สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

98
หุ้น
1381.321B
เงินทุนของตลาด
11.680M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.89%
เปลี่ยนแปลง
+0.17%
ประสิทธิภาพ เดือน
+29.58%
ประสิทธิภาพ ปี
+26.11%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.600.00%0.00ขาย44.100K1.381B31.500.18
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.600.00%0.00ขาย44.100K1.381B31.500.18
APCO ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
5.85-2.50%-0.15ซื้อ769.300K3.480B58.310.10
APCO.R ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.85-2.50%-0.15ซื้อ769.300K3.480B58.310.10
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
3.001.35%0.04ซื้อ802.700K2.702B-0.02
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.001.35%0.04ซื้อ802.700K2.702B-0.02
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
127.000.79%1.00ขาย4.604M129.000B35.903.51
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
127.000.79%1.00ขาย4.604M129.000B35.903.51
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.445.17%0.12ซื้อ2.888M2.206B-0.27
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.445.17%0.12ซื้อ2.888M2.206B-0.27
CM CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY
2.900.00%0.00ขาย85.100K1.105B-0.04
CM.R CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.900.00%0.00ขาย85.100K1.105B-0.04
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.960.51%0.02ซื้อ4.600K156.800M-1.00
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.960.51%0.02ซื้อ4.600K156.800M-1.00
CV CLOVER POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.540.57%0.02ซื้อ44.075M4.557B
CV.R CLOVER POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.540.57%0.02ซื้อ44.075M
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
17.802.30%0.40ขาย640.800K5.658B23.090.75
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.802.30%0.40ขาย640.800K5.658B23.090.75
F&D FOOD AND DRINKS PUBLIC COMPANY LIMITED
22.500.00%0.00ขาย7.700K405.359M15.871.45
F&D.R FOOD AND DRINKS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.500.00%0.00ขาย7.700K405.359M15.871.45
GFPT GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
13.10-0.76%-0.10ซื้อ10.798M16.425B15.810.83
GFPT.R GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.10-0.76%-0.10ซื้อ10.798M16.425B15.810.83
HTC HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
35.250.00%0.00ขาย186.300K7.184B12.042.93
HTC.R HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.250.00%0.00ขาย186.300K7.184B12.042.93
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
11.201.82%0.20ขาย3.852M14.560B29.020.38
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.201.82%0.20ขาย3.852M14.560B29.020.38
KTIS KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
5.200.97%0.05ขาย72.000K20.651B-0.17
KTIS.R KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
5.200.97%0.05ขาย72.000K20.651B-0.17
LST LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
5.450.93%0.05ซื้อ972.200K4.592B8.260.65
LST.R LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.450.93%0.05ซื้อ972.200K4.592B8.260.65
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
7.000.72%0.05ซื้อ272.100K1.960B-0.74
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.000.72%0.05ซื้อ272.100K1.960B-0.02
MC MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.300.54%0.05ขาย822.400K7.445B16.470.56
MC.R MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.300.54%0.05ขาย822.400K7.445B16.470.56
NPK NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED
13.80-4.17%-0.60แนะนำให้ขาย6.800K144.000M16.590.87
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.80-4.17%-0.60แนะนำให้ขาย6.800K144.000M16.590.87
NRF NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.70-0.57%-0.05ขาย3.828M12.549B100.920.09
NRF.R NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.70-0.57%-0.05ขาย3.828M100.920.09
NSL NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
20.805.58%1.10เป็นกลาง4.020M5.910B23.990.82
NSL.R NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.805.58%1.10เป็นกลาง4.020M23.990.82
OCC O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED
10.506.06%0.60ซื้อ14.300K597.000M-0.00
OCC.R O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.506.06%0.60ซื้อ14.300K597.000M-0.00
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
34.750.00%0.00ขาย4.269M105.882B29.011.20
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.750.00%0.00ขาย4.269M105.882B29.011.20
PAF PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.634.49%0.07ขาย1.856M874.334M9.740.16
PAF.R PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.634.49%0.07ขาย1.856M874.334M9.740.16
PB PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
70.25-0.35%-0.25ซื้อ8.700K31.725B20.203.49
PB.R PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
70.25-0.35%-0.25ซื้อ8.700K31.725B20.203.49
PG PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.35-0.78%-0.05ขาย15.100K633.600M853.330.01
PG.R PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.35-0.78%-0.05ขาย15.100K633.600M853.330.01
PRAPAT PEERAPAT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
1.78-0.56%-0.01ขาย4.585M625.600M-0.01
PRAPAT.R PEERAPAT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.78-0.56%-0.01ขาย4.585M-0.01
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
20.705.08%1.00แนะนำให้ซื้อ39.721M39.800B88.420.22
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.705.08%1.00แนะนำให้ซื้อ39.721M39.800B88.420.22
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED
19.301.05%0.20ขาย578.900K6.741B22.350.85
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.301.05%0.20ขาย578.900K6.741B22.350.85
SAPPE SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
26.75-0.93%-0.25ขาย610.100K7.990B19.241.40
SAPPE.R SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.75-0.93%-0.25ขาย610.100K7.990B19.241.40
SAUCE THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED
30.501.67%0.50แนะนำให้ซื้อ1.900K10.890B18.551.62
SAUCE.R THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.501.67%0.50แนะนำให้ซื้อ1.900K10.890B71.450.42
SFP SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY
110.00-1.79%-2.00ขาย1002.352B33.853.31
SFP.R SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
110.00-1.79%-2.00ขาย1002.352B28.403.94
SJ S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
27.251.87%0.50แนะนำให้ซื้อ7004.011B13.761.94
SJ.R S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
27.251.87%0.50แนะนำให้ซื้อ7004.011B13.761.94
SNNP SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY
12.000.84%0.10ขาย8.479M11.712B
SNNP.R SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.000.84%0.10ขาย8.479M
SORKON S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.750.00%0.00ซื้อ1.398M1.908B14.400.40
SORKON.R S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.750.00%0.00ซื้อ1.398M1.908B14.400.40
SSC SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
31.00-3.12%-1.00ขาย3.600K8.309B49.920.64
SSC.R SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.00-3.12%-1.00ขาย3.600K8.309B49.920.64
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.400.60%0.05ซื้อ1.900K2.254B11.570.72
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.400.60%0.05ซื้อ1.900K2.254B11.570.72
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
7.550.67%0.05ซื้อ6.741M4.934B22.410.33
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.550.67%0.05ซื้อ6.741M4.934B22.410.33
TACC T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.502.04%0.15ซื้อ1.755M4.560B22.500.33
TACC.R T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.502.04%0.15ซื้อ1.755M4.560B22.500.33
TC TROPICAL CANNING (THAILAND)
5.900.85%0.05ซื้อ345.100K1.963B7.700.76
TC.R TROPICAL CANNING (THAILAND) NON-VOTING
5.900.85%0.05ซื้อ345.100K1.963B7.700.76
TFMAMA THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
196.000.00%0.00ซื้อ36.500K64.787B17.6311.12
TFMAMA.R THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
196.000.00%0.00ซื้อ36.500K64.787B17.6311.12
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
6.900.00%0.00ขาย4.520M9.729B65.090.11
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
6.900.00%0.00ขาย4.520M9.729B65.160.11
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
17.001.19%0.20ซื้อ2002.040B122.390.14
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.001.19%0.20ซื้อ2002.040B122.390.14
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
22.202.30%0.50แนะนำให้ซื้อ45.714M101.475B13.401.62
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.202.30%0.50แนะนำให้ซื้อ45.714M101.475B13.401.62
TVO THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY
31.500.00%0.00แนะนำให้ขาย1.759M25.471B10.483.01
TVO.R THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.500.00%0.00แนะนำให้ขาย1.759M25.471B10.483.01
TWPC THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
5.65-1.74%-0.10ขาย562.200K5.018B29.550.19
TWPC.R THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.65-1.74%-0.10ขาย562.200K5.018B29.550.19
VPO VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY
2.223.74%0.08ซื้อ121.422M2.049B31.060.07
VPO.R VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.223.74%0.08ซื้อ121.422M2.049B31.060.07
WACOAL THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
40.000.63%0.25ซื้อ3004.770B-3.77
WACOAL.R THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
40.000.63%0.25ซื้อ3004.770B-3.77
WINNER WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.72-1.45%-0.04ซื้อ1.378M1.680B22.260.12
WINNER.R WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.72-1.45%-0.04ซื้อ1.378M1.680B22.260.12
XO EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
21.10-0.47%-0.10ขาย1.965M9.090B20.521.03
XO.R EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.10-0.47%-0.10ขาย1.965M9.090B20.521.03
โหลดเพิ่ม