สาธารณูปโภค (ภาค)

64
หุ้น
1127.492B
เงินทุนของตลาด
1.234M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.31%
เปลี่ยนแปลง
+9.86%
ประสิทธิภาพ เดือน
+15.40%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.02%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม