACQUISITION CORPORATION UNIT(1 ORD & 1 WT & 1 RT)22/04/2020
10.55-0.19%-0.02ซื้อ405108.666M1715.460.01
ALGR ALLEGRO MERGER CORP
10.180.00%0.00แนะนำให้ซื้อ13.164K194.031M35.390.31
ALGRU ALLEGRO MERGER CORP UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WTS)
10.88-0.46%-0.05ซื้อ699166.709M35.390.31
AMCI AMCI ACQUISITION CORP
10.05-0.10%-0.01ซื้อ333.275K277.029M2394.920.00
AMCIU AMCI ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT EXP)07/01/2019
10.370.19%0.02แนะนำให้ซื้อ100207.400M2394.920.00
ANDA ANDINA ACQUISITION CORP III
10.020.30%0.03ซื้อ1.000K139.228M39.770.26
ANDAU ANDINA ACQUISITION CORP III UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT) 24/09/2020
10.45-0.48%-0.05ขาย197256.216M39.770.26
APXT APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
9.780.00%0.00250.000K455.357M
APXTU APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A AND 1/2 WT EXP 11/06/26
10.340.10%0.01แนะนำให้ซื้อ400481.430M
ARYA ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP
10.260.10%0.01ซื้อ1.000K184.359M89.700.122.00
ARYAU ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT) 04/10/2023
11.00-0.54%-0.06ซื้อ3.700K158.125M89.700.122.00
BROG TWELVE SEAS INVESTMENT COMPANY
10.290.00%0.00ซื้อ1.644M218.446M93.770.124.00
BROGU TWELVE SEAS INVESTMENT COMPANY UNITS (1 COM & 1/2 RED WT)
11.34-0.02%-0.00แนะนำให้ซื้อ176240.737M93.770.124.00
BRPA BIG ROCK PARTNERS ACQUISITION CORP
10.61-0.84%-0.09แนะนำให้ซื้อ42073.375M204.160.053.00
BRPM B RILEY PRINCIPAL MERGER CORP
9.880.00%0.00ซื้อ156.250K182.101M
BRPM.U B RILEY PRINCIPAL MERGER CORP UNITS(1COM & 1/2 WT EXP)
10.150.00%0.00ซื้อ332126.875M
BWMC BOXWOOD MERGER CORP
10.120.07%0.01แนะนำให้ซื้อ6.873K255.530M33.170.33
BWMCU BOXWOOD MERGER CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT EXP)26/11/2025
10.83-0.45%-0.05ซื้อ1.100K219.308M33.170.33
CCH COLLIER CREEK HOLDINGS
10.240.39%0.04ซื้อ238.099K572.160M97.330.110.00
CCH.U COLLIER CREEK HOLDINGS UNITS (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.750.09%0.01ซื้อ1.132K473.000M97.330.110.00
CCX CHURCHILL CAPITAL CORP II
10.270.49%0.05ซื้อ344742.944M
CCX.U CHURCHILL CAPITAL CORP II UNIT 1 COM CL A & 1 WT EXP 2021
10.77-0.12%-0.01ซื้อ1.371K742.944M
CFFA CF FINANCE ACQUISITION CORP
10.150.00%0.00ซื้อ733364.619M173.050.06
CFFAU CF FINANCE ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 3/4 RED WT EXP) 30/04/2025
10.620.19%0.02ซื้อ10.857K381.502M173.050.06
CODI COMPASS DIV HOLDINGS
22.481.81%0.40ซื้อ197.109K1.347B-2.003444.00
CPAA CONYERS PARK II ACQUISITION CORP
10.30-0.77%-0.08เป็นกลาง500581.950M
CPAAU CONYERS PARK II ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A COM & 1/4 WT EXP 18/07/2024
10.770.65%0.07ซื้อ61.802K581.950M
CRSA CRESCENT ACQUISITION CORP
9.90-0.10%-0.01ซื้อ100309.375M139.770.07
CRSAU CRESCENT ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (08/03/2024)
10.15-0.39%-0.04ขาย1.829K501.250M139.770.07
CTAC CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
10.650.00%0.00แนะนำให้ซื้อ558.669K299.691M138.470.082.00
CTACU CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT) 30/09/2023
11.45-0.17%-0.02แนะนำให้ซื้อ93.938K235.870M138.470.082.00
DDMX DD3 ACQUISITION CORP
10.110.00%0.00ขาย10.000K73.027M331.530.03
DDMXU DD3 ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP)12/10/2023
10.400.19%0.02ซื้อ20060.363M331.530.03
DEAC DIAMOND EAGLE ACQUISITION CORP
10.090.04%0.00ซื้อ2.011M422.400M
DEACU DIAMOND EAGLE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/06/2026)
10.560.09%0.01แนะนำให้ซื้อ726422.400M
DFNSU LGL SYSTEMS ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP (24/10/2024)
10.070.10%0.01268.900K148.532M
DMPI DELMAR PHARMACEUTICALS INC
0.77-1.77%-0.01ซื้อ473.208K8.769M-3.184.00
DPHC DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP
9.920.20%0.02ซื้อ1.200M81.283M
EDTX EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP
10.16-0.49%-0.05เป็นกลาง75080.328M-0.25
EDTXU EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 31/12/2025
10.400.19%0.02ซื้อ1.700K57.200M-0.25
EXPC EXPERIENCE INVESTMENTS CORP
9.73-0.21%-0.02372.179K364.875M
EXPCU EXPERIENCE INVESTMENTS CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP 01/09/2026
10.050.00%0.00ซื้อ107.125K376.875M
FLLC FELLAZO INC
9.840.00%0.0050056.580M
FLLCU FELLAZO INC UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WT)
10.08-0.10%-0.01ซื้อ1.500K57.960M
FMCI FORUM MERGER II CORPORATION
10.150.00%0.00ซื้อ212.800K260.398M-0.07
FMCIU FORUM MERGER II CORPORATION UNITS(1 CL A & 1 WT EXP)
10.720.23%0.03ซื้อ100481.923M-0.07
FPAC FAR POINT ACQUISITION CORP
10.18-0.39%-0.04ขาย18.324K804.856M79.260.133.00
FPAC.U FAR POINT ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.73-0.09%-0.01ขาย300804.856M79.260.133.00
FSRVU FINSERV ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (31/12/2026)
10.080.20%0.02แนะนำให้ซื้อ4.710K228.463M
GBLI GLOBAL INDEMNITY LIMITED CAYMAN
25.84-0.62%-0.16ซื้อ19.628K369.039M-2.31410.00
GIG GIGCAPITAL INC
10.47-0.20%-0.02ซื้อ147.228K121.826M-0.59
GIG.U GIGCAPITAL INC UNITS(1 COM & 3/4 WAR & 1RT)
12.120.17%0.02ซื้อ900141.035M-0.59
GLEO GALILEO ACQUISITION CORP
9.680.31%0.03200.200K38.821M
GLEO.U GALILEO ACQUISITION CORP UNITS (1 ORD & 1 RED WTS)
10.12-0.07%-0.01ซื้อ75.000K38.821M
GMHI GORES METROPOULOS INC
10.150.00%0.00ซื้อ300507.500M
GMHIU GORES METROPOULOS INC UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP
10.700.19%0.02ซื้อ203834.000M
GPAQ GORDON POINTE ACQUISITION CORP
10.480.00%0.00ซื้อ75.860K163.750M-0.09
GPAQU GORDON POINTE ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 1 WT EXP)18/01/2023
10.77-0.19%-0.02ซื้อ100119.047M-0.09
GRAF GRAF INDUSTRIAL CORP
10.110.00%0.00ซื้อ1.321K308.058M157.090.06
GRAF.U GRAF INDUSTRIAL CORP UNIT (1 COM & 1 RED WT EXP) 31/12/2025
10.49-0.10%-0.01แนะนำให้ซื้อ200308.058M157.090.06
GRSH GORES HOLDINGS III INC
10.230.29%0.03แนะนำให้ซื้อ10.923K511.500M118.600.093.00
GRSHU GORES HOLDINGS III INC UNIT(1 CL A & 1/3 WT) EXP 07/09/2024
10.70-0.28%-0.03ซื้อ100428.000M118.600.093.00
GSAH GS ACQUISITION HOLDINGS CORP
10.280.39%0.04ซื้อ27.778K207.348M92.640.111.00
GSAH.U GS ACQUISITION HOLDINGS CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP RED)
10.65-0.19%-0.02ขาย2.134K734.850M92.640.111.00
GTYH GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC
5.18-2.45%-0.13ขาย124.963K270.436M-1.34
GXGX GX ACQUISITION CORP
9.930.40%0.04ซื้อ15.307K356.859M
GXGXU GX ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 24/05/2026
10.310.35%0.04แนะนำให้ซื้อ5.729K296.309M
HCAC HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV
10.03-0.30%-0.03ขาย1.757K376.317M
HCACU HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV UNIT 1 CL A COM & 3/4 WT EX (01/10/2025)
10.74-0.09%-0.01แนะนำให้ซื้อ1.924K376.317M
HCCH HL ACQUISITIONS CORP
10.270.20%0.02แนะนำให้ซื้อ1.000K56.485M-0.17
HHHH WEALTHBRIDGE ACQUISITION LIMITED
10.150.00%0.00ซื้อ2.170K75.694M
HHHHU WEALTHBRIDGE ACQUISITION LIMITED UNIT 1 ORD SHS & 1 RED WT & 1 RIGHT
10.48-0.66%-0.07ซื้อ100128.094M
HSAC HEALTH SCIENCES ACQUISITIONS CORP
10.200.20%0.02ซื้อ901.722K146.625M
HSACU HEALTH SCIENCES ACQUISITIONS CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP(01/04/2024)
11.250.54%0.06ซื้อ111.385K112.500M
HYAC HAYMAKER ACQUISITION CORP II
9.950.00%0.00ซื้อ1.000K497.500M
HYACU HAYMAKER ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (31/10/2026)
10.47-1.19%-0.13ซื้อ300523.700M
INSUU INSURANCE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A & 1/2 WT EXP(31/03/2024)
10.43-0.19%-0.02เป็นกลาง100215.414M
JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
19.09-0.42%-0.08ซื้อ899.250K5.725B5.083.784700.00
JFK 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP
9.98-0.30%-0.03ซื้อ2.400K365.542M
JFKKU 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP & 1 RT
10.640.66%0.07ขาย2.400K365.542M
JIH.U JUNIPER INDL HLDGS INC UNIT 1 CL A & 1/2 WT
10.00-0.05%-0.01160.700K375.000M
KBLM KBL MERGER CORP IV
10.53-0.28%-0.03ซื้อ10044.903M162.570.242.00
KXIN KAIXIN AUTO HOLDINGS
1.471.83%0.03ขาย3.585K77.195M15.710.092.00
LACQ LEISURE ACQUISITION CORP
10.28-0.10%-0.01ซื้อ8.939K257.000M26.630.40
LACQU LEISURE ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT EXP)
10.60-0.28%-0.03ซื้อ5.002K265.000M26.630.40
LATNU UNION ACQUISITION CORP II UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT)
10.100.50%0.05ซื้อ60.116K202.000M
LCA LANDCADIA HOLDINGS II INC
9.860.20%0.02ซื้อ24.388K389.778M
LCAHU LANDCADIA HOLDINGS II INC UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP(09/05/2026)
10.100.10%0.01ซื้อ3.212K319.413M
LFAC LF CAPITAL ACQUISITION CORP
10.300.15%0.01ซื้อ3.000K199.884M102.170.11
LGC LEGACY ACQUISITION CORP
10.24-0.05%-0.01ซื้อ195384.188M115.140.09
LGC.U LEGACY ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A COM & 1 WT EXP)31/05/2024
10.610.70%0.07ซื้อ1.000K310.500M115.140.09
LHC LEO HOLDINGS CORP
10.28-0.03%-0.00ซื้อ2.139K257.000M-0.002.00
LIVE LIVE VENTURES INCORPORATED
8.281.59%0.13ซื้อ4.674K15.339M7.112.2291.00
LOAC LONGEVITY ACQUISITION CORPORATION
10.340.26%0.03ซื้อ70254.476M-0.28
MFAC MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.220.00%0.00แนะนำให้ซื้อ427216.267M154.080.07
MFAC.U MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.55-0.28%-0.03ซื้อ400223.250M154.080.07
MNCL MONOCLE ACQUISITION CORPORATION
10.03-0.20%-0.02ซื้อ200223.468M
MNCLU MONOCLE ACQUISITION CORPORATION UNIT 1 COM & 1 WT EXP
10.48-0.05%-0.01ซื้อ453387.480M
MOSC MOSAIC ACQUISITION CORP
10.22-0.20%-0.02ขาย69.885K95.464M88.450.120.00
MOSC.U MOSAIC ACQUISITION CORP UNIT(1 SHS CL A & 1/3 WT)
10.50-0.42%-0.04ขาย1.000K362.250M88.450.120.00
MUDS MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP
10.31-0.10%-0.01ซื้อ1.004K268.060M95.700.11
MUDSU MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A COM & 1 WT EXP)01/02/2023
10.800.00%0.00ขาย3.300K224.640M95.700.11
NEBU NEBULA ACQUISITION CORPORATION
10.220.20%0.02ซื้อ26.102K351.312M109.680.103.00
NFC NEW FRONTIER CORP
10.300.19%0.02ซื้อ504.042K416.764M
NFIN NETFIN ACQUISITION CORP
9.85-0.10%-0.01ซื้อ1.036K276.933M0.00
NFINU NETFIN ACQUISITION CORP UNIT 1 SHS CL A & 1 WT EXP (01/08/2024)
10.140.18%0.02ซื้อ109.000K276.933M0.00
NPA NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP
9.780.00%0.00393.001K244.500M3.00
NPAUU NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 01/09/2024
10.140.15%0.01ซื้อ494253.500M3.00
OAC OAKTREE ACQUISITION CORP
9.900.51%0.05ซื้อ88.452K454.423M
OAC.U OAKTREE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A ORD SHS & 1/3 WT EXP
10.210.44%0.04ซื้อ100454.423M
ORSN ORISUN ACQUISITION CORP
9.92-3.12%-0.3230053.270M
ORSNU ORISUN ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP & 1 RT
10.08-0.44%-0.04ซื้อ26053.270M
PAAC PROFICIENT ALPHA ACQUISITION CORP
10.020.40%0.04ซื้อ568144.959M
PAACU PROFICIENT ALPHA ACQUISITION CORP UNITS(1 COM & 1 RED WT) 30/04/2026
10.25-0.19%-0.02ซื้อ239148.290M
PACQ PURE ACQUISITION CORP
10.320.00%0.00แนะนำให้ซื้อ17.091K534.060M83.010.13
PACQU PURE ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 WT EXP)13/04/2023
10.70-0.00%-0.00ขาย500442.980M83.010.13
PIC PIVOTAL INVESTMENT CORPORATION II
9.88-0.10%-0.01ซื้อ8.030K227.240M
PIC.U PIVOTAL INVESTMENT CORPORATION II UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP(01/06/2025)
10.15-0.45%-0.05แนะนำให้ขาย2.400K227.240M
PVT PIVOTAL ACQUISITION CORP
10.110.10%0.01ขาย565.408K290.663M
PVT.U PIVOTAL ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1 RED WT EXP(01/12/2025)
11.09-1.29%-0.14ขาย202.600K232.530M
RPLA REPLAY ACQUISITION CORP
9.950.35%0.04ซื้อ1.250M357.578M
RPLA.U REPLAY ACQUISITION CORP UNIT (1 ORD SHS & 1/2 WT) 01/03/2024
10.280.19%0.02ซื้อ28.300K653.128M
RWGE REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD
10.350.00%0.00ซื้อ19.096K388.125M67.630.16
RWGE.U REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.49-1.14%-0.12ซื้อ310702.810M67.630.16
SAMA SCHULTZE SPL PURP ACQUISITION CORP
10.010.00%0.00ซื้อ2.525K162.662M
SAMAU SCHULTZE SPL PURP ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 31/12/2023
10.440.00%0.00ซื้อ371169.650M
SBE SWITCHBACK ENERGY ACQUISITION CORP
9.770.00%0.00แนะนำให้ซื้อ369697.737M
SBE.U SWITCHBACK ENERGY ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP
10.000.00%0.00ขาย3.487K697.737M
SCPE SC HEALTH CORP
9.84-0.20%-0.02ขาย10.000K196.800M
SCPE.U SC HEALTH CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.37-0.10%-0.01ขาย200224.475M
SFET SAFE-T GROUP LTD SPON ADS EACH REP 40 ORD SHS(POST SPLT)
5.910.65%0.04ขาย29.096K3.288M-3.96
SFTW.U OSPREY TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
10.03-0.04%-0.00ซื้อ10.902K275.718M
SHLL TORTOISE ACQUISITION CORP
9.860.00%0.00ขาย2.328K57.437M
SHLL.U TORTOISE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 04/03/2024
10.120.00%0.00ซื้อ362287.184M
SMMCU SOUTH MOUNTAIN MERGER CORP UNIT (1 CL A & 1/2 WT EXP )
10.16-0.39%-0.04ขาย2.027K247.500M
SPAQ SPARTAN ENERGY ACQUISITION CORP
10.07-0.10%-0.01ซื้อ688679.993M96.190.112.00
SPAQ.U SPARTAN ENERGY ACQUISITION CORP
10.300.49%0.05ซื้อ287695.524M96.190.112.00
SSPK SILVER SPIKE ACQUISITION CORP
9.870.20%0.02ซื้อ410308.438M
SSPKU SILVER SPIKE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP(2024)
10.10-0.02%-0.00ขาย100315.547M
TDAC TRIDENT ACQUISITIONS CORP
10.480.19%0.02ซื้อ31.463K275.690M-0.03
TDACU TRIDENT ACQUISITIONS CORP UNITS(1 COM & 1 WTS)
10.540.00%0.00ขาย200196.571M-0.03
THBR THUNDER BRIDGE ACQUISITION II LTD
9.880.30%0.03ขาย100414.960M
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ