หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหุ้นไทย

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.40-4.00%-0.10ขาย23.238M12.125B-0.145399.00ในทางอุตสาหกรรม
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.40-4.00%-0.10ขาย23.238M12.125B-0.145399.00ในทางอุตสาหกรรม
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.46-1.35%-0.02ขาย740.600K468.289M12.080.12ไฟแนนซ์
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.46-1.35%-0.02ขาย740.600K468.289M12.080.12ไฟแนนซ์
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
2.12-0.93%-0.02ขาย272.600K1.554B47.770.04ในทางอุตสาหกรรม
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
2.12-0.93%-0.02ขาย272.600K1.554B47.770.04ในทางอุตสาหกรรม
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.84-7.69%-0.07ขาย868.700K687.960M-0.12วัสดุพื้นฐาน
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.84-7.69%-0.07ขาย868.700K687.960M-0.12วัสดุพื้นฐาน
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
0.670.00%0.00ขาย66.400K499.245M-0.24594.00วัสดุพื้นฐาน
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
0.670.00%0.00ขาย66.400K499.245M-0.24594.00วัสดุพื้นฐาน
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.74-1.33%-0.01ขาย2.034M897.707M25.850.03789.00ในทางอุตสาหกรรม
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.74-1.33%-0.01ขาย2.034M897.707M25.850.03789.00ในทางอุตสาหกรรม
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.64-1.20%-0.02ขาย493.300K1.594B17.370.10514.00วัสดุพื้นฐาน
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.64-1.20%-0.02ขาย493.300K1.594B17.370.10514.00วัสดุพื้นฐาน
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.54-0.65%-0.01แนะนำให้ขาย88.900K1.593B-0.295200.00ในทางอุตสาหกรรม
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.54-0.65%-0.01แนะนำให้ขาย88.900K1.593B-0.295200.00ในทางอุตสาหกรรม
CPW COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED
2.02-7.34%-0.16ขาย15.777M1.308B13.270.16สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPW.R COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.02-7.34%-0.16ขาย15.777M1.308B13.270.16สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.83-2.35%-0.02ขาย63.100K425.000M15.130.06264.00ในทางอุตสาหกรรม
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.83-2.35%-0.02ขาย63.100K425.000M15.130.06264.00ในทางอุตสาหกรรม
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.10-4.35%-0.05ขาย5.196M1.352B13.130.09321.00ในทางอุตสาหกรรม
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.10-4.35%-0.05ขาย5.196M1.352B13.130.09321.00ในทางอุตสาหกรรม
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
5.30-5.36%-0.30ขาย89.000K2.228B23.360.24939.00ในทางอุตสาหกรรม
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
5.30-5.36%-0.30ขาย89.000K2.228B23.360.24939.00ในทางอุตสาหกรรม
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.82-1.55%-0.06แนะนำให้ขาย247.600K843.683M41.520.09ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.82-1.55%-0.06แนะนำให้ขาย247.600K843.683M41.520.09ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00ซื้อ22.718M1.611B-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00ซื้อ22.718M1.611B-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00ขาย1.548M375.652M-0.00193.00เทคโนโลยี
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00ขาย1.548M375.652M-0.00193.00เทคโนโลยี
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.200.00%0.00ขาย271.300K1.080B-0.03553.00วัสดุพื้นฐาน
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.200.00%0.00ขาย271.300K1.080B-0.03553.00วัสดุพื้นฐาน
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.74-6.33%-0.05ขาย9.400M1.500B-0.11123.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.77-1.28%-0.01ขาย352.400K638.059M-0.0157.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.77-1.28%-0.01ขาย352.400K638.059M-0.0157.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.96-12.21%-0.69แนะนำให้ขาย6.538M3.051B12.770.4471.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.96-12.21%-0.69แนะนำให้ขาย6.538M3.051B12.770.4471.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.280.00%0.00ขาย8.562M1.176B-0.00316.00ไฟแนนซ์
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.280.00%0.00ขาย8.562M1.176B-0.00316.00ไฟแนนซ์
KTIS KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
3.96-1.00%-0.04ขาย454.600K15.440B19.680.203523.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KTIS.R KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
3.96-1.00%-0.04ขาย454.600K15.440B19.680.203523.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KUMWEL KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.79-3.66%-0.03ขาย380.500K352.600M2.890.28สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KUMWEL.R KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.79-3.66%-0.03ขาย380.500K352.600M2.890.28สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00ซื้อ2.128M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00ซื้อ2.128M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
MBKET MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
7.55-1.95%-0.15แนะนำให้ขาย154.700K4.406B24.990.31606.00ไฟแนนซ์
MBKET.R MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
7.55-1.95%-0.15แนะนำให้ขาย154.700K4.406B24.990.31606.00ไฟแนนซ์
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.90-2.68%-0.08ขาย268.100K1.417B4.420.6759.00ไฟแนนซ์
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.90-2.68%-0.08ขาย268.100K1.417B4.420.6759.00ไฟแนนซ์
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.460.00%0.00ขาย15.200K1.624B22.220.11978.00วัสดุพื้นฐาน
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.460.00%0.00ขาย15.200K1.624B22.220.11978.00วัสดุพื้นฐาน
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14-2.73%-0.06ซื้อ26.500K1.100B-0.531268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.14-2.73%-0.06ซื้อ26.500K1.100B-0.531268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.79-3.24%-0.06แนะนำให้ขาย237.400K353.812M21.200.09ในทางอุตสาหกรรม
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.79-3.24%-0.06แนะนำให้ขาย237.400K353.812M21.200.09ในทางอุตสาหกรรม
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.28-1.54%-0.02แนะนำให้ขาย86.800K827.275M84.470.02181.00วัสดุพื้นฐาน
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.28-1.54%-0.02แนะนำให้ขาย86.800K827.275M84.470.02181.00วัสดุพื้นฐาน
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
4.140.00%0.00201.052M14.878Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.140.00%0.00201.052M14.878Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.700.59%0.01ขาย145.400K1.002B3.930.43ในทางอุตสาหกรรม
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.700.59%0.01ขาย145.400K1.002B3.930.43ในทางอุตสาหกรรม
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.69-1.43%-0.01ขาย480.500K1.897B-0.013381.00วัสดุพื้นฐาน
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.82-1.20%-0.01ขาย2.412M771.900M15.280.0573.00สาธารณูปโภค
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.82-1.20%-0.01ขาย2.412M771.900M15.280.0573.00สาธารณูปโภค
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.80-3.74%-0.07ขาย7.005M2.129B-0.031496.00พลังงาน
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.80-3.74%-0.07ขาย7.005M2.129B-0.031496.00พลังงาน
SYMC SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
3.200.00%0.00ขาย5001.388B29.590.11392.00บริการโทรคมนาคม
SYMC.R SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.200.00%0.00ขาย5001.388B29.590.11392.00บริการโทรคมนาคม
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.07-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย728.000K377.557M-0.02399.00วัสดุพื้นฐาน
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.07-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย728.000K377.557M-0.02399.00วัสดุพื้นฐาน
THCOM THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
4.22-0.47%-0.02ขาย1.507M4.647B-2.073420.00บริการโทรคมนาคม
THCOM.R THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.22-0.47%-0.02ขาย1.507M4.647B-2.073420.00บริการโทรคมนาคม
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.99-3.88%-0.04ขาย987.600K669.894M14.110.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.99-3.88%-0.04ขาย987.600K669.894M14.110.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.55-6.78%-0.04ขาย399.800K472.018M12.890.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.55-6.78%-0.04ขาย399.800K472.018M12.890.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWPC THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.26-4.48%-0.20ขาย464.600K3.927B26.800.172351.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TWPC.R THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.26-4.48%-0.20ขาย464.600K3.927B26.800.172351.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
UAC UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.88-0.69%-0.02ขาย169.000K1.936B17.680.16111.00วัสดุพื้นฐาน
UAC.R UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.88-0.69%-0.02ขาย169.000K1.936B17.680.16111.00วัสดุพื้นฐาน
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.68-2.86%-0.02ขาย152.800K585.553M-0.051200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.68-2.86%-0.02ขาย152.800K585.553M-0.051200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย718.500K394.876M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย718.500K394.876M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.12-3.64%-0.08ขาย849.600K1.434B20.770.11ในทางอุตสาหกรรม
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.25-1.57%-0.02ขาย76.400K660.400M14.200.0991.00วัสดุพื้นฐาน
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.25-1.57%-0.02ขาย76.400K660.400M14.200.0991.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ