อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.805B-1.27%2.092Mบริการเชิงพาณิชย์25
274.259B-1.33%890.261Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.842B0.62%36.638Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
1.939B-2.15%3.591Mระบบขนส่ง3
38.986B-0.55%3.079Mระบบขนส่ง9
54.393M-0.35%1.856Mสาธารณูปโภค3
7.887B-2.49%1.934Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
15.458B0.33%1.392Mการค้าปลีก9
1.755B-1.55%200.975Kการผลิตของผู้ผลิต6
76.590B-0.74%4.388Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
35.518B0.83%191.669Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
5.194B-0.04%289.734Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
5.460B-0.85%9.526Mบริการผู้บริโภค5
29.397B0.28%80.759Kการผลิตของผู้ผลิต14
220.086M0.00%0บริการผู้บริโภค1
15.553B0.72%1.311Mบริการผู้บริโภค9
196.270M1.53%531.274Kการค้าปลีก1
6.797B-0.07%967.173Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
7.267B-1.95%405.962Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
9.199B-1.66%406.826Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
5.998B-0.12%228.910Kแร่พลังงาน8
175.517M4.98%372.117Kบริการเชิงพาณิชย์4
—%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
29.308B-0.73%79.862Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.428B0.63%6.723Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
32.118B-0.79%952.539Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
705.405M-1.09%109.326Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.696B-1.46%1.553Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
402.104M0.84%5.051Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.995B-1.83%38.472Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
19.025B-1.24%1.603Mการค้าปลีก4
65.100B0.48%3.415Mสาธารณูปโภค17
7.442B0.44%970.561Kการผลิตของผู้ผลิต17
779.967M-1.54%30.516Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
42.888B0.74%554.119Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
558.572K0.00%220.348Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
858.864M-1.27%49.808Kบริการการกระจายสินค้า7
64.189M6.48%218.051Kการค้าปลีก2
654.118M0.17%2.342Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
31.798B-0.07%316.257Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
1.860B-0.27%795.225Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
19.006B-0.81%856.135Kการเงิน29
33.791B-0.63%4.904Mการเงิน64
841.754M-0.16%17.059Kบริการเชิงพาณิชย์3
513.635M0.00%2.770Kบริการการกระจายสินค้า2
55.778B0.30%5.651Mการค้าปลีก11
21.522B-1.83%1.095Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.867B0.38%30.555Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.380B-0.17%186.092Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
17.452B0.43%9.479Mสาธารณูปโภค4
5.881B0.18%1.449Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
4.621B0.00%5.171Mการค้าปลีก1
53.981B0.84%2.392Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
7.743B-0.49%718.481Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
31.769B-1.70%862.481Kบริการผู้บริโภค9
163.477B-0.39%1.525Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
125.776B-0.04%29.311Kการผลิตของผู้ผลิต4
17.491B-1.02%432.487Kการผลิตของผู้ผลิต18
1.679B-1.19%207.601Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
120.055B-0.48%126.124Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
51.938B-0.04%161.812Kการเงิน5
815.490B-1.22%8.380Mแร่พลังงาน25
11.096B-0.31%761.580Kการค้าปลีก5
16.704B-0.10%809.791Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
61.039B-0.06%415.211Kการเงิน28
103.083B-0.24%1.289Mการเงิน154
132.850B-0.70%404.009Kอื่นๆ2465
27.172B-0.23%484.131Kการเงิน6
333.403B-0.59%48.638Mการเงิน12
75.937B0.02%3.491Mการสื่อสาร3
3.064B1.56%25.432Kระบบขนส่ง5
3.552B-0.28%565.870Kบริการการกระจายสินค้า4
23.816B-2.06%2.415Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
318.755M-0.47%565.538Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
631.049M-0.82%263.685Kการผลิตของผู้ผลิต6
13.957B0.05%16.642Kอื่นๆ9
116.982B-0.33%1.518Mบริการเชิงพาณิชย์77
2.870B-1.33%120.053Kการผลิตของผู้ผลิต8
200.884B0.63%118.657Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.477B-3.02%3.348Mบริการผู้บริโภค13
78.789B-0.51%6.371Mการเงิน6
50.922M0.00%392รัฐบาล1
876.837K0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
11.995M5.93%22.308Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
34.922B-0.10%1.129Mแร่พลังงาน87
101.057B-0.62%78.308Kแร่พลังงาน3
41.195B-0.06%177.148Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
11.849B-0.81%1.257Mบริการผู้บริโภค12
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
230.956B-0.77%6.570Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน58
13.850B-6.42%438.010Kระบบขนส่ง13
29.348B-0.84%811.071Kบริการทางด้านเทคโนโลยี44
7.719B-1.04%1.807Mบริการเชิงพาณิชย์16
4.628B0.92%206.562Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
186.538B0.96%3.790Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
4.427B-0.60%259.164Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
32.090B4.10%2.985Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน62
13.393B-0.71%1.432Mการเงิน5
16.357B-1.38%2.922Mบริการผู้บริโภค10
2.366B0.05%190.811Kบริการผู้บริโภค2
8.448B1.20%1.721Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.172B-3.41%42.006Kระบบขนส่ง1
28.361B2.66%269.346Kการเงิน41
68.072B-0.06%1.360Mการเงิน55
5.001B-0.29%33.326Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
172.796B1.13%1.112Mการเงิน26
48.385B0.03%1.795Mบริการผู้บริโภค20
855.368M-2.23%1.391Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1.591B-1.70%162.739Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.375B-0.85%641.478Kการเงิน2
22.163B0.09%638.407Kการค้าปลีก24
6.677B-1.39%111.105Kการสื่อสาร11
212.938B0.06%107.379Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
642.631B-0.34%8.866Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
1.383B-1.55%1.097Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
92.808B0.43%2.482Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
341.520M1.81%115.771Kระบบขนส่ง1
158.469M0.15%23.151Kการผลิตของผู้ผลิต2
18.545B0.59%1.151Mสาธารณูปโภค4
39.628B-0.30%466.452Kบริการการกระจายสินค้า25
44.693B-0.06%42.049Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ