สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร (ภาค)

175
หุ้น
2449.628B
เงินทุนของตลาด
859.462K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.48%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.05%
เปลี่ยนแปลง
−1.47%
ประสิทธิภาพ เดือน
+39.16%
ประสิทธิภาพ ปี
+35.31%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1307 SAN FANG CHEMICAL
23.900.21%0.05ขาย43.592K9.508B23.221.033240.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1315 TAHHSIN INDUSTRIAL CORP
47.05-0.11%-0.05ซื้อ163.494K8.980B12.823.67370.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1319 TONG YANG INDUSTRY
45.10-0.77%-0.35ขาย886.301K26.676B13.573.324765.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1325 UNIVERSAL INC
15.55-0.32%-0.05แนะนำให้ขาย27.052K1.326B31.080.50180.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1338 HIROCA HOLDINGS LTD
63.300.80%0.50ขาย95.000K5.307B14.114.503406.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1339 Y.C.C. PARTS MFG CO LTD
46.001.77%0.80ซื้อ332.150K3.410B9.414.90307.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1340 VICTORY NEW MATLS LTD CO
15.40-0.32%-0.05ขาย117.370K2.355B-1.85931.00รองเท้า
1409 SHINKONG SYNTHETIC FIBER
11.65-0.85%-0.10ขาย966.381K18.800B9.351.253831.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1410 NAN-YANG DYEING & FINISHING
30.901.15%0.35ซื้อ7.575K1.947B24.411.27230.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1413 HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
9.700.00%0.00ขาย82.082K1.281B8.711.11220.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1414 TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
7.160.14%0.01แนะนำให้ซื้อ55.386K1.575B-0.05246.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1416 KWONG FONG INDUSTRIES
13.450.00%0.00ขาย36.042K2.493B15.480.87132.00สร้างบ้าน
1417 CARNIVAL (TW)
10.150.00%0.00แนะนำให้ซื้อ702.905K2.749B-0.521041.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1418 TONG-HWA SYNTHETIC FIBER
6.002.74%0.16ขาย9.089K325.746M-4.06236.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1419 SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
42.201.56%0.65เป็นกลาง4.333K12.628B34.401.23363.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1423 REWARD WOOL
10.400.48%0.05ขาย28.959K1.439B-0.1098.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1434 FORMOSA TAFFETA CO
33.850.59%0.20ขาย538.394K56.952B16.642.0410318.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1439 CHUWA WOOL INDUSTR
30.100.50%0.15แนะนำให้ซื้อ472.141K2.769B3.119.6924.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1440 TAINAN SPINNING
10.500.96%0.10ขาย2.048M17.397B-0.006850.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1441 TAH TONG TEXTILE
7.930.38%0.03ขาย18.250K799.344M-3.88352.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1442 ADVANCETEK ENTERPRICE
18.45-1.34%-0.25ซื้อ408.377K5.593B97.860.2637.00สร้างบ้าน
1443 LILY TEXTILE
9.770.21%0.02ขาย16.260K1.318B-0.17719.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1444 LEALEA ENTERPRISE
9.39-0.32%-0.03ขาย449.198K8.888B27.070.351856.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1445 UNIVERSAL TEXTILE CO
6.94-0.43%-0.03แนะนำให้ขาย19.194K920.709M-0.26387.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1446 HONG HO PRECISION TEXTILE CO
33.80-1.02%-0.35ขาย170.030K4.655B-0.14658.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1447 LI PENG ENTERPRISE
6.98-0.29%-0.02ซื้อ529.370K5.748B-0.081361.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1449 CHIA HER INDUSTRIAL CO
10.659.57%0.93แนะนำให้ซื้อ1.731M1.275B-0.34903.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1451 NIEN HSING TEXTILE
21.50-0.23%-0.05ขาย241.102K4.257B39.760.5422527.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1452 HONG YI FIBER IND
18.200.00%0.00ขาย167.797K2.414B14.411.27246.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1453 TA JIANG DEVELOPMENT CORP
8.07-0.12%-0.01ขาย21.130K796.041M-0.22118.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1454 TAIWAN TAFFETA FABRIC
7.82-0.64%-0.05ขาย100.055K989.981M33.400.23447.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1455 ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
7.840.00%0.00ขาย455.505K4.796B-0.571312.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1456 I-HWA INDUSTRIAL
12.101.68%0.20ซื้อ152.359K1.134B37.890.3259.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1457 YI JINN INDUSTRIAL CO
14.000.00%0.00เป็นกลาง308.940K4.223B9.971.41500.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1459 LAN FA TEXTILE
6.820.00%0.00ขาย71.323K2.165B-1.87413.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1460 EVEREST TEXTILE
9.541.92%0.18ขาย1.150M4.615B-0.103047.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1463 CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
13.251.15%0.15ซื้อ194.000K2.178B15.440.86592.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1464 DE LICACY INDUSTRIAL CO
26.30-1.87%-0.50ขาย2.629M10.082B19.001.391810.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1465 WISHER INDUSTRIAL CO
14.50-0.68%-0.10ขาย106.600K1.502B-7.33757.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1467 TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
8.390.12%0.01ขาย108.460K1.960B35.520.248628.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1468 CHANG-HO FIBRE CORP
10.100.50%0.05เป็นกลาง15.001K1.620B37.090.27314.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1470 EVERTEX FABRINOLOGY LTD
20.10-0.99%-0.20ขาย7.000K1.724B21.810.92238.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1472 TRI OCEAN TEXTILE CO
29.150.69%0.20ขาย157.000K1.342B18.242.23162.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1473 TAINAN ENTERPRISES
22.900.44%0.10ขาย108.100K3.347B18.251.2614354.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1474 HONMYUE ENTERPRISE CO LTD
9.35-1.48%-0.14ขาย106.242K1.215B39.590.24796.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1475 SUMAGH HIGH TECH CORP
4.889.17%0.41ขาย4.060K78.163M-2.03153.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1476 ECLAT TEXTILE CO
390.50-0.89%-3.50แนะนำให้ขาย258.548K107.140B24.3016.078934.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
1477 MAKALOT INDUSTRIAL CO
153.500.33%0.50ขาย803.299K33.748B18.028.5423773.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
1506 RIGHT WAY INDUSTRIAL
14.50-0.68%-0.10ขาย85.000K1.781B-2.331049.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1512 JUI LI ENTERPRISE
3.930.26%0.01ขาย47.092K864.608M-0.901167.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1517 LEE CHI ENTERPRISES CO
9.02-0.33%-0.03ขาย53.896K2.036B-0.132496.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
1521 TA YIH INDUSTRIAL CO
64.500.62%0.40ขาย16.185K4.917B12.885.01761.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1522 TYC BROTHER INDUSTRIAL
29.60-0.17%-0.05ขาย418.623K9.234B13.092.264246.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1524 GORDON AUTO BODY PARTS CO
9.950.30%0.03ขาย108.100K1.788B10.600.94528.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
1525 KIANSHEN CORP
54.100.19%0.10ขาย26.090K3.971B11.224.83297.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1526 SUN RACE STURMEY-ARCHER INC
24.85-1.00%-0.25ขาย195.451K1.491B15.271.63178.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
1533 MOBILETRON ELECTRONICS
36.300.14%0.05ขาย27.846K3.577B14.472.521117.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1536 HOTA INDUSTRIAL MFG CO
111.50-0.45%-0.50ขาย308.158K28.428B34.543.231298.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1558 ZENG HSING INDUSTRIAL CO
133.500.00%0.00ขาย29.600K8.084B11.3711.772852.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
1568 TSANG YOW INDUSTRIAL CO
19.20-0.26%-0.05ขาย33.000K1.969B80.170.24884.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1587 CRYOMAX COOLING SYSTEM CORP
15.15-0.98%-0.15ขาย71.972K1.020B23.180.66528.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1592 ENTEREX INTERNATIONAL LIMITED
18.000.00%0.00ขาย378.000K1.998B-3.66ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
1598 DYACO INTERNATIONAL INC
40.601.00%0.40ขาย180.265K4.510B23.252.31642.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
1604 SAMPO CORP
20.350.25%0.05ซื้อ375.528K7.508B10.182.001932.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
1614 SANYO ELECTRIC CO(TAIWAN)
30.20-0.17%-0.05ซื้อ24.065K7.820B39.050.771244.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
1626 AIRMATE CAYMAN INTL CO
27.75-4.80%-1.40ขาย818.471K3.762B8.443.328219.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
1736 JOHNSON HEALTH TECH
90.601.12%1.00ซื้อ3.217M27.453B24.333.725082.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
1802 TAIWAN GLASS INDUSTRIAL CORPORATION
11.35-0.44%-0.05ขาย712.422K33.006B-0.5015946.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
1806 CHAMPION BUILDING MATERIALS CO
6.540.00%0.00ขาย124.705K2.837B-1.202029.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
1809 CHINA GLAZE CO
11.900.00%0.00ขาย249.568K1.988B-0.22799.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
1810 HOCHENG CORP
8.110.12%0.01ซื้อ188.000K2.985B-0.013100.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
1817 SANITAR CO LTD
35.00-0.28%-0.10ขาย39.005K2.541B12.582.801143.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
2062 SUNSPRING METAL CORPORATION
27.900.72%0.20ขาย37.000K4.548B62.530.454807.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
2101 NAN KANG RUBBER TIRE
49.650.51%0.25ขาย5.650M39.832B39.441.262693.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2102 FEDERAL CORP
13.501.50%0.20ซื้อ5.801M6.204B-1.891837.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2103 TSRC CORPORATION
24.10-1.03%-0.25แนะนำให้ขาย3.537M19.900B20.011.211466.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2105 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRIES
41.400.73%0.30ขาย2.332M134.195B37.941.0928844.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2106 KENDA RUBBER INDUSTRY
30.500.00%0.00ขาย366.127K26.670B25.861.1811717.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2107 FORMOSAN RUBBER GROUP
18.85-0.79%-0.15ขาย438.152K6.598B14.001.35218.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2108 NANTEX INDUSTRY
29.250.00%0.00ขาย228.727K14.403B9.713.02680.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2109 HWA FONG RUBBER INDUSTRIAL CO
11.050.45%0.05ขาย23.572K3.672B-0.093145.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
2115 LU HAI HOLDING CORP
41.70-1.07%-0.45ซื้อ76.125K3.589B14.482.881354.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2201 YULON MOTOR CO
18.800.00%0.00ขาย1.159M29.348B-1.3612678.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
2204 CHINA MOTOR CO
39.150.00%0.00ขาย452.783K21.674B21.091.864779.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
2206 SANYANG MOTOR CO LTD
21.100.96%0.20ขาย497.962K17.320B10.542.007895.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
2207 HOTAI MOTOR CO
609.000.00%0.00ซื้อ135.672K332.623B29.6720.533930.00ค้าปลีกรถยนต์ ชิ้นส่วน และบริการ
2227 YULON NISSAN MOTOR CO.LTD
282.500.18%0.50ซื้อ59.343K84.750B12.8422.00419.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
2228 IRON FORCE INDUSTRIAL CO LTD
110.50-0.90%-1.00ขาย183.059K8.374B14.627.562082.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2231 CUB ELECPARTS INC.
240.50-0.21%-0.50ขาย415.276K29.061B25.819.39454.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2236 PATEC PRECISION INDUSTRY CO LTD
23.70-0.63%-0.15ขาย28.677K1.046B10.452.43ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2239 CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO. LTD.
91.60-1.29%-1.20แนะนำให้ขาย73.030K10.809B16.245.81ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2358 TING SIN CO LTD
14.450.70%0.10ขาย75.621K1.340B47.740.30115.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
2430 TSANN KUEN ENTERPRISE CO
17.300.29%0.05ขาย38.200K2.880B17.580.994260.00ค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
2450 SENAO INTERNATIONAL CO LTD
31.00-0.32%-0.10ซื้อ74.599K8.006B18.471.683752.00ค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
2468 FORTUNE INFORMATION SYSTEMS CORP
12.55-0.40%-0.05ซื้อ42.444K878.011M20.020.63421.00ค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
2497 E-LEAD ELECTRONIC CO
22.450.22%0.05ขาย36.000K2.667B-0.50983.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
2614 EASTERN MEDIA INTERNATIONAL COR
10.200.00%0.00ขาย319.443K5.679B-1.022162.00ห้างสรรพสินค้า
2702 HOTEL HOLIDAY GARDEN
18.85-0.26%-0.05ขาย30.615K2.083B27.890.68230.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2704 AMBASSADOR HOTEL
30.20-0.17%-0.05ซื้อ1.435M11.081B31.000.981600.00บาร์และภัตตาคาร
2705 LEOFOO DEVELOPMENT
15.10-0.33%-0.05ซื้อ234.799K2.817B-2.791708.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2707 FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORP
168.00-0.30%-0.50ซื้อ68.588K21.404B16.4210.832965.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2712 FAR GLORY HOTEL CO LTD
50.400.00%0.00ขาย37.000K5.292B-0.15357.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2722 CHATEAU INTERNATIONAL DEVELOPMENT
24.850.81%0.20ขาย2.000K2.771B46.510.53437.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2727 WOWPRIME CORP
81.800.74%0.60ซื้อ253.079K6.139B17.884.5816514.00บาร์และภัตตาคาร
2731 LION TRAVEL SERVICE CO LTD
76.000.00%0.00ขาย32.000K5.320B35.002.182210.00สันทนาการและความบันเทิง
2739 MY HUMBLE HOUSE HOSPITALITY MGMT CO
24.35-0.20%-0.05แนะนำให้ขาย24.000K2.716B24.780.981549.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2748 FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP
49.65-1.29%-0.65ขาย164.000K3.259B15.443.27637.00โรงแรม โมเต็ล และร่องเรือ
2901 SHIN SHIN CO LTD.
23.35-1.06%-0.25ซื้อ33.570K1.706B58.350.4039.00ห้างสรรพสินค้า
2903 FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD
26.00-1.52%-0.40เป็นกลาง634.088K36.627B22.001.1910183.00ห้างสรรพสินค้า
2906 COLLINS
11.150.45%0.05ซื้อ84.786K2.332B38.650.291339.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
2908 TEST RITE INTERNATIONAL
20.900.24%0.05ขาย137.820K10.373B-0.474937.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
2910 TONLIN DEPARTMENT STORE CO
28.650.17%0.05ซื้อ15.000K5.980B55.140.52200.00ห้างสรรพสินค้า
2911 LES ENPHANTS
7.36-0.14%-0.01ซื้อ216.384K1.437B-1.255519.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
2915 RUENTEX INDUSTRIES
74.20-0.27%-0.20ขาย1.428M39.824B3.8419.341633.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
2929 TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
86.701.40%1.20ขาย745.826K8.175B7.4611.91191.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
2936 COASTER INTERNATIONAL CO LTD
20.350.25%0.05ซื้อ1.000K1.548B16818.180.01ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
2939 KAYEE INTERNATIONAL GROUP CO LTD
105.00-0.94%-1.00แนะนำให้ขาย3.000K4.958B17.166.12เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
3536 SINTRONIC TECHNOLOGY INC.
3.251.88%0.06ขาย207.456K347.100M-1.05485.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
4414 ROO HSING CO. LTD.
12.151.25%0.15ซื้อ3.852M9.964B-0.146893.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
4426 LI CHENG ENTERPRISE CO. LTD
48.10-0.10%-0.05แนะนำให้ขาย117.574K7.748B19.462.47436.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
4438 QUANG VIET ENTERPRISE CO LTD
147.50-0.34%-0.50ซื้อ74.001K15.248B15.089.7913155.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
4439 TST GROUP HOLDING LTD
210.503.69%7.501.090M6.631B15.5313.57สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
4536 TOPKEY CORPORATION
124.500.40%0.50ขาย50.010K11.307B11.7610.628147.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
4551 GLOBAL PMX CO LTD
181.00-0.55%-1.00แนะนำให้ซื้อ1.971M14.830B26.067.531980.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
4557 YUSIN HOLDING CORP
70.000.00%0.00ซื้อ28.562K2.787B11.686.02ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
4566 GLOBALTEK FABRICATION CO LTD
51.600.00%0.00ขาย185.000K3.433B15.803.37836.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
4807 REGAL HOLDING CO LTD
28.65-0.87%-0.25แนะนำให้ขาย22.000K1.102B-4.10เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
4916 PARPRO CORPORATION
33.900.44%0.15แนะนำให้ขาย89.829K2.754B8.134.21424.00เกมและบ่อนคาสิโน
4930 STAR COMGISTIC CAPITAL CO. LTD.
11.600.43%0.05ซื้อ373.022K1.558B44.980.265500.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
5288 EUROCHARM HOLDINGS CO LTD(TW)
125.000.00%0.00ซื้อ52.000K8.228B13.129.55ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
5706 PHOENIX TOURS INTL INC
38.850.65%0.25ซื้อ39.696K2.277B11.623.35295.00สันทนาการและความบันเทิง
5906 TAINAN ENTERPRISE(CAYMAN)CO LTD
12.90-1.90%-0.25ซื้อ6.000K387.000M11.271.151626.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
5907 GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED
28.752.68%0.75ขาย1.319M5.622B11.262.563258.00ห้างสรรพสินค้า
6177 DA-LI CONSTRUCTION CO. LTD.
28.050.18%0.05ขาย200.130K7.206B8.413.8160.00สร้างบ้าน
6184 DAFENG TV LIMITED
39.800.25%0.10ซื้อ66.130K5.903B12.633.26286.00การออกอากาศกระจายเสียง
6281 E-LIFE MALL CORPORATION
66.900.00%0.00ซื้อ20.001K6.635B17.083.941692.00ค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
6464 TAIWAN OPTICAL PLATFORM CO LTD
113.500.00%0.00ซื้อ6.181K13.909B21.265.34550.00การออกอากาศกระจายเสียง
6504 NAN LIU ENTERPRISE CO LTD
134.500.75%1.00ซื้อ46.000K9.765B19.127.04916.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
6605 DEPO AUTO PARTS IND
57.00-0.18%-0.10ขาย162.123K9.452B11.634.943397.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
6625 B'IN LIVE CO LTD
48.552.00%0.95ซื้อ470.875K1.780B-0.58281.00ผลิตงานด้านการบันเทิง
6670 FUSHENG PRECISION CO LTD
177.500.57%1.00ขาย131.140K23.258B11.3015.75ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
6671 SAN NENG GROUP HOLDINGS CO LTD
35.800.00%0.00ขาย28.000K2.175B13.242.71เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
8033 THUNDER TIGER CORP
10.350.00%0.00ขาย133.400K1.166B-0.61208.00ของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
8404 PAIHO SHIH HOLDING CORPORATION
40.000.13%0.05ขาย133.830K12.607B28.391.412218.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
8427 KEYSHEEN (CAYMAN) HOLDINGS CO LTD
38.501.32%0.50ขาย5.000K4.014B24.321.594084.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
8429 JINLI GROUP HOLDINGS LTD
11.40-0.87%-0.10ขาย118.903K2.118B10.381.101490.00รองเท้า
8442 WW HOLDING INC
55.702.77%1.50ขาย109.000K3.342B12.554.44เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
8443 SHUI-MU INTERNATIONAL CO LTD
11.05-0.90%-0.10ขาย57.000K738.140M-0.521287.00รองเท้า
8454 MOMO COM INC
284.00-0.35%-1.00ซื้อ6.100K39.777B28.769.881774.00ห้างสรรพสินค้า
8462 POWER WIND HEALTH INDUSTRY INCORPOR
190.000.53%1.00ขาย91.352K12.952B25.747.81445.00สันทนาการและความบันเทิง
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ