หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหุ้นไทย

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.920.82%0.04ซื้อ523.900K4.600B-0.16ไฟแนนซ์
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.920.82%0.04ซื้อ523.900K4.600B-0.16ไฟแนนซ์
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.870.00%0.00ซื้อ329.000K897.780M-0.04401.00วัสดุพื้นฐาน
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.870.00%0.00ซื้อ329.000K897.780M-0.04401.00วัสดุพื้นฐาน
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.120.49%0.02ซื้อ137.200K2.719B11.070.37950.00ในทางอุตสาหกรรม
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.120.49%0.02ซื้อ137.200K2.719B11.070.37950.00ในทางอุตสาหกรรม
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.694.55%0.03ซื้อ3.432M414.000M77.790.01ในทางอุตสาหกรรม
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.694.55%0.03ซื้อ3.432M414.000M77.790.01ในทางอุตสาหกรรม
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.051.12%0.10ซื้อ348.000K2.307B12.340.73432.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.051.12%0.10ซื้อ348.000K2.307B12.340.73432.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.4129.36%0.32ซื้อ1.857M577.927M-0.06612.00เทคโนโลยี
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.4129.36%0.32ซื้อ1.857M577.927M-0.06612.00เทคโนโลยี
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.470.00%0.00ซื้อ5.963M2.651B36.660.0127.00ในทางอุตสาหกรรม
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.470.00%0.00ซื้อ5.963M2.651B36.660.0127.00ในทางอุตสาหกรรม
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.920.00%0.00ซื้อ495.000K1.042B23.600.04141.00วัสดุพื้นฐาน
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.920.00%0.00ซื้อ495.000K1.042B23.600.04141.00วัสดุพื้นฐาน
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
14.000.72%0.10แนะนำให้ซื้อ47.321M178.572B49.270.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.000.72%0.10แนะนำให้ซื้อ47.321M178.572B49.270.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.31-6.06%-0.02ขาย4.027M858.089M-0.02917.00วัสดุพื้นฐาน
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.31-6.06%-0.02ขาย4.027M858.089M-0.02917.00วัสดุพื้นฐาน
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.584.03%0.10ซื้อ112.274M28.380B50.260.053531.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.584.03%0.10ซื้อ112.274M28.380B50.260.053531.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01แนะนำให้ซื้อ8.262M469.565M-0.00193.00เทคโนโลยี
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01แนะนำให้ซื้อ8.262M469.565M-0.00193.00เทคโนโลยี
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.85-1.68%-0.10ซื้อ7.022M14.713B32.800.182135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.85-1.68%-0.10ซื้อ7.022M14.713B32.800.182135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
90.250.00%0.00แนะนำให้ซื้อ35.300K132.024B17.375.20813.00สาธารณูปโภค
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
90.250.00%0.00แนะนำให้ซื้อ35.300K132.024B17.375.20813.00สาธารณูปโภค
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
21.800.00%0.00แนะนำให้ซื้อ9.057M19.358B34.470.632008.00ในทางอุตสาหกรรม
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.800.00%0.00แนะนำให้ซื้อ9.057M19.358B34.470.632008.00ในทางอุตสาหกรรม
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.868.77%0.15ซื้อ1.194M2.450B-0.1956.00ไฟแนนซ์
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.868.77%0.15ซื้อ1.194M2.450B-0.1956.00ไฟแนนซ์
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.046.12%0.06ซื้อ1.331M624.000M-0.05ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.046.12%0.06ซื้อ1.331M624.000M-0.05ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
LST LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.703.07%0.14ซื้อ198.800K3.854B8.630.54449.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LST.R LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.703.07%0.14ซื้อ198.800K3.854B8.630.54449.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
23.201.31%0.30ซื้อ1.744M39.322B15.391.51563.00ไฟแนนซ์
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.201.31%0.30ซื้อ1.744M39.322B15.391.51563.00ไฟแนนซ์
MFC MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY
16.700.00%0.00แนะนำให้ขาย92.100K2.098B14.551.15342.00ไฟแนนซ์
MFC.R MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.700.00%0.00แนะนำให้ขาย92.100K2.098B14.551.15342.00ไฟแนนซ์
NEP NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.264.00%0.01ซื้อ2.570M604.599M-0.03393.00วัสดุพื้นฐาน
NEP.R NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.264.00%0.01ซื้อ2.570M604.599M-0.03393.00วัสดุพื้นฐาน
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.202.94%0.12ซื้อ189.800K13.611B-0.091693.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.202.94%0.12ซื้อ189.800K13.611B-0.091693.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RCI THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY
3.980.51%0.02ซื้อ207.400K2.455B11.340.35666.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RCI.R THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY NON-VOTING
3.980.51%0.02ซื้อ207.400K2.455B11.340.35666.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
6.353.25%0.20ซื้อ6.844M12.830B8.200.77312.00สาธารณูปโภค
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.353.25%0.20ซื้อ6.844M12.830B8.200.77312.00สาธารณูปโภค
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
1.59-4.22%-0.07ซื้อ737.600K835.566M-0.96331.00เทคโนโลยี
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.59-4.22%-0.07ซื้อ737.600K835.566M-0.96331.00เทคโนโลยี
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
14.802.78%0.40แนะนำให้ซื้อ9.733M8.436B37.810.39510.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.802.78%0.40แนะนำให้ซื้อ9.733M8.436B37.810.39510.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SSTRT SUB SRI THAI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
6.050.83%0.05ซื้อ12.300K496.100M11.650.52ไฟแนนซ์
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01ซื้อ2.836M505.747M11.600.00ในทางอุตสาหกรรม
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01ซื้อ2.836M505.747M11.600.00ในทางอุตสาหกรรม
TAE THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.58-1.10%-0.04ซื้อ4.355M3.580B7.260.49225.00พลังงาน
TAE.R THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.58-1.10%-0.04ซื้อ4.355M3.580B7.260.49225.00พลังงาน
TFMAMA THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
180.502.27%4.00ซื้อ8.900K59.512B16.0411.255096.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TFMAMA.R THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
180.502.27%4.00ซื้อ8.900K59.512B16.0411.255096.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
25.001.63%0.40ซื้อ2.826M21.227B60.700.413632.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.001.63%0.40ซื้อ2.826M21.227B60.700.413632.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
18.8017.50%2.80ซื้อ332.500K1.504B7.762.42363.00วัสดุพื้นฐาน
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.8017.50%2.80ซื้อ332.500K1.504B7.762.42363.00วัสดุพื้นฐาน
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.880.70%0.02ซื้อ30.253M6.099B16.800.17138.00สาธารณูปโภค
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.880.70%0.02ซื้อ30.253M6.099B16.800.17138.00สาธารณูปโภค
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00ขาย25.523M598.427M9.750.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00ขาย25.523M598.427M9.750.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย20.982M394.876M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย20.982M394.876M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ