สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

3
หุ้น
2.026B
เงินทุนของตลาด
62
ปริมาณการซื้อขาย
−0.52%
เปลี่ยนแปลง
+9.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.62%
ประสิทธิภาพ ปี
+18.30%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
DRC DUBAI REFRESHMENTS
18.100.00%0.00ซื้อ00.001.629B14.501.25
ERC EMIRATES REFRESHME
4.046.32%0.24ขาย67.731K273633.24114.000M64.080.06
UFC UNITED FOODS COMPA
9.000.00%0.00ซื้อ00.00272.250M31.190.29
โหลดเพิ่ม