หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.700.00%0.00ซื้อ45.000K6.566B53.540.13632.00ไฟแนนซ์
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.700.00%0.00ซื้อ45.000K6.566B53.540.13632.00ไฟแนนซ์
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
11.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ32.900K1.705Bไฟแนนซ์
B-WORK BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
11.500.88%0.10แนะนำให้ซื้อ646.700K
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
10.00-0.99%-0.10ซื้อ106.600K3.535B15.790.64ไฟแนนซ์
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
12.000.00%0.00ขาย1.425M
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
1.270.79%0.01ซื้อ51.983M4.828B16.570.08750.00ในทางอุตสาหกรรม
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.270.79%0.01ซื้อ51.983M4.828B16.570.08750.00ในทางอุตสาหกรรม
CCET CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
1.94-2.51%-0.05ขาย1.007M9.064B77.310.0318707.00เทคโนโลยี
CCET.R CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.94-2.51%-0.05ขาย1.007M9.064B77.310.0318707.00เทคโนโลยี
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
69.502.58%1.75ซื้อ55.461M608.598B29.412.3039660.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
69.502.58%1.75ซื้อ55.461M608.598B29.412.3039660.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
27.25-0.91%-0.25แนะนำให้ซื้อ3.272M60.843Bไฟแนนซ์
DIF.F DIGITAL TELECOMMUNICATIONS FOREIGN
15.000.67%0.10ซื้อ100
FC FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.370.00%0.00ซื้อ4.592M790.490M-0.4542.00ไฟแนนซ์
FC.R FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.370.00%0.00ซื้อ4.592M790.490M-0.4542.00ไฟแนนซ์
FUTUREPF FUTURE PARK LEASEHOLD PROPERTY FUND
22.700.44%0.10แนะนำให้ซื้อ113.300K11.968B16.641.36ไฟแนนซ์
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.3415.17%0.44ซื้อ19.352M870.000M18.380.16ไฟแนนซ์
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.3415.17%0.44ซื้อ19.352M870.000M18.380.16ไฟแนนซ์
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.833.75%0.03ซื้อ27.788M897.838M-0.01184.00ในทางอุตสาหกรรม
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.833.75%0.03ซื้อ27.788M897.838M-0.01184.00ในทางอุตสาหกรรม
GLANDRT GLAND OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
13.000.00%0.00ซื้อ148.200K6.497B10.401.25ไฟแนนซ์
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
15.100.00%0.00ซื้อ74.400K12.303B17.980.84ไฟแนนซ์
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
6.850.00%0.00ซื้อ506.900K4.813B8.310.82ไฟแนนซ์
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
19.60-0.51%-0.10ซื้อ345.000K29.205B23.290.85ไฟแนนซ์
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
10.30-0.96%-0.10ซื้อ2.758M
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
310.000.00%0.00ซื้อ3001.860B20.7414.9592.00ในทางอุตสาหกรรม
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
310.000.00%0.00ซื้อ3001.860B20.7414.9592.00ในทางอุตสาหกรรม
LUXF LUXURY REAL ESTATE INVESTMENT FUND
8.800.00%0.00แนะนำให้ซื้อ16.700K1.729B10.470.84ไฟแนนซ์
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00แนะนำให้ขาย40.717M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00แนะนำให้ขาย40.717M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
77.750.32%0.25ซื้อ800775.000M23.293.33589.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
77.750.32%0.25ซื้อ800775.000M23.293.33589.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PDJ PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.420.00%0.00ขาย1.723M1.028B23.680.273923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PDJ.R PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.420.00%0.00ขาย1.723M1.028B23.680.273923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.21-5.47%-0.07ขาย31.657M1.743B1.151.11926.00ในทางอุตสาหกรรม
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.21-5.47%-0.07ขาย31.657M1.743B1.151.11926.00ในทางอุตสาหกรรม
POPF PRIME OFFICE LEASEHOLD PROPERTY FUND
13.900.72%0.10แนะนำให้ซื้อ79.700K6.647B12.711.09ไฟแนนซ์
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
2.7016.38%0.38ซื้อ2.900K1.160B-0.651268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.7016.38%0.38ซื้อ2.900K1.160B-0.651268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PR9.F PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
11.902.59%0.305009.282B26.630.451915.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RATCH RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING
49.750.51%0.25ขาย1.181M71.775B12.364.00257.00สาธารณูปโภค
RATCH.R RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING
49.750.51%0.25ขาย1.181M71.775B12.364.00257.00สาธารณูปโภค
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
42.002.44%1.00ซื้อ1003.844B27.481.49588.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
42.002.44%1.00ซื้อ1003.844B27.481.49588.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
436.002.35%10.00ซื้อ1.936M511.200B10.9139.0451100.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
436.002.35%10.00ซื้อ1.936M511.200B10.9139.0451100.00ในทางอุตสาหกรรม
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.203.77%0.08แนะนำให้ซื้อ4.237M1.257B218.560.01ในทางอุตสาหกรรม
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.203.77%0.08แนะนำให้ซื้อ4.237M1.257B218.560.01ในทางอุตสาหกรรม
SIS SIS DISTRIBUTION (THAILAND)
9.707.18%0.65ซื้อ3.758M3.169B9.150.99519.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SIS.R SIS DISTRIBUTION (THAILAND) NON-VOTING
9.707.18%0.65ซื้อ3.758M3.169B9.150.99519.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMIT SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.100.83%0.05แนะนำให้ซื้อ369.400K3.207B11.520.53481.00ในทางอุตสาหกรรม
SMIT.R SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.100.83%0.05แนะนำให้ซื้อ369.400K3.207B11.520.53481.00ในทางอุตสาหกรรม
SRIPANWA SRI PANWA HOSPITALITY REAL ESTATE
11.100.00%0.00ซื้อ21.400K3.098B13.440.83ไฟแนนซ์
TBSP THAI BRITISH SECURITY PRINTING
15.9017.78%2.40แนะนำให้ซื้อ3001.749B24.300.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TBSP.R THAI BRITISH SECURITY PRINTING NON-VOTING
15.9017.78%2.40แนะนำให้ซื้อ3001.749B24.300.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TMW THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED
70.502.17%1.50แนะนำให้ซื้อ67.200K2.753B7.669.011786.00วัสดุพื้นฐาน
TMW.R THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
70.502.17%1.50แนะนำให้ซื้อ67.200K2.753B7.669.011786.00วัสดุพื้นฐาน
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
18.101.69%0.30ซื้อ12.961M84.938B20.600.861458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.101.69%0.30ซื้อ12.961M84.938B20.600.861458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TVI THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY
4.0014.94%0.52ซื้อ5.708M1.054B20.460.17490.00ไฟแนนซ์
TVI.R THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.0014.94%0.52ซื้อ5.708M1.054B20.460.17490.00ไฟแนนซ์
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
14.402.86%0.40แนะนำให้ซื้อ1.500K648.000M31.120.46724.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.402.86%0.40แนะนำให้ซื้อ1.500K648.000M31.120.46724.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
11.400.88%0.10ซื้อ4.291M7.345B13.450.84236.00วัสดุพื้นฐาน
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.400.88%0.10ซื้อ4.291M7.345B13.450.84236.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ