หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหุ้นไทย

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
ACC ADVANCED CONNECTION CORPORATION
0.8210.81%0.08ซื้อ33.964M993.860M13.060.0639.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
0.8210.81%0.08ซื้อ33.964M993.860M13.060.0639.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
10.900.00%0.00ซื้อ1.046M1.690B5.811.88ไฟแนนซ์
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.200.00%0.00ซื้อ321.500K799.960M-0.0736.00ไฟแนนซ์
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.200.00%0.00ซื้อ321.500K799.960M-0.0736.00ไฟแนนซ์
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00ซื้อ622.700K2.560B34.480.00286.00ไฟแนนซ์
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00ซื้อ622.700K2.560B34.480.00286.00ไฟแนนซ์
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.50-0.58%-0.05ซื้อ96.800K2.170B14.110.61114.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.50-0.58%-0.05ซื้อ96.800K2.170B14.110.61114.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BKKCP BANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND
12.400.00%0.00ซื้อ54.400K
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
14.00-1.41%-0.20ซื้อ190.500K7.317B108.360.13ไฟแนนซ์
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
15.100.67%0.10ซื้อ179.700K6.400B15.920.941.00ไฟแนนซ์
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
13.200.00%0.00ซื้อ1.401M12.764B14.730.90ไฟแนนซ์
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
3.12-1.89%-0.06ซื้อ125.800K2.004B26.550.12687.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.12-1.89%-0.06ซื้อ125.800K2.004B26.550.12687.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DREIT DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD
5.451.87%0.10ซื้อ325.300K2.190B12.150.44ไฟแนนซ์
EASTW EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
11.000.92%0.10ซื้อ126.400K18.135B16.230.67161.00สาธารณูปโภค
EASTW.R EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT NON-VOTING
11.000.92%0.10ซื้อ126.400K18.135B16.230.67161.00สาธารณูปโภค
FTREIT.F FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FOREIGN
12.206.09%0.702.600K32.530B9.301.34ไฟแนนซ์
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.750.65%0.05ซื้อ73.300K6.314B409.140.022529.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.750.65%0.05ซื้อ73.300K6.314B409.140.022529.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GSC.F GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN
2.000.00%0.0030.000K
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.074.90%0.05ซื้อ15.609M693.600M135.640.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.074.90%0.05ซื้อ15.609M693.600M135.640.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KDH THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
97.001.04%1.00แนะนำให้ซื้อ8.900K1.880B60.441.60345.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
KDH.R THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
97.001.04%1.00แนะนำให้ซื้อ8.900K1.880B60.441.60345.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
LHSC LH SHOPPING CENTERS LEASEHOLD
16.501.23%0.20แนะนำให้ซื้อ182.400K7.955B14.501.12ไฟแนนซ์
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
63.000.40%0.25ซื้อ4.200K10.459B130.710.4876.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
63.000.40%0.25ซื้อ4.200K10.459B130.710.4876.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00แนะนำให้ขาย34.350M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00แนะนำให้ขาย34.350M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.62-3.21%-0.12ซื้อ180.500K1.651B20.670.181267.00เทคโนโลยี
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.62-3.21%-0.12ซื้อ180.500K1.651B20.670.181267.00เทคโนโลยี
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00ขาย1.542M1.358B-0.0141.00เทคโนโลยี
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00ขาย1.542M1.358B-0.0141.00เทคโนโลยี
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.700.00%0.00ซื้อ19.800K767.718M10.321.2377.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.700.00%0.00ซื้อ19.800K767.718M10.321.2377.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
QHOP QUALITY HOSPITALITY LEASEHOLD PROPERTY
3.540.57%0.02ซื้อ45.600K673.376M25.840.14ไฟแนนซ์
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
51.751.97%1.00ซื้อ6.159M61.142B21.022.41ไฟแนนซ์
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
51.751.97%1.00ซื้อ6.159M61.142B21.022.41ไฟแนนซ์
SIRIP SIRI PRIME OFFICE PROPERTY FUND
12.500.81%0.10ซื้อ1002.125B13.180.95ไฟแนนซ์
SJ S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
24.500.00%0.00ซื้อ5003.673B10.572.322178.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SJ.R S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
24.500.00%0.00ซื้อ5003.673B10.572.322178.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
14.400.00%0.00ซื้อ9.900K4.968B13.101.101079.00พลังงาน
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.400.00%0.00ซื้อ9.900K4.968B13.101.101079.00พลังงาน
SUC SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED
48.501.57%0.75ซื้อ27.000K14.325B9.345.118202.00ไฟแนนซ์
SUC.R SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.501.57%0.75ซื้อ27.000K14.325B9.345.118202.00ไฟแนนซ์
SYMC SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
4.96-1.78%-0.09ขาย3002.190B33.790.152808.00บริการโทรคมนาคม
SYMC.R SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.96-1.78%-0.09ขาย3002.190B33.790.152808.00บริการโทรคมนาคม
TCAP.F THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
55.003.77%2.00ซื้อ30061.245B8.096.7465.00ไฟแนนซ์
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.15-1.81%-0.15ซื้อ597.900K3.652B129.420.0661.00ไฟแนนซ์
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.15-1.81%-0.15ซื้อ597.900K3.652B129.420.0661.00ไฟแนนซ์
TLGF TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD
19.30-1.03%-0.20ขาย1.303M45.577B16.071.21ไฟแนนซ์
TMILL T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.141.95%0.06ซื้อ1.073M1.228B11.220.2983.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TMILL.R T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.141.95%0.06ซื้อ1.073M1.228B11.220.2983.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
11.401.79%0.20ซื้อ491.500K3.360B12.260.911062.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
11.401.79%0.20ซื้อ491.500K3.360B12.260.911062.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TPRIME THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD
14.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ216.300K7.665B11.121.26ไฟแนนซ์
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
30.508.93%2.50ซื้อ4.809M8.400B15.841.773678.00ไฟแนนซ์
TQM.R TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.508.93%2.50ซื้อ4.809M8.400B15.841.773678.00ไฟแนนซ์
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.080.00%0.00แนะนำให้ขาย75.834M683.916M11.130.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.080.00%0.00แนะนำให้ขาย75.834M683.916M11.130.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00ซื้อ6.008M789.751M-0.02350.00ในทางอุตสาหกรรม
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00ซื้อ6.008M789.751M-0.02350.00ในทางอุตสาหกรรม
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
1.962.62%0.05ซื้อ13.328M25.211B39.000.051161.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.962.62%0.05ซื้อ13.328M25.211B39.000.051161.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
WHART.F WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD FOREIGN
13.0027.50%2.8010.100K29.230B19.080.68ไฟแนนซ์
ZMICO SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.070.00%0.00ซื้อ595.400K1.399B-0.06790.00ไฟแนนซ์
ZMICO.R SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.070.00%0.00ซื้อ595.400K1.399B-0.06790.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ