พลังงาน (ภาค)

55
หุ้น
6035.164B
เงินทุนของตลาด
17.986M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.76%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+1.56%
เปลี่ยนแปลง
−5.11%
ประสิทธิภาพ เดือน
+2.97%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.03%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AGE ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.87-1.14%-0.01แนะนำให้ขาย809.200K1.702B4.820.18261.00ถ่านหิน
AGE.R ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.87-1.14%-0.01แนะนำให้ขาย809.200K1.702B4.820.18261.00ถ่านหิน
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.313.33%0.01ขาย1.066M1.570B-0.03164.00เชื้อเพลิงทดแทน
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.313.33%0.01ขาย1.066M1.570B-0.03164.00เชื้อเพลิงทดแทน
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
11.500.00%0.00ขาย9.922M59.362B25.820.456037.00ถ่านหิน
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.500.00%0.00ขาย9.922M59.362B25.820.456037.00ถ่านหิน
BCP BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
25.750.00%0.00ซื้อ5.491M35.456B-0.321254.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
BCP.R BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.750.00%0.00ซื้อ5.491M35.456B-0.321254.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.550.00%0.00แนะนำให้ขาย728.600K1.529B17.260.0312.00เชื้อเพลิงทดแทน
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.550.00%0.00แนะนำให้ขาย728.600K1.529B17.260.0312.00เชื้อเพลิงทดแทน
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.203.60%0.25ขาย10.930M24.053B-1.12550.00รวมน้ำมันและก๊าซ
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.203.60%0.25ขาย10.930M24.053B-1.12550.00รวมน้ำมันและก๊าซ
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
10.702.88%0.30ขาย1.583M10.650B30.770.34เชื้อเพลิงทดแทน
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.702.88%0.30ขาย1.583M10.650B30.770.34เชื้อเพลิงทดแทน
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.380.60%0.02แนะนำให้ขาย67.302M68.580B-0.115483.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
3.38-4.52%-0.16ขาย21.800K68.580B-0.115483.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.380.60%0.02แนะนำให้ขาย67.302M68.580B-0.115483.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
LANNA THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
7.650.66%0.05ขาย92.300K3.990B10.130.75753.00ถ่านหิน
LANNA.R THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.650.66%0.05ขาย92.300K3.990B10.130.75753.00ถ่านหิน
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.200.00%0.00แนะนำให้ขาย2.513M18.000B19.760.36943.00บริการขนส่งน้ำมันและก๊าซ
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.200.00%0.00แนะนำให้ขาย2.513M18.000B19.760.36943.00บริการขนส่งน้ำมันและก๊าซ
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
0.732.82%0.02ซื้อ70.378M8.420B1.610.44114.00บริการขนส่งน้ำมันและก๊าซ
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
0.732.82%0.02ซื้อ70.378M8.420B1.610.44114.00บริการขนส่งน้ำมันและก๊าซ
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
18.400.00%0.00ขาย6.628M30.728B22.350.8212894.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.400.00%0.00ขาย6.628M30.728B22.350.8212894.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
42.00-0.59%-0.25ขาย34.376M1206.787B12.853.2926613.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
45.509.64%4.00ซื้อ6.400K1206.787B12.853.2926613.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.00-0.59%-0.25ขาย34.376M1206.787B12.853.2926613.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
116.50-0.43%-0.50แนะนำให้ขาย9.110M464.488B9.6812.083861.00สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
116.00-0.85%-1.00ขาย234.000K464.488B9.6812.083861.00สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
116.50-0.43%-0.50แนะนำให้ขาย9.110M464.488B9.6812.083861.00สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ
RPC RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
0.630.00%0.00ขาย1.231M821.938M22.420.03932.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
RPC.R RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.630.00%0.00ขาย1.231M821.938M22.420.03932.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
SEAOIL SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.34-0.46%-0.02ขาย29.700K2.414B34.580.1377.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
SEAOIL.R SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.34-0.46%-0.02ขาย29.700K2.414B34.580.1377.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
SGP SIAMGAS AND PETROCHEMICALS
8.351.83%0.15แนะนำให้ขาย1.689M15.070B-0.281348.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
SGP.R SIAMGAS AND PETROCHEMICALS NON-VOTING
8.351.83%0.15แนะนำให้ขาย1.689M15.070B-0.281348.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
SOLAR SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-0.66%-0.01ขาย128.700K827.070M-0.80319.00อุปกรณ์และบริการด้านพลังงานทดแทน
SOLAR.R SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-0.66%-0.01ขาย128.700K827.070M-0.80319.00อุปกรณ์และบริการด้านพลังงานทดแทน
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
13.303.10%0.40ซื้อ1004.450B14.330.90897.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.303.10%0.40ซื้อ1004.450B14.330.90897.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
9.704.30%0.40ซื้อ21.571M40.324B-0.85454.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.704.30%0.40ซื้อ21.571M40.324B-0.85454.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.750.57%0.01ขาย480.900K1.981B-0.091496.00ถ่านหิน
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.750.57%0.01ขาย480.900K1.981B-0.091496.00ถ่านหิน
SUSCO SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.942.80%0.08ซื้อ1.890M3.146B8.620.331828.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
SUSCO.R SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.942.80%0.08ซื้อ1.890M3.146B8.620.331828.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
TAE THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.28-1.20%-0.04ขาย1.165M3.320B5.770.58225.00เชื้อเพลิงทดแทน
TAE.R THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.28-1.20%-0.04ขาย1.165M3.320B5.770.58225.00เชื้อเพลิงทดแทน
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
66.75-1.84%-1.25แนะนำให้ขาย7.492M138.720B-0.25652.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.75-1.84%-1.25แนะนำให้ขาย7.492M138.720B-0.25652.00การกลั่นและการตลาดด้านน้ำมันและก๊าซ
UMS UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY
0.400.00%0.00ขาย100281.895M-0.09304.00ถ่านหิน
UMS.R UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.400.00%0.00ขาย100281.895M-0.09304.00ถ่านหิน
VL V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.273.25%0.04ซื้อ28.707M984.000M13.120.09277.00บริการขนส่งน้ำมันและก๊าซ
VL.R V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.273.25%0.04ซื้อ28.707M984.000M13.120.09277.00บริการขนส่งน้ำมันและก๊าซ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ