สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร (ภาค)

174
หุ้น
2332.612B
เงินทุนของตลาด
1.667M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.64%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.52%
เปลี่ยนแปลง
−2.32%
ประสิทธิภาพ เดือน
+13.94%
ประสิทธิภาพ ปี
+22.02%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1307 SAN FANG CHEMICAL
22.35-0.45%-0.10ขาย534.834K8.931B29.770.763240.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1315 TAHHSIN INDUSTRIAL CORP
30.850.49%0.15ขาย16.097K5.859B24.201.27370.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1319 TONG YANG INDUSTRY
45.201.01%0.45ซื้อ1.255M26.469B14.093.184765.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1325 UNIVERSAL INC
15.650.00%0.00ขาย22.081K1.335B21.280.74180.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1338 HIROCA HOLDINGS LTD
67.10-0.59%-0.40ซื้อ198.004K5.659B14.304.733406.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1339 Y.C.C. PARTS MFG CO LTD
44.95-2.71%-1.25ซื้อ1.559M3.425B10.634.35307.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1340 VICTORY NEW MATLS LTD CO
16.15-1.82%-0.30ขาย191.860K2.516B104.090.16931.00รองเท้า
1409 SHINKONG SYNTHETIC FIBER
12.700.40%0.05ขาย2.538M20.414B7.971.593831.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1410 NAN-YANG DYEING & FINISHING
26.30-0.19%-0.05ขาย1.002K1.897B18.971.39230.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1413 HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
12.250.82%0.10ซื้อ54.120K1.605B7.011.73220.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1414 TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
6.790.44%0.03ซื้อ239.801K1.487B70.240.10246.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1416 KWONG FONG INDUSTRIES
15.20-0.33%-0.05ขาย184.107K2.826B14.021.09132.00สร้างบ้าน
1417 CARNIVAL (TW)
6.610.15%0.01ซื้อ1.391M2.507B-0.571041.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1418 TONG-HWA SYNTHETIC FIBER
7.500.67%0.05ขาย2.002K407.183M-3.66236.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1419 SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
40.10-2.67%-1.10ขาย10.289K12.329B36.861.12363.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1423 REWARD WOOL
10.450.48%0.05ซื้อ79.938K1.439B14.130.7498.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1434 FORMOSA TAFFETA CO
35.201.29%0.45ขาย1.240M58.466B9.983.4810268.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1439 CHUWA WOOL INDUSTR
30.50-0.65%-0.20ซื้อ205.356K2.824B3.279.4023.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1440 TAINAN SPINNING
11.50-1.29%-0.15ขาย1.376M19.302B20.660.566850.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1441 TAH TONG TEXTILE
14.300.00%0.00ซื้อ100.941K1.117B1.2711.61352.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1442 ADVANCETEK ENTERPRICE
15.550.32%0.05ขาย79.249K4.683B-0.1236.00สร้างบ้าน
1443 LILY TEXTILE
9.610.00%0.00ซื้อ368.828K1.296B-2.10719.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1444 LEALEA ENTERPRISE
9.050.11%0.01ขาย696.287K8.557B16.920.531877.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1445 UNIVERSAL TEXTILE CO
7.21-0.41%-0.03ขาย16.279K960.509M-0.09387.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1446 HONG HO PRECISION TEXTILE CO
30.60-0.65%-0.20ซื้อ162.268K4.241B-0.07649.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1447 LI PENG ENTERPRISE
6.960.43%0.03ขาย579.902K5.707B20.030.351344.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1449 CHIA HER INDUSTRIAL CO
4.82-0.41%-0.02ขาย17.733K579.262M13.440.36903.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1451 NIEN HSING TEXTILE
23.150.22%0.05ขาย145.915K4.574B9.312.4822527.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1452 HONG YI FIBER IND
18.200.28%0.05ขาย73.062K2.407B12.521.45246.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1453 TA JIANG DEVELOPMENT CORP
7.95-0.62%-0.05ขาย10.115K789.137M-0.07118.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1454 TAIWAN TAFFETA FABRIC
8.131.88%0.15แนะนำให้ซื้อ118.002K964.661M37.510.21447.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1455 ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
8.380.00%0.00ขาย334.608K5.127B-0.251312.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1456 I-HWA INDUSTRIAL
8.70-1.25%-0.11ขาย37.000K825.673M58.980.1559.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1457 YI JINN INDUSTRIAL CO
14.050.00%0.00ซื้อ818.497K4.238B10.171.39500.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1459 LAN FA TEXTILE
7.020.14%0.01ขาย106.193K2.226B-1.03413.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1460 EVEREST TEXTILE
10.350.49%0.05ขาย458.325K4.885B37.150.283047.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1463 CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
13.400.00%0.00ขาย214.000K2.203B10.711.25592.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1464 DE LICACY INDUSTRIAL CO
23.00-0.65%-0.15ขาย440.992K8.876B23.430.991810.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1465 WISHER INDUSTRIAL CO
14.300.00%0.00ขาย21.295K1.482B-7.14757.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1467 TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
8.78-0.11%-0.01ขาย114.001K2.054B33.640.268628.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1468 CHANG-HO FIBRE CORP
10.151.50%0.15ซื้อ13.000K1.604B22.380.45314.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1470 EVERTEX FABRINOLOGY LTD
22.00-0.45%-0.10ซื้อ6.005K1.895B30.450.73238.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1472 TRI OCEAN TEXTILE CO
32.25-1.38%-0.45ขาย66.175K1.494B20.462.23162.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1473 TAINAN ENTERPRISES
25.40-0.20%-0.05ขาย73.405K3.720B16.421.5614456.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1474 HONMYUE ENTERPRISE CO LTD
9.45-0.53%-0.05ขาย452.913K1.234B16.940.56876.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1475 SUMAGH HIGH TECH CORP
5.609.80%0.50ขาย4.041K81.687M-4.07153.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1476 ECLAT TEXTILE CO
383.500.66%2.50ขาย652.912K104.534B24.5715.518934.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1477 MAKALOT INDUSTRIAL CO
183.50-0.54%-1.00ซื้อ2.106M40.564B22.848.1023773.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1506 RIGHT WAY INDUSTRIAL
15.15-0.66%-0.10ขาย48.975K1.874B-1.251049.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1512 JUI LI ENTERPRISE
5.20-2.99%-0.16แนะนำให้ขาย58.001K1.179B-1.041167.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1517 LEE CHI ENTERPRISES CO
9.56-0.21%-0.02แนะนำให้ขาย139.216K2.162B-0.072496.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
1521 TA YIH INDUSTRIAL CO
63.700.95%0.60แนะนำให้ซื้อ128.090K4.810B13.854.56761.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1522 TYC BROTHER INDUSTRIAL
30.402.70%0.80ซื้อ3.956M9.234B15.101.964246.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1524 GORDON AUTO BODY PARTS CO
10.000.81%0.08ซื้อ270.101K1.782B8.761.13518.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
1525 KIANSHEN CORP
52.30-1.13%-0.60ขาย36.060K3.883B10.455.07297.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1526 SUN RACE STURMEY-ARCHER INC
30.050.17%0.05ขาย265.080K1.800B13.212.27178.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
1533 MOBILETRON ELECTRONICS
38.00-0.39%-0.15ซื้อ106.397K3.760B17.202.221117.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1536 HOTA INDUSTRIAL MFG CO
108.50-1.36%-1.50ซื้อ866.235K28.045B28.553.861296.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1558 ZENG HSING INDUSTRIAL CO
133.501.52%2.00ขาย147.349K7.963B9.4413.962852.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
1568 TSANG YOW INDUSTRIAL CO
23.20-1.49%-0.35ซื้อ531.037K2.415B49.550.48884.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1587 CRYOMAX COOLING SYSTEM CORP
18.650.27%0.05ขาย29.200K1.228B24.170.78528.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1592 ENTEREX INTERNATIONAL LIMITED
20.50-2.38%-0.50แนะนำให้ขาย389.273K2.331B-5.60ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1598 DYACO INTERNATIONAL INC
41.050.49%0.20ขาย178.000K3.757B26.442.11642.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
1604 SAMPO CORP
17.600.00%0.00ซื้อ1.015M6.494B9.901.781932.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
1614 SANYO ELECTRIC CO(TAIWAN)
27.950.54%0.15ซื้อ76.000K7.198B34.710.801244.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
1626 AIRMATE CAYMAN INTL CO
30.003.09%0.90ซื้อ592.133K3.538B42.510.698219.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
1736 JOHNSON HEALTH TECH
87.00-0.91%-0.80ซื้อ2.178M26.693B27.193.235082.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
1802 TAIWAN GLASS INDUSTRIAL CORPORATION
11.70-0.43%-0.05ขาย1.043M34.170B-0.3915946.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
1806 CHAMPION BUILDING MATERIALS CO
6.64-0.15%-0.01แนะนำให้ขาย114.679K2.885B-1.372029.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
1809 CHINA GLAZE CO
13.05-1.88%-0.25ขาย1.589M2.222B-0.10799.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
1810 HOCHENG CORP
7.630.00%0.00ขาย47.000K2.809B-0.233100.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
1817 SANITAR CO LTD
34.30-0.44%-0.15ขาย131.042K2.501B11.682.971143.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
2062 SUNSPRING METAL CORPORATION
30.901.15%0.35ขาย163.000K4.980B45.700.674807.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
2101 NAN KANG RUBBER TIRE
37.95-0.65%-0.25ซื้อ885.952K30.646B49.490.772693.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2102 FEDERAL CORP
11.30-0.44%-0.05ขาย1.172M5.216B-2.401837.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2103 TSRC CORPORATION
25.20-0.40%-0.10ขาย1.947M20.890B17.761.431466.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2105 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRIES
41.303.25%1.30ซื้อ7.855M129.657B35.291.1329572.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2106 KENDA RUBBER INDUSTRY
29.700.51%0.15ซื้อ963.220K25.839B31.380.9411717.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2107 FORMOSAN RUBBER GROUP
18.401.38%0.25ขาย559.359K6.352B24.660.74218.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2108 NANTEX INDUSTRY
31.800.79%0.25ขาย543.255K15.536B9.083.48680.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2109 HWA FONG RUBBER INDUSTRIAL CO
11.450.00%0.00ซื้อ138.003K3.805B-0.453145.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2115 LU HAI HOLDING CORP
38.850.65%0.25ซื้อ17.000K3.322B14.092.741377.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2201 YULON MOTOR CO
21.000.24%0.05ขาย3.217M32.705B-0.1512678.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
2204 CHINA MOTOR CO
24.552.08%0.50ขาย2.044M33.286B21.301.134779.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
2206 SANYANG MOTOR CO LTD
20.901.21%0.25เป็นกลาง639.651K16.951B6.083.407895.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
2207 HOTAI MOTOR CO
426.000.95%4.00ขาย229.915K230.488B22.3718.873930.00ค้าปลีกรถยนต์ ชิ้นส่วน และบริการ
2227 YULON NISSAN MOTOR CO.LTD
249.50-0.40%-1.00ขาย84.798K75.150B12.4720.09419.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
2228 IRON FORCE INDUSTRIAL CO LTD
148.50-1.33%-2.00ซื้อ1.603M11.405B20.547.342082.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2231 CUB ELECPARTS INC.
274.00-1.62%-4.50ขาย414.282K33.652B30.339.27454.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2236 PATEC PRECISION INDUSTRY CO LTD
24.900.00%0.00แนะนำให้ขาย16.110K1.007B10.392.56ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2239 CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO. LTD.
100.00-0.99%-1.00ขาย59.500K11.919B15.256.86ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2358 TING SIN CO LTD
13.700.00%0.00ขาย48.002K1.270B24.810.55115.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
2430 TSANN KUEN ENTERPRISE CO
18.70-0.80%-0.15ขาย33.193K3.119B20.450.924260.00ค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
2450 SENAO INTERNATIONAL CO LTD
31.101.63%0.50ขาย53.585K7.903B24.391.263752.00ค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
2468 FORTUNE INFORMATION SYSTEMS CORP
12.75-0.39%-0.05ซื้อ87.320K895.501M19.600.66421.00ค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
2497 E-LEAD ELECTRONIC CO
23.40-0.85%-0.20ซื้อ99.057K2.804B-1.231019.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2614 EASTERN MEDIA INTERNATIONAL COR
9.970.20%0.02ขาย598.690K5.540B4.702.142162.00ห้างสรรพสินค้า
2702 HOTEL HOLIDAY GARDEN
18.30-0.93%-0.17ขาย280.100K2.041B52.030.38230.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2704 AMBASSADOR HOTEL
21.40-0.23%-0.05ขาย64.180K7.870B19.321.111600.00บาร์และภัตตาคาร
2705 LEOFOO DEVELOPMENT
7.11-0.14%-0.01แนะนำให้ซื้อ459.045K2.415B-0.631708.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2706 FIRST HOTEL
15.25-0.65%-0.10ขาย110.573K6.907B14.331.0747.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2707 FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORP
165.502.80%4.50ซื้อ864.171K20.407B14.8811.442965.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2712 FAR GLORY HOTEL CO LTD
43.759.65%3.85ซื้อ16.594K4.594B-0.07357.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2722 CHATEAU INTERNATIONAL DEVELOPMENT
23.700.00%0.00ขาย2.002K2.643B79.780.30437.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2727 WOWPRIME CORP
76.00-0.26%-0.20ขาย62.069K5.718B17.904.2616514.00บาร์และภัตตาคาร
2731 LION TRAVEL SERVICE CO LTD
78.10-0.51%-0.40แนะนำให้ขาย49.000K5.495B35.982.192210.00สันทนาการและความบันเทิง
2739 MY HUMBLE HOUSE HOSPITALITY MGMT CO
25.600.00%0.00ขาย42.022K2.855B23.021.111549.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2748 FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP
59.10-0.17%-0.10ขาย5.101K3.886B17.173.50637.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2901 SHIN SHIN CO LTD.
22.90-1.51%-0.35ขาย44.002K1.698B48.540.4839.00ห้างสรรพสินค้า
2903 FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD
24.001.48%0.35ซื้อ4.818M33.317B24.140.9810183.00ห้างสรรพสินค้า
2906 COLLINS
11.650.00%0.00ซื้อ94.563K2.436B67.460.171339.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
2908 TEST RITE INTERNATIONAL
21.300.00%0.00ซื้อ168.270K10.861B39.460.545131.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
2910 TONLIN DEPARTMENT STORE CO
27.900.90%0.25แนะนำให้ซื้อ1.000K5.771B45.500.61200.00ห้างสรรพสินค้า
2911 LES ENPHANTS
7.00-1.27%-0.09ขาย115.945K1.392B-0.815519.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
2915 RUENTEX INDUSTRIES
70.802.76%1.90ซื้อ3.844M36.979B4.0117.181633.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
2929 TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
97.000.00%0.00ซื้อ448.075K7.961B7.5412.86191.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
2936 COASTER INTERNATIONAL CO LTD
23.20-4.33%-1.05ขาย14.000K1.844B74.330.34ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
2939 KAYEE INTERNATIONAL GROUP CO LTD
105.00-0.47%-0.50แนะนำให้ขาย2.011K4.982B10.639.93เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
3536 SINTRONIC TECHNOLOGY INC.
6.03-0.33%-0.02ขาย56.258K646.140M-0.70799.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
4414 ROO HSING CO. LTD.
11.200.45%0.05ขาย1.444M9.144B-0.296893.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
4426 LI CHENG ENTERPRISE CO. LTD
60.000.00%0.00ซื้อ414.190K8.916B27.312.20436.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
4438 QUANG VIET ENTERPRISE CO LTD
160.000.00%0.00ซื้อ170.264K16.540B17.299.2613155.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
4536 TOPKEY CORPORATION
164.502.49%4.00ซื้อ423.200K14.577B15.2210.588147.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
4551 GLOBAL PMX CO LTD
142.502.15%3.00ซื้อ4.297M11.430B21.686.971980.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
4557 YUSIN HOLDING CORP
68.30-1.59%-1.10ขาย65.013K2.489B11.586.03ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
4566 GLOBALTEK FABRICATION CO LTD
51.200.20%0.10ซื้อ1.460M3.393B16.593.16836.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
4807 REGAL HOLDING CO LTD
34.151.19%0.40ซื้อ21.072K1.299B10.963.08เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
4916 PARPRO CORPORATION
33.55-1.32%-0.45ซื้อ317.450K2.735B11.273.08424.00เกมและบ่อนคาสิโน
4930 STAR COMGISTIC CAPITAL CO. LTD.
11.20-0.44%-0.05ขาย100.341K1.511B-0.215500.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
5288 EUROCHARM HOLDINGS CO LTD(TW)
131.000.77%1.00ขาย123.044K8.557B13.699.52ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
5706 PHOENIX TOURS INTL INC
36.10-0.14%-0.05ซื้อ25.120K2.114B13.052.77295.00สันทนาการและความบันเทิง
5906 TAINAN ENTERPRISE(CAYMAN)CO LTD
13.200.38%0.05ซื้อ23.000K394.500M17.190.771626.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
5907 GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED
30.500.16%0.05ขาย228.500K5.763B10.432.933258.00ห้างสรรพสินค้า
6177 DA-LI CONSTRUCTION CO. LTD.
28.100.18%0.05แนะนำให้ขาย64.105K7.206B12.702.6060.00สร้างบ้าน
6184 DAFENG TV LIMITED
38.700.78%0.30ซื้อ48.894K5.695B16.962.57286.00การออกอากาศกระจายเสียง
6281 E-LIFE MALL CORPORATION
65.400.15%0.10แนะนำให้ซื้อ15.235K6.476B18.783.501692.00ค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
6464 TAIWAN OPTICAL PLATFORM CO LTD
107.00-0.93%-1.00ขาย9.060K12.753B21.025.14550.00การออกอากาศกระจายเสียง
6504 NAN LIU ENTERPRISE CO LTD
144.00-0.69%-1.00ขาย21.200K10.527B20.017.25956.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
6605 DEPO AUTO PARTS IND
64.70-0.15%-0.10ขาย169.059K10.745B10.706.103397.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
6625 B'IN LIVE CO LTD
48.501.04%0.50ซื้อ9.225K1.755B14.453.32281.00ผลิตงานด้านการบันเทิง
6670 FUSHENG PRECISION CO LTD
166.000.61%1.00ขาย494.000K21.620B9.6817.07ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
6671 SAN NENG GROUP HOLDINGS CO LTD
41.00-1.56%-0.65ขาย12.000K2.530B13.613.07เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
8033 THUNDER TIGER CORP
10.80-1.37%-0.15ขาย367.351K1.233B-0.46208.00ของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
8404 PAIHO SHIH HOLDING CORPORATION
43.251.53%0.65ขาย263.829K13.427B37.251.142218.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
8427 KEYSHEEN (CAYMAN) HOLDINGS CO LTD
40.10-2.91%-1.20แนะนำให้ซื้อ10.000K4.306B59.790.694084.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
8429 JINLI GROUP HOLDINGS LTD
13.60-0.37%-0.05ขาย169.022K2.493B6.931.971490.00รองเท้า
8442 WW HOLDING INC
57.90-0.17%-0.10ขาย1.000K2.900B16.083.61เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
8443 SHUI-MU INTERNATIONAL CO LTD
11.000.00%0.00ขาย47.545K734.800M207.940.051287.00รองเท้า
8454 MOMO COM INC
257.500.19%0.50ขาย17.019K35.995B25.2110.191774.00ห้างสรรพสินค้า
8462 POWER WIND HEALTH INDUSTRY INCORPOR
231.00-1.28%-3.00ซื้อ624.165K15.920B31.747.82445.00สันทนาการและความบันเทิง
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ