หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหุ้นไทย

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
ACG AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.39-1.42%-0.02ขาย662.600K846.000M13.590.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ACG.R AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.39-1.42%-0.02ขาย662.600K846.000M13.590.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.65-2.99%-0.02ขาย5.295M402.000Mในทางอุตสาหกรรม
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.65-2.99%-0.02ขาย5.295M402.000Mในทางอุตสาหกรรม
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
4.94-0.80%-0.04ขาย74.100K4.044B514.460.01790.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.94-0.80%-0.04ขาย74.100K4.044B514.460.01790.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
9.20-1.08%-0.10แนะนำให้ขาย351.900K3.255B16.450.57ไฟแนนซ์
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.11-0.89%-0.01ขาย161.600K846.720M-0.05วัสดุพื้นฐาน
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.11-0.89%-0.01ขาย161.600K846.720M-0.05วัสดุพื้นฐาน
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
0.900.00%0.00แนะนำให้ขาย344.500K670.628M-0.24594.00วัสดุพื้นฐาน
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
0.900.00%0.00แนะนำให้ขาย344.500K670.628M-0.24594.00วัสดุพื้นฐาน
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.66-1.49%-0.01ขาย641.600K23.331B262.750.003024.00ไฟแนนซ์
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.66-1.49%-0.01ขาย641.600K23.331B262.750.003024.00ไฟแนนซ์
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.990.00%0.00ขาย104.400K1.910B20.820.10514.00วัสดุพื้นฐาน
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.990.00%0.00ขาย104.400K1.910B20.820.10514.00วัสดุพื้นฐาน
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
4.960.00%0.00ขาย135.900K992.000M37.770.13ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.960.00%0.00ขาย135.900K992.000M37.770.13ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00ขาย2.900K375.652M-0.00193.00เทคโนโลยี
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00ขาย2.900K375.652M-0.00193.00เทคโนโลยี
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
0.81-1.22%-0.01แนะนำให้ขาย2.026Mเทคโนโลยี
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.81-1.22%-0.01แนะนำให้ขาย2.026Mเทคโนโลยี
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.05-7.89%-0.09ขาย4.986M2.448B37.860.0394.00ไฟแนนซ์
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.05-7.89%-0.09ขาย4.986M2.448B37.860.0394.00ไฟแนนซ์
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-0.00%-0.00ขาย4.000K250.111M-0.131532.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-0.00%-0.00ขาย4.000K250.111M-0.131532.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.320.00%0.00ขาย1.929M1.344B20.740.02316.00ไฟแนนซ์
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.320.00%0.00ขาย1.929M1.344B20.740.02316.00ไฟแนนซ์
KIAT KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY
0.382.70%0.01แนะนำให้ขาย458.000K1.040B-0.00744.00ในทางอุตสาหกรรม
KIAT.R KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.382.70%0.01แนะนำให้ขาย458.000K1.040B-0.00744.00ในทางอุตสาหกรรม
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.01-50.00%-0.01ขาย2.936M597.006M44.440.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01ขาย2.936M597.006M44.440.004.00วัสดุพื้นฐาน
MODERN MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.780.00%0.00ขาย829.700K2.085B15.520.182108.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MODERN.R MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.780.00%0.00ขาย829.700K2.085B15.520.182108.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.157.14%0.01ขาย1.385M2.012B-0.20101.00ไฟแนนซ์
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.157.14%0.01ขาย1.385M2.012B-0.20101.00ไฟแนนซ์
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.0716.67%0.01ขาย31.400K48.000M2.500.02163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0716.67%0.01ขาย31.400K48.000M2.500.02163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PG PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.351.90%0.10ขาย23.800K504.000M4.591.141323.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PG.R PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.351.90%0.10ขาย23.800K504.000M4.591.141323.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.60-1.10%-0.04แนะนำให้ขาย1.320M2.227B12.500.29344.00ในทางอุตสาหกรรม
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.60-1.10%-0.04แนะนำให้ขาย1.320M2.227B12.500.29344.00ในทางอุตสาหกรรม
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.71-0.58%-0.01ขาย213.600K1.290B-0.15759.00วัสดุพื้นฐาน
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.71-0.58%-0.01ขาย213.600K1.290B-0.15759.00วัสดุพื้นฐาน
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.34-2.50%-0.06ขาย2.855M2.880B15.170.16675.00สาธารณูปโภค
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.34-2.50%-0.06ขาย2.855M2.880B15.170.16675.00สาธารณูปโภค
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.870.00%0.00ขาย247.500K2.358B30.280.034287.00วัสดุพื้นฐาน
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
1.43-4.67%-0.07ขาย386.600K1.255B15.770.101351.00เทคโนโลยี
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.43-4.67%-0.07ขาย386.600K1.255B15.770.101351.00เทคโนโลยี
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.283.70%0.01ขาย3.503M345.442M-0.0143.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.283.70%0.01ขาย3.503M345.442M-0.0143.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.09-10.00%-0.01ขาย7.928M471.946M-0.02399.00วัสดุพื้นฐาน
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.09-10.00%-0.01ขาย7.928M471.946M-0.02399.00วัสดุพื้นฐาน
THRE THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.650.00%0.00ขาย910.400K2.740B-0.08388.00ไฟแนนซ์
THRE.R THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.650.00%0.00ขาย910.400K2.740B-0.08388.00ไฟแนนซ์
THREL THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
3.800.00%0.00ขาย443.900K2.280B11.470.3346.00ไฟแนนซ์
THREL.R THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.800.00%0.00ขาย443.900K2.280B11.470.3346.00ไฟแนนซ์
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.95-2.06%-0.02ขาย106.700K811.410M-0.051200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.95-2.06%-0.02ขาย106.700K811.410M-0.051200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.03-25.00%-0.01ขาย1.530M526.501M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.03-25.00%-0.01ขาย1.530M526.501M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.67-7.22%-0.13แนะนำให้ขาย143.300K842.310M-0.37สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ