หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหุ้นไทย

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.65-7.14%-0.05แนะนำให้ขาย661.600K210.000M-0.09อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.65-7.14%-0.05แนะนำให้ขาย661.600K210.000M-0.09อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
3.20-25.93%-1.12ขาย632.673M43.960B84.870.05สาธารณูปโภค
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.20-25.93%-1.12ขาย632.673M43.960B84.870.05สาธารณูปโภค
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.01-50.00%-0.01ขาย5.012M1.706B-0.00การเงิน
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01ขาย5.012M1.706B-0.00การเงิน
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.05-1.63%-0.10แนะนำให้ขาย702.800K12.669B-0.263023.00ระบบขนส่ง
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.05-1.63%-0.10แนะนำให้ขาย702.800K12.669B-0.263023.00ระบบขนส่ง
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
11.000.00%0.00ขาย14.036M56.781B23.830.46แร่พลังงาน
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.70-1.41%-0.01ขาย68.700K536.760M-0.23การผลิตของผู้ผลิต
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.70-1.41%-0.01ขาย68.700K536.760M-0.23การผลิตของผู้ผลิต
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.450.00%0.00ขาย734.700K573.763M-0.01การเงิน
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.450.00%0.00ขาย734.700Kการเงิน
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.210.00%0.00แนะนำให้ขาย381.900K181.605M-0.07การผลิตของผู้ผลิต
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.210.00%0.00แนะนำให้ขาย381.900K181.605M-0.07การผลิตของผู้ผลิต
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.83-1.08%-0.02แนะนำให้ขาย12.900K555.000M38.540.05การผลิตของผู้ผลิต
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.83-1.08%-0.02แนะนำให้ขาย12.900K555.000M38.540.05การผลิตของผู้ผลิต
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.19-0.83%-0.01ขาย614.500K1.152B23.260.05แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.19-0.83%-0.01ขาย614.500K1.152B23.260.05แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.38-1.43%-0.02ขาย222.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.38-1.43%-0.02ขาย222.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.59-1.67%-0.01ขาย22.200K300.000M25.640.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.59-1.67%-0.01ขาย22.200K300.000M25.640.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย682.200K281.739M2.220.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย682.200K281.739M2.220.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.352.94%0.01ขาย746.900K1.708B16.430.02การเงิน
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.352.94%0.01ขาย746.900K1.708B16.430.02การเงิน
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.140.00%0.00ขาย3.232M755.703M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.140.00%0.00ขาย3.232M755.703M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.51-3.77%-0.02ขาย146.900K594.819M-0.02บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.51-3.77%-0.02ขาย146.900K594.819M-0.02บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.81-0.55%-0.01แนะนำให้ขาย149.800K1.092B10.690.17บริการผู้บริโภค
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.81-0.55%-0.01แนะนำให้ขาย149.800K1.092B10.690.17บริการผู้บริโภค
GYT GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY
266.00-0.75%-2.00ขาย3001.983B-11.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GYT.R GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
266.00-0.75%-2.00ขาย3001.983B-11.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.400.00%0.00ขาย253.700K630.000M8.120.17การสื่อสาร
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.400.00%0.00ขาย253.700K630.000M8.120.17การสื่อสาร
ILINK INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
3.560.00%0.00ขาย20.000K1.935B13.130.27บริการการกระจายสินค้า
ILINK.R INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.560.00%0.00ขาย20.000K1.935B13.130.27บริการการกระจายสินค้า
JTS JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
1.000.00%0.00ขาย15.100K706.457M74.630.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
JTS.R JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.000.00%0.00ขาย15.100K706.457M74.630.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.520.00%0.00ขาย1.099M353.600M-0.01การผลิตของผู้ผลิต
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.520.00%0.00ขาย1.099Mการผลิตของผู้ผลิต
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.730.00%0.00ขาย36.300K1.095B-0.80การผลิตของผู้ผลิต
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.730.00%0.00ขาย36.300K1.095B-0.80การผลิตของผู้ผลิต
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.94-3.09%-0.03ขาย954.400Kการเงิน
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.94-3.09%-0.03ขาย954.400Kการเงิน
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.310.00%0.00ขาย262.000K2.967B-0.37บริการการกระจายสินค้า
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.310.00%0.00ขาย262.000K2.967B-0.37บริการการกระจายสินค้า
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.01-50.00%-0.01ขาย3.098M597.006M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01ขาย3.098M597.006M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.820.71%0.02ขาย68.800K1.332B4.940.57การเงิน
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.820.71%0.02ขาย68.800K1.332B4.940.57การเงิน
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.56-3.45%-0.02แนะนำให้ขาย1.522M2.517B-0.28แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.56-3.45%-0.02แนะนำให้ขาย1.522M-0.28แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.761.33%0.01ขาย5.700K933.960M9.620.08การเงิน
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.761.33%0.01ขาย5.700K933.960M9.620.08การเงิน
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.71-5.33%-0.04ขาย171.600K316.500M34.250.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.71-5.33%-0.04ขาย171.600K316.500M34.250.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.303.45%0.01ขาย10.300K303.088M-0.11แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.303.45%0.01ขาย10.300K303.086M-0.11แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
99.750.76%0.75ขาย21.179M336.520B11.90การเงิน
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
99.75-0.75%-0.75ขาย900341.619Bการเงิน
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
99.750.76%0.75ขาย21.179M336.162B12.36การเงิน
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.97-0.51%-0.01แนะนำให้ขาย185.200K2.376B12.990.15สาธารณูปโภค
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.97-0.51%-0.01แนะนำให้ขาย185.200K2.376B12.990.15สาธารณูปโภค
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
2.40-4.00%-0.10แนะนำให้ขาย16.716M8.984Bบริการผู้บริโภค
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.40-4.00%-0.10แนะนำให้ขาย16.716M8.984Bบริการผู้บริโภค
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.721.41%0.01แนะนำให้ขาย102.400K660.300M18.880.04แร่พลังงาน
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.721.41%0.01แนะนำให้ขาย102.400K660.300M18.880.04แร่พลังงาน
SST SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.52-6.38%-0.24ขาย69.600K1.714B57.760.07บริการเชิงพาณิชย์
SST.R SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.52-6.38%-0.24ขาย69.600K1.714B57.760.07บริการเชิงพาณิชย์
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.442.38%0.08แนะนำให้ขาย2.900K354.803M-0.25การผลิตของผู้ผลิต
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.442.38%0.08แนะนำให้ขาย2.900K354.803M-0.25การผลิตของผู้ผลิต
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
6.15-1.60%-0.10แนะนำให้ขาย1.411M13.642B-8.5522054.00ระบบขนส่ง
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING
6.15-1.60%-0.10แนะนำให้ขาย1.411M13.642B-8.5522054.00ระบบขนส่ง
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.600.00%0.00ขาย77.300K204.000M-0.03บริการการกระจายสินค้า
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.600.00%0.00ขาย77.300K204.000M-0.03บริการการกระจายสินค้า
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.390.00%0.00แนะนำให้ขาย69.700K178.922M-0.10การผลิตของผู้ผลิต
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.390.00%0.00แนะนำให้ขาย69.700K178.922M-0.10การผลิตของผู้ผลิต
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00ขาย397.400K1.150B-0.29บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00ขาย397.400K1.150B-0.29บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.19-5.00%-0.01ขาย297.200K1.334B-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.19-5.00%-0.01ขาย297.200K1.334B-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00ขาย1.335M394.875M-0.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00ขาย1.335M394.875M-0.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
7.25-4.61%-0.35ขาย925.200K2.430B15.060.50บริการผู้บริโภค
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.25-4.61%-0.35ขาย925.200K2.430B15.060.50บริการผู้บริโภค
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ