หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นไทย

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

            
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
4.74-2.47%-0.12ซื้อ89.800K1.142B12.400.39สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.74-2.47%-0.12ซื้อ89.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.79-1.25%-0.01ซื้อ153.300K240.000M27.590.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.79-1.25%-0.01ซื้อ153.300K240.000M27.590.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
3.68-1.08%-0.04ซื้อ7.848M37.855B30.420.12สาธารณูปโภค
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.68-1.08%-0.04ซื้อ7.848Mสาธารณูปโภค
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.252.46%0.03ซื้อ6.393M732.000M6.520.19การผลิตของผู้ผลิต
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.252.46%0.03ซื้อ6.393M732.000M6.520.19การผลิตของผู้ผลิต
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.15-1.90%-0.10ซื้อ132.000K4.909B39.710.13การเงิน
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.15-1.90%-0.10ซื้อ132.000K4.909B39.710.13การเงิน
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
5.554.72%0.25ซื้อ21.395M16.673B6.390.83การเงิน
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.554.72%0.25ซื้อ21.395M16.673B5.440.98การเงิน
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.843.95%0.07แนะนำให้ซื้อ2.946M1.696B16.830.11อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.843.95%0.07แนะนำให้ซื้อ2.946M1.696B16.810.11อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ASIAN ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.90-2.82%-0.20ซื้อ1.869M3.853B21.650.33บริการการกระจายสินค้า
ASIAN.R ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.90-2.82%-0.20ซื้อ1.869M3.853B29.040.24บริการการกระจายสินค้า
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
17.301.17%0.20แนะนำให้ซื้อ9.566M34.182B18.150.94สาธารณูปโภค
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.301.17%0.20แนะนำให้ซื้อ9.566M34.182B18.970.90สาธารณูปโภค
BGT BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.072.88%0.03ซื้อ90.900K378.061M-0.16การค้าปลีก
BGT.R BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.072.88%0.03ซื้อ90.900K378.061M-0.16การค้าปลีก
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
3.6810.18%0.34ซื้อ3.871M1.336B13.100.25บริการการกระจายสินค้า
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.6810.18%0.34ซื้อ3.871Mบริการการกระจายสินค้า
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
2.420.83%0.02ซื้อ1.369M1.056B23.620.10การผลิตของผู้ผลิต
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.420.83%0.02ซื้อ1.369M1.056B23.620.10การผลิตของผู้ผลิต
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.78-1.56%-0.06ซื้อ1.189M3.151B20.580.19บริการเชิงพาณิชย์
BOL.R BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.78-1.56%-0.06ซื้อ1.189M3.151B21.890.18บริการเชิงพาณิชย์
BPP BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
17.501.16%0.20ซื้อ5.865M52.758B19.620.88สาธารณูปโภค
BPP.R BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.501.16%0.20ซื้อ5.865M52.758B17.780.97สาธารณูปโภค
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.297.41%0.02ซื้อ3.657M575.238M79.410.00การผลิตของผู้ผลิต
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.297.41%0.02ซื้อ3.657M575.238M79.410.00การผลิตของผู้ผลิต
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.83-2.35%-0.02ซื้อ379.000K642.600M-0.21การผลิตของผู้ผลิต
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.83-2.35%-0.02ซื้อ379.000K642.600M-0.21การผลิตของผู้ผลิต
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.683.08%0.08ซื้อ868.000K1.205B-0.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.683.08%0.08ซื้อ868.000K1.205B-0.36สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.880.53%0.01ซื้อ65.700K561.000M26.410.07การผลิตของผู้ผลิต
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.880.53%0.01ซื้อ65.700K561.000M38.960.05การผลิตของผู้ผลิต
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.020.00%0.00ซื้อ894.400K260.572M3.780.27บริการผู้บริโภค
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.020.00%0.00ซื้อ894.400K260.572Mบริการผู้บริโภค
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.16-1.69%-0.02ซื้อ116.600K1.213B15.900.07บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.16-1.69%-0.02ซื้อ116.600K1.213B15.880.07บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
31.501.61%0.50ซื้อ61.721M176.769B11.882.61อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.501.61%0.50ซื้อ61.721M176.769B12.992.39อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
12.503.31%0.40ซื้อ164.900K11.701B13.220.92การเงิน
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.890.53%0.01ซื้อ17.473M13.595B14.360.14การผลิตของผู้ผลิต
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.890.53%0.01ซื้อ17.473M13.595B14.360.14การผลิตของผู้ผลิต
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.14-3.09%-0.10ซื้อ5.981M2.366B364.040.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.14-3.09%-0.10ซื้อ5.981M2.366B364.040.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DREIT DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD
4.180.00%0.00ซื้อ58.400K2.974B17.870.23อื่นๆ
EIC WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
0.13-7.14%-0.01ซื้อ19.309M1.315B-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EIC.R WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.13-7.14%-0.01ซื้อ19.309M1.315B10.370.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.170.00%0.00ซื้อ12.780M1.434B-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.170.00%0.00ซื้อ12.780M1.434B-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
4.782.58%0.12ซื้อ100820.626M435.510.01อื่นๆ
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.521.96%0.01ซื้อ1.140M313.650M-0.12สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.521.96%0.01ซื้อ1.140M313.650M-0.12สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.2315.00%0.03ซื้อ29.923M1.080B-0.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.2315.00%0.03ซื้อ29.923M1.080B-0.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.12-2.37%-0.10ซื้อ35.487M6.438B-0.17การเงิน
GL.R GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.12-2.37%-0.10ซื้อ35.487M6.438B-0.17การเงิน
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.666.45%0.04ซื้อ5.274M1.177B-0.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.666.45%0.04ซื้อ5.274M1.177B-0.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GOLD GOLD
8.400.00%0.00ซื้อ393.900K19.519B10.890.77การเงิน
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.400.00%0.00ซื้อ393.900K19.519B9.320.90การเงิน
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.850.00%0.00ซื้อ7007.257B22.380.40บริการผู้บริโภค
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.850.00%0.00ซื้อ7007.257B22.380.40บริการผู้บริโภค
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
15.805.33%0.80ซื้อ5.300K12.222B13.901.08การเงิน
HFT HWA FONG RUBBER (THAILAND)
3.387.64%0.24ซื้อ32.554M2.067B5.710.55สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HFT.R HWA FONG RUBBER (THAILAND) NON-VOTING
3.387.64%0.24ซื้อ32.554M2.067B8.290.38สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HPF HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY
4.761.28%0.06แนะนำให้ซื้อ81.900K2.209B-0.31อื่นๆ
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
8.600.58%0.05ซื้อ672.800K6.008B8.451.01การเงิน
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.000.63%0.05ซื้อ2.844M5.406B33.470.24บริการเชิงพาณิชย์
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.000.63%0.05ซื้อ2.844M5.406B33.470.24บริการเชิงพาณิชย์
INSET INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.625.65%0.14ซื้อ11.464Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
INSET.R INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.625.65%0.14ซื้อ11.464Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.5414.89%0.07ซื้อ13.104M119.521M-0.49บริการทางด้านเทคโนโลยี
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.5414.89%0.07ซื้อ13.104M119.521M-0.18บริการทางด้านเทคโนโลยี
JUTHA JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.492.08%0.01ซื้อ22.000K66.358M-0.10ระบบขนส่ง
JUTHA.R JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.492.08%0.01ซื้อ22.000K66.358M-0.36ระบบขนส่ง
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.652.48%0.04ซื้อ612.100K447.580M-0.11อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.652.48%0.04ซื้อ612.100K447.580M-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.50-1.96%-0.01ซื้อ3.078M346.800M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.50-1.96%-0.01ซื้อ3.078Mการผลิตของผู้ผลิต
KIAT KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY
0.440.00%0.00ซื้อ13.224M1.236B8.460.05ระบบขนส่ง
KIAT.R KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.440.00%0.00ซื้อ13.224Mระบบขนส่ง
KYE KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY
315.001.94%6.00ซื้อ1.000K6.118B9.8531.38เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
KYE.R KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
315.001.94%6.00ซื้อ1.000K6.118B9.8531.38เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
LANNA THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
7.450.68%0.05ซื้อ332.400K3.885B8.860.83แร่พลังงาน
LANNA.R THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.450.68%0.05ซื้อ332.400K3.885B8.860.83แร่พลังงาน
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.700.00%0.00ซื้อ338.514M8.289B7.380.77การเงิน
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.700.00%0.00ซื้อ338.514M8.289B6.600.86การเงิน
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
4.240.47%0.02ซื้อ636.100K809.797M11.680.36อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.240.47%0.02ซื้อ636.100K809.797M11.680.36อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MBKET MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
7.052.92%0.20ซื้อ813.400K3.910B10.950.63การเงิน
MBKET.R MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
7.052.92%0.20ซื้อ813.400K3.910B15.350.45การเงิน
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.90-1.80%-0.20ซื้อ1.258M5.295B7.011.58แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.90-1.80%-0.20ซื้อ1.258M5.550B7.011.58แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.84-1.08%-0.02ซื้อ253.800K744.000M9.690.19อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.84-1.08%-0.02ซื้อ253.800K744.000M9.690.19อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.74-1.33%-0.01ซื้อ1.548M3.255B15.180.05แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.74-1.33%-0.01ซื้อ1.548M15.180.05แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ML MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.730.00%0.00ซื้อ360.300K777.304M8.400.09การเงิน
ML.R MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.730.00%0.00ซื้อ360.300K777.304M8.400.09การเงิน
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.806.06%0.16ซื้อ8.252M9.164B-0.26บริการเชิงพาณิชย์
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.806.06%0.16ซื้อ8.252M9.164B-0.18บริการเชิงพาณิชย์
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
4.205.00%0.20ซื้อ11.118M2.418B-0.30เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.205.00%0.20ซื้อ11.118M2.418B-0.30เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.750.00%0.00ซื้อ1.251M1.526B33.010.20แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.750.00%0.00ซื้อ1.251M1.526B-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PHOL PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.680.75%0.02ซื้อ611.000K538.650M9.090.29บริการการกระจายสินค้า
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.680.75%0.02ซื้อ611.000Kบริการการกระจายสินค้า
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.62-10.00%-0.18แนะนำให้ซื้อ631.300K746.294M-0.29การผลิตของผู้ผลิต
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.62-10.00%-0.18แนะนำให้ซื้อ631.300K746.294M-0.29การผลิตของผู้ผลิต
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.05-7.08%-0.08ซื้อ383.100K476.860M78.470.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.05-7.08%-0.08ซื้อ383.100K476.860M78.470.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.93-1.06%-0.01ซื้อ27.700K315.840M-0.08การเงิน
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.93-1.06%-0.01ซื้อ27.700K315.840M-0.08การเงิน
PRIN PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.480.68%0.01ซื้อ13.900K1.793B16.210.09สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PRIN.R PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.480.68%0.01ซื้อ13.900K1.793B16.210.09สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.080.00%0.00แนะนำให้ซื้อ226.400K324.000M16.770.06บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.080.00%0.00แนะนำให้ซื้อ226.400K324.000M16.770.06บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.434.88%0.02ซื้อ2.286M428.503M-0.16แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.434.88%0.02ซื้อ2.286M428.501M-0.16แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
9.201.10%0.10ซื้อ885.600K3.731Bอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.201.10%0.10ซื้อ885.600K3.731Bอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.623.33%0.02ซื้อ12.869M9.432B12.450.05การเงิน
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.623.33%0.02ซื้อ12.869Mการเงิน
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
2.880.70%0.02ซื้อ1.049M1.503B21.770.13เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.880.70%0.02ซื้อ1.049M1.503B21.780.13เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
9.4514.55%1.20ซื้อ12.626M3.312B15.300.54การค้าปลีก
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.4514.55%1.20ซื้อ12.626M3.312B17.510.47การค้าปลีก
SIS SIS DISTRIBUTION (THAILAND)
7.600.00%0.00ซื้อ321.700K2.662B5.791.31บริการการกระจายสินค้า
SIS.R SIS DISTRIBUTION (THAILAND) NON-VOTING
7.600.00%0.00ซื้อ321.700K2.662B6.291.21บริการการกระจายสินค้า
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.745.71%0.04ซื้อ6.827M1.897B-0.07การผลิตของผู้ผลิต
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.745.71%0.04ซื้อ6.827M1.897B-0.07การผลิตของผู้ผลิต
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
16.902.42%0.40แนะนำให้ซื้อ10.940M8.872B40.910.40บริการทางด้านเทคโนโลยี
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.902.42%0.40แนะนำให้ซื้อ10.940Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
SMK SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY
34.250.74%0.25ซื้อ20.100K6.800B9.363.63การเงิน
SMK.R SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.250.74%0.25ซื้อ20.100K6.800B11.452.97การเงิน
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
8.450.00%0.00ซื้อ315.000K4.525B10.360.82อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
8.450.00%0.00ซื้อ315.000K4.525B12.060.70อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
1.131.80%0.02ซื้อ2.148M928.492M-0.11เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.131.80%0.02ซื้อ2.148M928.492M-0.05เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
7.602.01%0.15ซื้อ12.219M6.370B22.430.33บริการผู้บริโภค
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.602.01%0.15ซื้อ12.219M6.370B22.430.33บริการผู้บริโภค
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.679.15%0.14ซื้อ1.585M459.000M24.680.06บริการเชิงพาณิชย์
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.679.15%0.14ซื้อ1.585M459.000M24.680.06บริการเชิงพาณิชย์
SPC SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED
58.000.87%0.50ซื้อ24.300K18.975B10.765.35บริการการกระจายสินค้า
SPC.R SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
58.000.87%0.50ซื้อ24.300K18.975B10.765.35บริการการกระจายสินค้า
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.20-0.90%-0.02ซื้อ2.403M2.534B258.140.01237.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.20-0.90%-0.02ซื้อ2.403M2.534B258.140.01237.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ