เทคโนโลยี (ภาค)

60
หุ้น
281.869B
เงินทุนของตลาด
11.564M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.52%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+2.41%
เปลี่ยนแปลง
−2.17%
ประสิทธิภาพ เดือน
−15.98%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.18%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
22.900.44%0.10ขาย73.600K4.704B17.281.32312.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
22.900.44%0.10ขาย73.600K4.704B17.281.32312.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.205.26%0.01ขาย490.400K805.656M-0.05847.00สินค้าอิเลคโทรนิคส์สำหรับใช้ในบ้าน
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.205.26%0.01ขาย490.400K805.656M-0.05847.00สินค้าอิเลคโทรนิคส์สำหรับใช้ในบ้าน
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.836.41%0.05ซื้อ255.200K319.704M-0.12612.00บริการอินเตอร์เนท
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.836.41%0.05ซื้อ255.200K319.704M-0.12612.00บริการอินเตอร์เนท
CCET CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
1.800.00%0.00ซื้อ396.500K8.198B12.530.1418707.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
CCET.R CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.800.00%0.00ซื้อ396.500K8.198B12.530.1418707.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.96-3.27%-0.10แนะนำให้ขาย809.200K410.040M9.520.32ซอฟต์แวร์
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.96-3.27%-0.10แนะนำให้ขาย809.200K410.040M9.520.32ซอฟต์แวร์
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
10.409.47%0.90แนะนำให้ซื้อ91.174M17.634B26.610.36บริการอินเตอร์เนท
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.409.47%0.90แนะนำให้ซื้อ91.174M17.634B26.610.36บริการอินเตอร์เนท
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.04-20.00%-0.01ขาย1.603M469.565M-0.00193.00เซมิคอนดักเตอร์
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01ขาย1.603M469.565M-0.00193.00เซมิคอนดักเตอร์
FORTH FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.000.00%0.00ซื้อ104.400K5.760B11.730.512592.00เซมิคอนดักเตอร์
FORTH.R FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.000.00%0.00ซื้อ104.400K5.760B11.730.512592.00เซมิคอนดักเตอร์
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
0.933.33%0.03ขาย824.500Kที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.933.33%0.03ขาย824.500Kที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
28.00-0.88%-0.25ซื้อ808.500K22.738B9.512.9710539.00เซมิคอนดักเตอร์
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.00-0.88%-0.25ซื้อ808.500K22.738B9.512.9710539.00เซมิคอนดักเตอร์
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.601.18%0.10ซื้อ103.100K5.780B45.460.19340.00ซอฟต์แวร์
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.601.18%0.10ซื้อ103.100K5.780B45.460.19340.00ซอฟต์แวร์
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.750.00%0.00แนะนำให้ขาย479.300K787.500M9.970.1853.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.750.00%0.00แนะนำให้ขาย479.300K787.500M9.970.1853.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.320.61%0.02ซื้อ228.300K1.650B10.980.30156.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.320.61%0.02ซื้อ228.300K1.650B10.980.30156.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.611.67%0.01แนะนำให้ขาย72.300K152.580M-0.24132.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.611.67%0.01แนะนำให้ขาย72.300K152.580M-0.24132.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
16.003.90%0.60ขาย5.212M18.061B10.221.516105.00เซมิคอนดักเตอร์
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.003.90%0.60ขาย5.212M18.061B10.221.516105.00เซมิคอนดักเตอร์
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.882.17%0.04แนะนำให้ขาย993.600K4.168B38.500.05956.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.882.17%0.04แนะนำให้ขาย993.600K4.168B38.500.05956.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.700.00%0.00ขาย312.900K1.633B-0.381267.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.700.00%0.00ขาย312.900K1.633B-0.381267.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
32.501.56%0.50ซื้อ522.500K6.400B41.050.78ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.501.56%0.50ซื้อ522.500K6.400B41.050.78ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย1.097M1.358B-0.0041.00ซอฟต์แวร์
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย1.097M1.358B-0.0041.00ซอฟต์แวร์
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.300.00%0.00ขาย5.800K325.000M120.710.01การสื่อสารและเครือข่าย
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.300.00%0.00ขาย5.800K325.000M120.710.01การสื่อสารและเครือข่าย
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
9.150.00%0.00ขาย1.197M9.210B-0.884714.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.150.00%0.00ขาย1.197M9.210B-0.884714.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
1.470.68%0.01ขาย651.100K767.249M-0.93331.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.470.68%0.01ขาย651.100K767.249M-0.93331.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
15.902.58%0.40ซื้อ2.322M8.334B74.530.21ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.902.58%0.40ซื้อ2.322M8.334B74.530.21ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
1.580.00%0.00ขาย50.500K1.322B16.730.101351.00เซมิคอนดักเตอร์
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.580.00%0.00ขาย50.500K1.322B16.730.101351.00เซมิคอนดักเตอร์
SVI SVI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.441.78%0.06ขาย328.900K7.293B10.460.322494.00Electronic Equipments & Parts
SVI.R SVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.441.78%0.06ขาย328.900K7.293B10.460.322494.00Electronic Equipments & Parts
SVOA SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.091.87%0.02แนะนำให้ขาย226.100K756.490M8.580.121508.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.091.87%0.02แนะนำให้ขาย226.100K756.490M8.580.121508.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
9.800.51%0.05ขาย126.400K7.511B11.540.85708.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.800.51%0.05ขาย126.400K7.511B11.540.85708.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
6.35-0.78%-0.05ซื้อ354.400K2.636B25.540.26Electronic Equipments & Parts
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.35-0.78%-0.05ซื้อ354.400K2.636B25.540.26Electronic Equipments & Parts
TEAM TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.971.04%0.01ขาย13.900K611.581M10.270.091339.00เซมิคอนดักเตอร์
TEAM.R TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.971.04%0.01ขาย13.900K611.581M10.270.091339.00เซมิคอนดักเตอร์
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
190.000.53%1.00ขาย2001.140B13.0014.62382.00อุปกรณ์สำหรับสำนักงาน
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
190.000.53%1.00ขาย2001.140B13.0014.62382.00อุปกรณ์สำหรับสำนักงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ