เทคโนโลยี (ภาค)

56
หุ้น
282.101B
เงินทุนของตลาด
1.921M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.76%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.85%
เปลี่ยนแปลง
+2.99%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.87%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
21.40-0.47%-0.10ขาย51.400K4.436B18.731.15312.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
21.40-0.47%-0.10ขาย51.400K4.436B18.731.15312.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.2210.00%0.02ซื้อ34.362M848.059M-0.02847.00สินค้าอิเลคโทรนิคส์สำหรับใช้ในบ้าน
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.2210.00%0.02ซื้อ34.362M848.059M-0.02847.00สินค้าอิเลคโทรนิคส์สำหรับใช้ในบ้าน
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.86-2.27%-0.02ซื้อ13.500K360.692M25.750.03612.00บริการอินเตอร์เนท
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.86-2.27%-0.02ซื้อ13.500K360.692M25.750.03612.00บริการอินเตอร์เนท
CCET CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
1.89-0.53%-0.01ซื้อ129.700K8.654B26.900.0718707.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
CCET.R CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.89-0.53%-0.01ซื้อ129.700K8.654B26.900.0718707.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
4.260.47%0.02ซื้อ3.300K568.160M11.870.36ซอฟต์แวร์
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.260.47%0.02ซื้อ3.300K568.160M11.870.36ซอฟต์แวร์
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01ซื้อ96.000K375.652M24.240.00193.00เซมิคอนดักเตอร์
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01ซื้อ96.000K375.652M24.240.00193.00เซมิคอนดักเตอร์
FORTH FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.100.00%0.00ขาย50.800K5.856B11.130.552592.00เซมิคอนดักเตอร์
FORTH.R FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.100.00%0.00ขาย50.800K5.856B11.130.552592.00เซมิคอนดักเตอร์
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
33.000.76%0.25ขาย1.521M26.360B11.102.9510539.00เซมิคอนดักเตอร์
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.000.76%0.25ขาย1.521M26.360B11.102.9510539.00เซมิคอนดักเตอร์
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.000.63%0.05ขาย247.500K5.406B44.340.18340.00ซอฟต์แวร์
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.000.63%0.05ขาย247.500K5.406B44.340.18340.00ซอฟต์แวร์
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.960.51%0.01ซื้อ55.300K877.500M10.350.1953.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.960.51%0.01ซื้อ55.300K877.500M10.350.1953.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.380.00%0.00ซื้อ80.200K1.690B9.780.35156.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.380.00%0.00ซื้อ80.200K1.690B9.780.35156.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.790.00%0.00ขาย165.400K200.897M-0.20132.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.790.00%0.00ขาย165.400K200.897M-0.20132.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
26.751.90%0.50ซื้อ5.472M30.786B15.281.726105.00เซมิคอนดักเตอร์
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.751.90%0.50ซื้อ5.472M30.786B15.281.726105.00เซมิคอนดักเตอร์
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.000.00%0.00ขาย292.500K4.530B49.200.04956.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.000.00%0.00ขาย292.500K4.530B49.200.04956.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.580.00%0.00ซื้อ187.600K1.580B-0.381267.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.580.00%0.00ซื้อ187.600K1.580B-0.381267.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
29.750.85%0.25ซื้อ179.700K5.900B39.650.74ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.750.85%0.25ซื้อ179.700K5.900B39.650.74ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00ขาย20.682M1.358B-0.0041.00ซอฟต์แวร์
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00ขาย20.682M1.358B-0.0041.00ซอฟต์แวร์
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.500.00%0.00ขาย17.900K375.000M63.830.02การสื่อสารและเครือข่าย
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.46-2.67%-0.04ขาย6.000K375.000M63.830.02การสื่อสารและเครือข่าย
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
7.20-1.37%-0.10ขาย386.800K7.347B-1.075655.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.20-1.37%-0.10ขาย386.800K7.347B-1.075655.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
1.490.68%0.01ขาย381.500K777.759M-0.93331.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.490.68%0.01ขาย381.500K777.759M-0.93331.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
12.40-0.80%-0.10แนะนำให้ขาย35.200K6.047B53.650.24ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.40-0.80%-0.10แนะนำให้ขาย35.200K6.047B53.650.24ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
2.32-0.85%-0.02แนะนำให้ซื้อ4.014M1.957B30.130.081351.00เซมิคอนดักเตอร์
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
2.32-0.85%-0.02แนะนำให้ซื้อ4.014M1.957B30.130.081351.00เซมิคอนดักเตอร์
SVI SVI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.860.00%0.00ขาย1.683M10.544B13.160.372494.00Electronic Equipments & Parts
SVI.R SVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.860.00%0.00ขาย1.683M10.544B13.160.372494.00Electronic Equipments & Parts
SVOA SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.190.00%0.00ขาย330.500K841.330M9.850.121508.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.190.00%0.00ขาย330.500K841.330M9.850.121508.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
11.800.00%0.00ขาย192.700K9.090B12.570.94708.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.800.00%0.00ขาย192.700K9.090B12.570.94708.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
6.000.00%0.00ขาย30.200K2.471B45.110.14Electronic Equipments & Parts
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.000.00%0.00ขาย30.200K2.471B45.110.14Electronic Equipments & Parts
TEAM TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.13-0.88%-0.01ขาย154.500K726.252M49.540.021339.00เซมิคอนดักเตอร์
TEAM.R TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.13-0.88%-0.01ขาย154.500K726.252M49.540.021339.00เซมิคอนดักเตอร์
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
181.00-4.23%-8.00แนะนำให้ขาย4001.086B11.4515.81382.00อุปกรณ์สำหรับสำนักงาน
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
181.00-4.23%-8.00แนะนำให้ขาย4001.086B11.4515.81382.00อุปกรณ์สำหรับสำนักงาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ส่งข้อเสนอแนะ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ