บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

38
หุ้น
475.295B
เงินทุนของตลาด
87.799K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.51%
เปลี่ยนแปลง
+5.31%
ประสิทธิภาพ เดือน
+9.93%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.52%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม