เทคโนโลยี (ภาค)

62
หุ้น
289.656B
เงินทุนของตลาด
7.073M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.23%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.75%
เปลี่ยนแปลง
−4.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
−19.52%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.08%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
20.50-0.49%-0.10ขาย100.500K4.250B15.741.31469.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
20.50-0.49%-0.10ขาย100.500K4.250B15.741.31469.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.180.00%0.00ขาย1.083M763.253M-0.09847.00สินค้าอิเลคโทรนิคส์สำหรับใช้ในบ้าน
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.180.00%0.00ขาย1.083M763.253M-0.09847.00สินค้าอิเลคโทรนิคส์สำหรับใช้ในบ้าน
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.810.00%0.00ขาย2.200K332.000M-0.06612.00บริการอินเตอร์เนท
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.810.00%0.00ขาย2.200K332.000M-0.06612.00บริการอินเตอร์เนท
CCET CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
1.720.00%0.00ขาย445.100K7.834B9.930.1724367.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
CCET.R CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.720.00%0.00ขาย445.100K7.834B9.930.1724367.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.980.00%0.00แนะนำให้ขาย33.000K399.320M9.900.30ซอฟต์แวร์
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.980.00%0.00แนะนำให้ขาย33.000K399.320M9.900.30ซอฟต์แวร์
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
11.70-3.31%-0.40ซื้อ37.908M22.460B29.030.42บริการอินเตอร์เนท
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.70-3.31%-0.40ซื้อ37.908M22.460B29.030.42บริการอินเตอร์เนท
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01แนะนำให้ซื้อ12.690M375.652M-0.00193.00เซมิคอนดักเตอร์
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01แนะนำให้ซื้อ12.690M375.652M-0.00193.00เซมิคอนดักเตอร์
FORTH FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.50-0.90%-0.05ขาย51.500K5.328B13.610.412369.00เซมิคอนดักเตอร์
FORTH.R FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.50-0.90%-0.05ขาย51.500K5.328B13.610.412369.00เซมิคอนดักเตอร์
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
0.70-1.41%-0.01ขาย378.600Kที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.70-1.41%-0.01ขาย378.600Kที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
28.250.89%0.25ซื้อ1.077M22.537B9.432.9710941.00เซมิคอนดักเตอร์
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.250.89%0.25ซื้อ1.077M22.537B9.432.9710941.00เซมิคอนดักเตอร์
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.950.63%0.05แนะนำให้ขาย174.000K5.372B42.430.19342.00ซอฟต์แวร์
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.950.63%0.05แนะนำให้ขาย174.000K5.372B42.430.19342.00ซอฟต์แวร์
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.690.00%0.00แนะนำให้ขาย77.800K760.500M9.910.1753.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.690.00%0.00แนะนำให้ขาย77.800K760.500M9.910.1753.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.80-0.71%-0.02ขาย11.700K1.410B10.310.27156.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.80-0.71%-0.02ขาย11.700K1.410B10.310.27156.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
INSET INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.70-0.74%-0.02แนะนำให้ขาย4.590M1.523B9.320.29ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
INSET.R INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.70-0.74%-0.02แนะนำให้ขาย4.590M1.523B9.320.29ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.571.79%0.01ขาย48.000K142.408M-0.23164.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.571.79%0.01ขาย48.000K142.408M-0.23164.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
14.90-2.61%-0.40แนะนำให้ขาย2.589M17.944B13.121.176105.00เซมิคอนดักเตอร์
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.90-2.61%-0.40แนะนำให้ขาย2.589M17.944B13.121.176105.00เซมิคอนดักเตอร์
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.73-2.26%-0.04ขาย732.400K4.009B-0.03725.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.73-2.26%-0.04ขาย732.400K4.009B-0.03725.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.340.00%0.00ขาย80.700K1.474B-0.271267.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.340.00%0.00ขาย80.700K1.474B-0.271267.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
32.250.00%0.00ซื้อ86.100K6.450B38.960.8398.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.250.00%0.00ซื้อ86.100K6.450B38.960.8398.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00ขาย25.566M1.358B26.320.0041.00ซอฟต์แวร์
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00ขาย25.566M1.358B26.320.0041.00ซอฟต์แวร์
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.79-2.19%-0.04ซื้อ2.106M457.500M57.210.03การสื่อสารและเครือข่าย
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.79-2.19%-0.04ซื้อ2.106M457.500M57.210.03การสื่อสารและเครือข่าย
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
8.00-0.62%-0.05ขาย608.200K8.102B-0.654714.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.00-0.62%-0.05ขาย608.200K8.102B-0.654714.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
1.59-1.24%-0.02ซื้อ705.500K846.076M-0.96331.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.59-1.24%-0.02ซื้อ705.500K846.076M-0.96331.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
15.600.00%0.00ขาย104.600K8.388B73.160.22ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.600.00%0.00ขาย104.600K8.388B73.160.22ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
1.23-1.60%-0.02ขาย164.500K1.046B13.150.101351.00เซมิคอนดักเตอร์
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.23-1.60%-0.02ขาย164.500K1.046B13.150.101351.00เซมิคอนดักเตอร์
SVI SVI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.660.00%0.00ซื้อ2.977M10.055B14.420.323308.00Electronic Equipments & Parts
SVI.R SVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.660.00%0.00ซื้อ2.977M10.055B14.420.323308.00Electronic Equipments & Parts
SVOA SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.080.00%0.00แนะนำให้ขาย149.900K763.560M9.050.121508.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.080.00%0.00แนะนำให้ขาย149.900K763.560M9.050.121508.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
8.000.63%0.05แนะนำให้ขาย257.200K6.124B9.940.80708.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.000.63%0.05แนะนำให้ขาย257.200K6.124B9.940.80708.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
6.500.78%0.05ซื้อ2.556M2.657B26.570.25Electronic Equipments & Parts
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.500.78%0.05ซื้อ2.556M2.657B26.570.25Electronic Equipments & Parts
TEAM TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.961.05%0.01ขาย282.300K605.210M6.590.141339.00เซมิคอนดักเตอร์
TEAM.R TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.961.05%0.01ขาย282.300K605.210M6.590.141339.00เซมิคอนดักเตอร์
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
177.000.00%0.00ขาย8001.062B11.1415.89382.00อุปกรณ์สำหรับสำนักงาน
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
177.000.00%0.00ขาย8001.062B11.1415.89382.00อุปกรณ์สำหรับสำนักงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ