หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
20.10-0.50%-0.10ซื้อ46.300K4.168B15.371.31312.00เทคโนโลยี
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
20.10-0.50%-0.10ซื้อ46.300K4.168B15.371.31312.00เทคโนโลยี
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.280.61%0.02ซื้อ177.000K3.312B-0.21บริการโทรคมนาคม
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.280.61%0.02ซื้อ177.000K3.312B-0.21บริการโทรคมนาคม
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
11.00-0.90%-0.10ซื้อ30.900K3.973B14.520.76ไฟแนนซ์
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
68.000.37%0.25ซื้อ8.600K978.570B38.591.765477.00ในทางอุตสาหกรรม
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00ซื้อ22.967M2.560B75.000.00286.00ไฟแนนซ์
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00ซื้อ22.967M2.560B75.000.00286.00ไฟแนนซ์
ASIAN ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE
8.100.62%0.05ซื้อ14.185M4.369B11.760.685178.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ASIAN.R ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE NON-VOTING
8.100.62%0.05ซื้อ14.185M4.369B11.760.685178.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
23.80-0.42%-0.10ซื้อ138.700K8.410B10.722.23ไฟแนนซ์
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.80-0.42%-0.10ซื้อ138.700K8.410B10.722.23ไฟแนนซ์
BCH.F BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
16.8019.15%2.70ราบเรียบ20.000K37.905B34.440.444743.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
5.504.76%0.25ซื้อ12.090M10.500B-0.202583.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.504.76%0.25ซื้อ12.090M10.500B-0.202583.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
11.00-1.79%-0.20ซื้อ762.800K7.778B14.160.792756.00วัสดุพื้นฐาน
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.00-1.79%-0.20ซื้อ762.800K7.778B14.160.792756.00วัสดุพื้นฐาน
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
28.752.68%0.75ซื้อ5.206M72.993B33.290.84671.00สาธารณูปโภค
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.752.68%0.75ซื้อ5.206M72.993B33.290.84671.00สาธารณูปโภค
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
2.96-1.33%-0.04ขาย4.200K1.320B29.640.10ในทางอุตสาหกรรม
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.96-1.33%-0.04ขาย4.200K1.320B29.640.10ในทางอุตสาหกรรม
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
12.80-1.54%-0.20ซื้อ25.600K6.699Bไฟแนนซ์
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
10.000.00%0.00ซื้อ96.000K3.500B15.300.65ไฟแนนซ์
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.353.05%0.04ขาย381.600K990.360M35.120.04วัสดุพื้นฐาน
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.353.05%0.04ขาย381.600K990.360M35.120.04วัสดุพื้นฐาน
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.380.00%0.00ซื้อ1.576M1.052B-0.02917.00วัสดุพื้นฐาน
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.380.00%0.00ซื้อ1.576M1.052B-0.02917.00วัสดุพื้นฐาน
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
75.751.34%1.00ซื้อ27.611M671.487B31.912.3351458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
74.252.41%1.75แนะนำให้ซื้อ4.500K671.487B31.912.3351458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
75.751.34%1.00ซื้อ27.611M671.487B31.912.3351458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
26.500.00%0.00ซื้อ12.356M206.677B13.281.9014817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.500.00%0.00ซื้อ12.356M206.677B13.281.9014817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.080.00%0.00ซื้อ1.836M13.578B14.110.152745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.080.00%0.00ซื้อ1.836M13.578B14.110.152745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.9825.64%0.20ซื้อ97.309M458.178M-0.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.9825.64%0.20ซื้อ97.309M458.178M-0.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
5.450.00%0.00ซื้อ502.900K5.166B12.700.43887.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.450.00%0.00ซื้อ502.900K5.166B12.700.43887.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EGATIF NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1
11.300.00%0.00ซื้อ3.567M23.566B67.210.17ไฟแนนซ์
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
256.001.19%3.00แนะนำให้ซื้อ1.499M133.196B5.6544.75314.00สาธารณูปโภค
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
256.001.19%3.00แนะนำให้ซื้อ1.499M133.196B5.6544.75314.00สาธารณูปโภค
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.88-1.37%-0.04ซื้อ7.448M2.746B10.830.27386.00ในทางอุตสาหกรรม
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.88-1.37%-0.04ซื้อ7.448M2.746B10.830.27386.00ในทางอุตสาหกรรม
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.110.91%0.01ซื้อ3.697M616.000M-0.09ในทางอุตสาหกรรม
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.110.91%0.01ซื้อ3.697M616.000M-0.09ในทางอุตสาหกรรม
FC FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.410.00%0.00แนะนำให้ซื้อ4.894M875.949M-0.2742.00ไฟแนนซ์
FC.R FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.410.00%0.00แนะนำให้ซื้อ4.894M875.949M-0.2742.00ไฟแนนซ์
FE FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY
190.000.53%1.00ซื้อ2001.425B18.6010.22117.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FE.R FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY NON-VOTING
190.000.53%1.00ซื้อ2001.425B18.6010.22117.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GC ทองคำ
5.050.00%0.00ซื้อ80.800K1.010B10.770.47115.00วัสดุพื้นฐาน
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.050.00%0.00ซื้อ80.800K1.010B10.770.47115.00วัสดุพื้นฐาน
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
91.250.55%0.50แนะนำให้ซื้อ1.082M132.755B15.695.78800.00สาธารณูปโภค
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
91.250.55%0.50แนะนำให้ซื้อ1.082M132.755B15.695.78800.00สาธารณูปโภค
HFT HWA FONG RUBBER (THAILAND)
2.94-0.68%-0.02ขาย93.900K1.949B10.550.281639.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HFT.R HWA FONG RUBBER (THAILAND) NON-VOTING
2.94-0.68%-0.02ขาย93.900K1.949B10.550.281639.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HPF HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY
5.150.00%0.00ขาย66.000K2.421B11.520.45ไฟแนนซ์
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
19.600.00%0.00แนะนำให้ซื้อ150.800K29.057B23.170.85ไฟแนนซ์
IRC INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY
21.00-0.47%-0.10ซื้อ17.100K4.220B11.721.802019.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IRC.R INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.00-0.47%-0.10ซื้อ17.100K4.220B11.721.802019.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IT IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.400.00%0.00ซื้อ31.000K973.756M13.710.25558.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IT.R IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.400.00%0.00ซื้อ31.000K973.756M13.710.25558.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.400.59%0.02ซื้อ2.808M3.380B25.900.13620.00บริการโทรคมนาคม
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.400.59%0.02ซื้อ2.808M3.380B25.900.13620.00บริการโทรคมนาคม
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
16.100.00%0.00ซื้อ198.600K2.806B13.461.20290.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.100.00%0.00ซื้อ198.600K2.806B13.461.20290.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
187.502.46%4.50ซื้อ16.665M437.967B11.6116.0721029.00ไฟแนนซ์
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
189.001.34%2.50ซื้อ4.629M437.967B11.6116.0721029.00ไฟแนนซ์
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
187.502.46%4.50ซื้อ16.665M437.967B11.6116.0721029.00ไฟแนนซ์
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
4.221.44%0.06ซื้อ8.300K2.496B-0.11794.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.221.44%0.06ซื้อ8.300K2.496B-0.11794.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
10.900.93%0.10ซื้อ34.000K2.700B10.131.07189.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING
10.900.93%0.10ซื้อ34.000K2.700B10.131.07189.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.29-0.77%-0.01ซื้อ4.900K1.560B-0.462282.00ในทางอุตสาหกรรม
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.29-0.77%-0.01ซื้อ4.900K1.560B-0.462282.00ในทางอุตสาหกรรม
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.18-0.62%-0.02ซื้อ592.600K14.113B16.640.196722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.18-0.62%-0.02ซื้อ592.600K14.113B16.640.196722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.00-0.99%-0.10ซื้อ14.624M120.692B11.880.85809.00ไฟแนนซ์
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.00-0.99%-0.10ซื้อ14.624M120.692B11.880.85809.00ไฟแนนซ์
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
54.253.33%1.75แนะนำให้ซื้อ63.300K8.751B63.830.8276.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
54.253.33%1.75แนะนำให้ซื้อ63.300K8.751B63.830.8276.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LUXF LUXURY REAL ESTATE INVESTMENT FUND
8.600.00%0.00แนะนำให้ซื้อ33.800K1.690B10.130.85ไฟแนนซ์
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
35.751.42%0.50แนะนำให้ซื้อ365.500K169.200B28.311.2414714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.751.42%0.50แนะนำให้ซื้อ365.500K169.200B28.311.2414714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
32.759.17%2.75ซื้อ7.100K881.158M39.130.84205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.759.17%2.75ซื้อ7.100K881.158M39.130.84205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00ขาย24.727M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00ขาย24.727M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
METCO MURAMOTO ELECTRON (THAILAND)
213.000.47%1.00แนะนำให้ซื้อ1.300K4.430B29.027.304575.00ในทางอุตสาหกรรม
METCO.R MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) NON-VOTING
213.000.47%1.00แนะนำให้ซื้อ1.300K4.430B29.027.304575.00ในทางอุตสาหกรรม
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.802.86%0.05ขาย18.000K700.000M13.390.13วัสดุพื้นฐาน
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.802.86%0.05ขาย18.000K700.000M13.390.13วัสดุพื้นฐาน
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
36.25-0.68%-0.25ซื้อ6.245M168.590B30.131.2164115.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.25-0.68%-0.25ซื้อ6.245M168.590B30.131.2164115.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.890.53%0.01ซื้อ3.043M6.526B-0.04964.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.890.53%0.01ซื้อ3.043M6.526B-0.04964.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.88-1.12%-0.01ซื้อ18.500K1.108B29.100.03163.00ไฟแนนซ์
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.88-1.12%-0.01ซื้อ18.500K1.108B29.100.03163.00ไฟแนนซ์
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00ขาย1.647M1.358B-0.0141.00เทคโนโลยี
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00ขาย1.647M1.358B-0.0141.00เทคโนโลยี
NOBLE.F NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
15.2039.45%4.3010.000K7.258B14.921.07389.00ไฟแนนซ์
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.80-0.71%-0.02ขาย89.500K761.400M11.650.24วัสดุพื้นฐาน
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.80-0.71%-0.02ขาย89.500K761.400M11.650.24วัสดุพื้นฐาน
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.254.17%0.01ซื้อ421.100K192.000M22.140.01163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.254.17%0.01ซื้อ421.100K192.000M22.140.01163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PL แพลตตินัม
3.340.00%0.00ซื้อ100.600K1.992B9.160.37100.00ไฟแนนซ์
PL.R PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.340.00%0.00ซื้อ100.600K1.992B9.160.37100.00ไฟแนนซ์
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.13-0.88%-0.01ซื้อ2.290M1.552B0.891.27926.00ในทางอุตสาหกรรม
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.13-0.88%-0.01ซื้อ2.290M1.552B0.891.27926.00ในทางอุตสาหกรรม
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
11.500.88%0.10ซื้อ6.100K695.178M12.600.9177.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.500.88%0.10ซื้อ6.100K695.178M12.600.9177.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
127.001.60%2.00ซื้อ11.165M496.248B14.188.823794.00พลังงาน
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
127.001.60%2.00ซื้อ11.165M496.248B14.188.823794.00พลังงาน
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.960.81%0.04ซื้อ93.000K1.678B-0.71181.00ในทางอุตสาหกรรม
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.960.81%0.04ซื้อ93.000K1.678B-0.71181.00ในทางอุตสาหกรรม
RAM RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
2900.001.40%40.00ซื้อ1.950K34.320B21.88130.691837.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RAM.R RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2900.001.40%40.00ซื้อ1.950K34.320B21.88130.691837.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.60-4.41%-0.12ซื้อ1.301M520.199M22.810.12ในทางอุตสาหกรรม
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.60-4.41%-0.12ซื้อ1.301M520.199M22.810.12ในทางอุตสาหกรรม
RPC RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
0.412.50%0.01ซื้อ3.696M521.866M-0.01932.00พลังงาน
RPC.R RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.412.50%0.01ซื้อ3.696M521.866M-0.01932.00พลังงาน
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.40-0.58%-0.02แนะนำให้ซื้อ6.884M23.440B14.900.231099.00ไฟแนนซ์
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.40-0.58%-0.02แนะนำให้ซื้อ6.884M23.440B14.900.231099.00ไฟแนนซ์
SAAM.F SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY FOREIGN
1.800.00%0.000453.000M20.600.07สาธารณูปโภค
SAMTEL SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.655.52%0.40ซื้อ407.500K4.481B17.140.421419.00บริการโทรคมนาคม
SAMTEL.R SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.655.52%0.40ซื้อ407.500K4.481B17.140.421419.00บริการโทรคมนาคม
SAPPE SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
15.801.28%0.20ซื้อ427.500K4.748B12.511.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SAPPE.R SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.801.28%0.20ซื้อ427.500K4.748B12.511.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
444.000.45%2.00ซื้อ1.973M530.400B11.1239.0451100.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
444.000.45%2.00ซื้อ1.973M530.400B11.1239.0451100.00ในทางอุตสาหกรรม
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
224.00-0.44%-1.00ซื้อ65.300K67.050B21.3110.562336.00วัสดุพื้นฐาน
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
224.00-0.44%-1.00ซื้อ65.300K67.050B21.3110.562336.00วัสดุพื้นฐาน
SGP SIAMGAS AND PETROCHEMICALS
10.101.00%0.10ซื้อ6.805M18.379B7.371.361348.00พลังงาน
SGP.R SIAMGAS AND PETROCHEMICALS NON-VOTING
10.101.00%0.10ซื้อ6.805M18.379B7.371.361348.00พลังงาน
SHANG SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
77.501.64%1.25แนะนำให้ซื้อ1.600K10.075B12.945.991148.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SHANG.R SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
77.501.64%1.25แนะนำให้ซื้อ1.600K10.075B12.945.991148.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SIS SIS DISTRIBUTION (THAILAND)
9.85-0.51%-0.05ซื้อ56.400K3.467B8.591.15519.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SIS.R SIS DISTRIBUTION (THAILAND) NON-VOTING
9.85-0.51%-0.05ซื้อ56.400K3.467B8.591.15519.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SISB SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
4.80-0.41%-0.02ซื้อ8.328M4.531B21.330.23652.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SISB.R SISB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.80-0.41%-0.02ซื้อ8.328M4.531B21.330.23652.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.354.65%0.06ซื้อ17.515M593.400M-0.07วัสดุพื้นฐาน
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.354.65%0.06ซื้อ17.515M593.400M-0.07วัสดุพื้นฐาน
SMM SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY
3.146.80%0.20ซื้อ86.390M950.240M-0.43548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMM.R SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.146.80%0.20ซื้อ86.390M950.240M-0.43548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SNC SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
13.800.73%0.10ซื้อ138.800K3.943B8.261.662448.00ในทางอุตสาหกรรม
SNC.R SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.800.73%0.10ซื้อ138.800K3.943B8.261.662448.00ในทางอุตสาหกรรม
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
10.703.88%0.40ซื้อ12.283M44.660B5.122.01455.00พลังงาน
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.703.88%0.40ซื้อ12.283M44.660B5.122.01455.00พลังงาน
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
1.170.86%0.01ซื้อ1.884M464.000M11.900.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.170.86%0.01ซื้อ1.884M464.000M11.900.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SSTPF SUB SRI THAI PROPERTY FUND
6.350.00%0.00ขาย100428.625M12.050.53ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ