หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหุ้นไทย

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.740.00%0.00ขาย62.700K2.792B-0.30บริการโทรคมนาคม
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.740.00%0.00ขาย62.700K2.792B-0.30บริการโทรคมนาคม
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00ซื้อ3.525M2.560B300.000.00286.00ไฟแนนซ์
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00ซื้อ3.525M2.560B300.000.00286.00ไฟแนนซ์
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.60-0.93%-0.10ขาย650.600K21.836B460.870.022613.00ในทางอุตสาหกรรม
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.60-0.93%-0.10ขาย650.600K21.836B460.870.022613.00ในทางอุตสาหกรรม
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
2.980.00%0.00ขาย1.240M2.722B14.920.20664.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.980.00%0.00ขาย1.240M2.722B14.920.20664.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.78-2.50%-0.02ขาย2.761M994.521M3.190.24ไฟแนนซ์
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.78-2.50%-0.02ขาย2.761M994.521M3.190.24ไฟแนนซ์
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.731.39%0.01ขาย159.400K25.420B124.570.013024.00ไฟแนนซ์
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.731.39%0.01ขาย159.400K25.420B124.570.013024.00ไฟแนนซ์
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.90-1.04%-0.02ขาย24.800K1.953B-0.415848.00ในทางอุตสาหกรรม
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.90-1.04%-0.02ขาย24.800K1.953B-0.415848.00ในทางอุตสาหกรรม
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.54-13.48%-0.24ขาย707.300K677.360M59.440.03536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.91-0.52%-0.01ขาย5.097M13.812B12.390.152745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.91-0.52%-0.01ขาย5.097M13.812B12.390.152745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-6.98%-0.03ขาย13.162M2.120B12.220.03225.00วัสดุพื้นฐาน
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-6.98%-0.03ขาย13.162M2.120B12.220.03225.00วัสดุพื้นฐาน
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00ขาย815.700K375.652M24.240.00193.00เทคโนโลยี
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00ขาย815.700K375.652M24.240.00193.00เทคโนโลยี
HARN.R HARN ENGINEERING SOLUTIONS NON-VOTING
2.280.00%0.00แนะนำให้ขาย57.700K1.333B9.660.24ในทางอุตสาหกรรม
KIAT KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY
0.400.00%0.00แนะนำให้ขาย511.000K1.124B606.060.00744.00ในทางอุตสาหกรรม
KIAT.R KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.400.00%0.00แนะนำให้ขาย511.000K1.124B606.060.00744.00ในทางอุตสาหกรรม
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.020.00%0.00ขาย21.500K1.224B-0.632282.00ในทางอุตสาหกรรม
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.020.00%0.00ขาย21.500K1.224B-0.632282.00ในทางอุตสาหกรรม
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.760.00%0.00ขาย563.000K12.172B15.210.186722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.301.77%0.04ขาย319.200K2.121B30.140.08500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LEE.R LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.301.77%0.04ขาย319.200K2.121B30.140.08500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00ซื้อ2.003M597.006M74.070.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00ซื้อ2.003M597.006M74.070.004.00วัสดุพื้นฐาน
MBKET MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
8.45-0.59%-0.05ขาย79.400K4.823B16.960.50606.00ไฟแนนซ์
MBKET.R MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
8.45-0.59%-0.05ขาย79.400K4.823B16.960.50606.00ไฟแนนซ์
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.510.00%0.00ขาย688.300K1.925B21.150.07184.00ในทางอุตสาหกรรม
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.510.00%0.00ขาย688.300K1.925B21.150.07184.00ในทางอุตสาหกรรม
MODERN MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.221.26%0.04ขาย149.300K2.415B17.970.182108.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MODERN.R MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.221.26%0.04ขาย149.300K2.415B17.970.182108.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.19-5.00%-0.01ขาย2.876M3.812B-0.12101.00ไฟแนนซ์
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.19-5.00%-0.01ขาย2.876M3.812B-0.12101.00ไฟแนนซ์
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.76-0.72%-0.02ขาย15.000K1.822B19.360.14978.00วัสดุพื้นฐาน
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.76-0.72%-0.02ขาย15.000K1.822B19.360.14978.00วัสดุพื้นฐาน
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.80-1.41%-0.04แนะนำให้ขาย126.400K756.000M14.020.20วัสดุพื้นฐาน
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.80-1.41%-0.04แนะนำให้ขาย126.400K756.000M14.020.20วัสดุพื้นฐาน
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.96-0.51%-0.01ขาย159.300K1.104B-0.24693.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.96-0.51%-0.01ขาย159.300K1.104B-0.24693.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
4.080.99%0.04ขาย346.700K3.381B-0.23748.00ในทางอุตสาหกรรม
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.080.99%0.04ขาย346.700K3.381B-0.23748.00ในทางอุตสาหกรรม
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.140.00%0.00ขาย124.900K409.274M18.820.11ในทางอุตสาหกรรม
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.140.00%0.00ขาย124.900K409.274M18.820.11ในทางอุตสาหกรรม
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.450.00%0.00แนะนำให้ขาย64.200K470.306M-0.12630.00วัสดุพื้นฐาน
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.450.00%0.00แนะนำให้ขาย64.200K470.306M-0.12630.00วัสดุพื้นฐาน
SAMCO SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.55-1.27%-0.02แนะนำให้ขาย269.300K994.791M12.130.13ไฟแนนซ์
SAMCO.R SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.55-1.27%-0.02แนะนำให้ขาย269.300K994.791M12.130.13ไฟแนนซ์
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.81-1.22%-0.01ขาย2.531M1.061B5.690.1424.00ไฟแนนซ์
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.81-1.22%-0.01ขาย2.531M1.061B5.690.1424.00ไฟแนนซ์
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.080.00%0.00ขาย693.200K2.927B37.590.034287.00วัสดุพื้นฐาน
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.71-1.39%-0.01ขาย176.900K852.000M84.420.01ในทางอุตสาหกรรม
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.71-1.39%-0.01ขาย176.900K852.000M84.420.01ในทางอุตสาหกรรม
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.140.00%0.00ขาย513.300K99.340M-0.21สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.140.00%0.00ขาย513.300K99.340M-0.21สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.580.00%0.00ขาย35.500K1.651B11.440.23519.00วัสดุพื้นฐาน
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.36-3.28%-0.08แนะนำให้ขาย882.300K1.015B17.990.13221.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.36-3.28%-0.08แนะนำให้ขาย882.300K1.015B17.990.13221.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.57-3.39%-0.02ขาย665.900K456.000M39.040.01181.00สาธารณูปโภค
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.57-3.39%-0.02ขาย665.900K456.000M39.040.01181.00สาธารณูปโภค
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.313.33%0.01ขาย730.200K396.619M97.180.0043.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.313.33%0.01ขาย730.200K396.619M97.180.0043.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
1.37-0.72%-0.01ขาย269.400K369.900M12.630.11284.00วัสดุพื้นฐาน
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
1.37-0.72%-0.01ขาย269.400K369.900M12.630.11284.00วัสดุพื้นฐาน
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00ขาย1.879M789.752M-0.03350.00ในทางอุตสาหกรรม
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00ขาย1.879M789.752M-0.03350.00ในทางอุตสาหกรรม
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
13.30-6.34%-0.90ขาย7.067M3.990B15.470.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.30-6.34%-0.90ขาย7.067M3.990B15.470.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.700.59%0.01ขาย194.900K884.000M25.530.0791.00วัสดุพื้นฐาน
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.700.59%0.01ขาย194.900K884.000M25.530.0791.00วัสดุพื้นฐาน
ZMICO SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY
0.95-1.04%-0.01ขาย567.600K1.571B-0.15790.00ไฟแนนซ์
ZMICO.R SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.95-1.04%-0.01ขาย567.600K1.571B-0.15790.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ