ระบบขนส่ง (ภาค)

5
หุ้น
49.749B
เงินทุนของตลาด
4.690M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.42%
เปลี่ยนแปลง
+2.80%
ประสิทธิภาพ เดือน
+58.43%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.10%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ5.227BAED3.64%0.00%299.798K1
สายการบิน13.229BAED3.50%−0.90%2.244M2
การขนส่งทางทะเล905.528MAED−0.70%17.501M1
การขนส่งอื่นๆ30.387BAED−3.55%6.129M1