วัสดุพื้นฐาน (ภาค)

105
หุ้น
3741.493B
เงินทุนของตลาด
7.507M
ปริมาณการซื้อขาย
+4.62%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.32%
เปลี่ยนแปลง
+3.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.94%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.67%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1101 TAIWAN CEMENT
45.600.00%0.00ซื้อ11.652M242.044B10.144.5110409.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1102 ASIA CEMENT CORP
47.30-0.32%-0.15ซื้อ4.933M159.501B12.513.875858.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1103 CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
16.95-0.29%-0.05ซื้อ583.541K13.171B27.080.63636.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1104 UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
19.900.51%0.10แนะนำให้ซื้อ137.135K12.941B10.721.85581.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1108 LUCKY CEMENT CO.
6.97-0.57%-0.04เป็นกลาง73.002K2.837B-0.50649.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1109 HSING TA CEMENT CO LTD
19.50-2.50%-0.50ซื้อ1.251M6.839B8.552.35796.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1110 SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
16.85-0.30%-0.05แนะนำให้ซื้อ229.019K9.631B120.200.14155.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1262 GREEN SEAL HOLDING LIMITED
31.600.32%0.10ซื้อ271.008K5.146B-3.28600.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1301 FORMOSA PLASTIC
114.500.00%0.00แนะนำให้ซื้อ6.036M728.877B15.917.206784.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1303 NAN YA PLASTIC
79.10-0.38%-0.30ซื้อ8.508M629.707B14.205.5934224.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1304 USI CORPORATION
11.75-0.42%-0.05ขาย272.319K12.653B23.700.505533.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1305 CHINA GENERAL PLASTICS CORP
23.50-0.42%-0.10ซื้อ1.298M11.960B13.261.80936.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1308 ASIA POLYMER
13.80-0.36%-0.05ขาย170.644K7.678B22.540.61226.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1309 TAITA CHEMICAL
10.55-1.40%-0.15ซื้อ665.515K3.506B16.450.65672.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER
24.500.20%0.05ซื้อ2.009M12.906B11.202.192291.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1312 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
20.25-0.49%-0.10ขาย3.540M18.445B7.212.83379.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1313 UPC TECHNOLOGY CO
11.300.00%0.00ขาย687.753K14.507B79.330.141381.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1314 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
11.65-0.43%-0.05ซื้อ15.657M31.588B9.071.291301.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1321 OCEAN PLASTICS
28.35-0.18%-0.05ซื้อ62.000K6.267B-0.36802.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1323 YONYU PLASTICS
34.95-0.14%-0.05ซื้อ189.277K3.181B10.703.291583.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
110.00-0.90%-1.00ซื้อ13.152M647.548B14.617.6018585.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1337 ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
6.65-0.30%-0.02ขาย273.527K1.794B-7.24923.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1341 FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
57.400.70%0.40ซื้อ12.018K2.816B16.393.48สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
9.030.33%0.03ซื้อ11.001K1.000B-0.64505.00เคมีพิเศษ
1532 CHINA METAL PRODUCTS CO
36.05-0.69%-0.25ซื้อ320.773K13.985B8.994.054713.00เหล็ก
1589 YEONG GUAN ENERGY TECHNOLOGY GP(KY)
60.50-0.17%-0.10ขาย529.451K6.400B-3.112091.00เหล็ก
1708 SESODA CORPN
26.600.00%0.00ซื้อ160.133K5.359B17.491.53344.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
1709 FORMOSAN UNION CHEMICAL
13.35-0.74%-0.10ขาย556.736K6.754B19.510.70217.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1710 ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
25.60-0.78%-0.20ซื้อ1.375M22.496B16.771.54506.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1711 EVERLIGHT CHEMICAL
16.60-0.30%-0.05แนะนำให้ขาย331.668K9.120B21.600.771675.00เคมีพิเศษ
1712 SINON CORP
21.600.23%0.05ซื้อ876.319K9.062B11.581.872934.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
1713 CATHAY CHEMICAL
18.75-1.06%-0.20ขาย33.000K2.861B28.950.6695.00เคมีพิเศษ
1714 HO TUNG CHEMICAL CORP
7.20-1.10%-0.08เป็นกลาง3.054M7.303B25.820.281470.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1717 ETERNAL MATERIALS CO LTD
27.000.19%0.05ซื้อ435.577K33.426B16.411.654404.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1718 CHINA MANMADE FIBERS
9.32-0.64%-0.06ซื้อ1.122M14.280B15.530.603425.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1721 SUNKO INK CO
9.14-1.19%-0.11ขาย11.585K2.008B38.640.24613.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1722 TAIWAN FERTILIZER CO
47.70-0.42%-0.20ซื้อ3.316M46.942B19.552.46788.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
1723 CHINA STEEL CHEMICAL CORP
136.00-0.37%-0.50ซื้อ109.755K31.688B20.166.78154.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1725 YUAN JEN ENTERPRISE
14.950.00%0.00ซื้อ15.123K2.718B12.591.19124.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1726 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
75.000.00%0.00ซื้อ4.000K12.150B17.324.341075.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
13.20-0.38%-0.05ขาย8.028K1.461B22.420.59338.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1735 EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO
16.250.00%0.00ซื้อ19.000K1.615B51.130.32408.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
82.00-0.36%-0.30ขาย49.014K12.345B13.746.05288.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1776 HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
15.85-0.63%-0.10ขาย10.616K1.109B-0.28371.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1902 TAIWAN PAPER&PULP
18.65-0.53%-0.10ซื้อ206.016K7.538B24.580.761709.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1903 SHIHLIN PAPER CORP
31.05-1.11%-0.35ขาย6.106K8.165B-0.66329.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1904 CHENG LOONG
20.750.00%0.00ซื้อ1.659M22.997B10.402.009680.00บรรจุภัณฑ์กระดาษ
1905 CHUNG HWA PULP
9.700.21%0.02ซื้อ436.743K10.675B22.010.442678.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1906 BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
12.95-1.89%-0.25ขาย227.206K1.993B3.803.4723.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1907 YFY INC
11.800.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.032M19.592B13.500.8710467.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
14.65-1.35%-0.20ขาย1.360M17.340B20.530.734520.00บรรจุภัณฑ์กระดาษ
2002 CHINA STEEL CORP
25.000.00%0.00ซื้อ11.059M385.371B16.551.5228782.00เหล็ก
2006 TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
23.05-1.28%-0.30แนะนำให้ซื้อ1.470M23.445B25.790.951933.00เหล็ก
2007 YIEH HSING ENTERPRISE CO
4.92-0.61%-0.03ขาย32.735K2.627B-0.25395.00เหล็ก
2008 KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL CORP
12.350.00%0.00ขาย2.110K2.481B-0.42232.00เหล็ก
2009 FIRST COPPER TECHNOLOGY
10.25-0.49%-0.05ซื้อ366.223K3.704B59.550.17274.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
2010 CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO
10.70-1.38%-0.15แนะนำให้ซื้อ221.078K7.027B34.710.312266.00เหล็ก
2014 CHUNG HUNG STEEL CO
10.45-1.88%-0.20ขาย3.356M15.289B6.431.661156.00เหล็ก
2015 FENG HSIN STEEL CO LTD
63.60-0.31%-0.20ซื้อ296.314K37.106B12.575.07872.00เหล็ก
2020 MAYER STEEL PIPE CORP
16.60-0.90%-0.15ซื้อ168.678K3.727B8.901.88431.00เหล็ก
2023 YIEH PHUI ENTERPRISE CO
9.170.44%0.04ขาย569.402K17.126B-0.163547.00เหล็ก
2024 CHIH LIEN INDUSTRIAL CO
10.60-1.40%-0.15ขาย490.228K1.048B16.620.65185.00เหล็ก
2025 CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
1.68-1.18%-0.02ขาย74.000K477.984M-2.21134.00เหล็ก
2027 TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
46.750.54%0.25แนะนำให้ซื้อ8.071M56.778B8.495.503729.00เหล็ก
2028 WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO
9.34-0.43%-0.04ซื้อ21.327K3.055B7.551.24332.00เหล็ก
2029 SHENG YU STEEL
18.90-0.26%-0.05ซื้อ223.958K6.086B99.910.19640.00เหล็ก
2030 FROCH ENTERPRISE CO
12.80-0.39%-0.05ขาย295.510K3.601B7.971.62983.00เหล็ก
2031 HSIN KUANG STEEL CO
31.05-0.80%-0.25ขาย419.311K9.725B58.310.61225.00เหล็ก
2032 SINKANG INDUSTRIES CO
8.72-0.91%-0.08แนะนำให้ขาย19.000K1.149B59.020.15200.00เหล็ก
2033 CHIA TA WORLD
9.891.02%0.10ขาย65.000K790.000M99.220.10147.00เหล็ก
2034 YC INOX CO LTD
26.950.00%0.00ซื้อ1.016M10.972B11.382.38913.00เหล็ก
2038 HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATION
7.280.55%0.04ขาย250.000K1.312B-1.65461.00เหล็ก
2069 YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO LTD
24.150.00%0.00ซื้อ194.111K3.777B4.245.87530.00เหล็ก
2104 INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
37.450.67%0.25เป็นกลาง4.294M31.933B9.333.991761.00เคมีพิเศษ
2461 K LASER TECHNOLOGY INC
19.107.61%1.35ซื้อ15.852M2.686B48.200.37839.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
2504 GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
8.490.00%0.00แนะนำให้ขาย2.301M11.728B18.280.463938.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
3645 TAIMIDE TECH INC
49.50-2.37%-1.20เป็นกลาง1.057M6.249B19.732.61272.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
3708 SWANCOR HOLDING CO LTD
83.50-0.95%-0.80ขาย4.934M7.756B6.9212.28272.00เคมีพิเศษ
4141 ROTAM GLOBAL AGROSCIENCES LTD
17.25-0.58%-0.10ขาย68.960K2.969B522.590.241239.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
4148 ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORA
52.40-0.95%-0.50แนะนำให้ขาย76.050K3.387B14.393.68เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
4306 YEM CHIO CO LTD
13.35-1.11%-0.15ขาย196.643K6.604B33.280.413150.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
4720 TEX YEAR INDUSTRIES
13.500.00%0.00ซื้อ13.513K1.196B35.710.45505.00เคมีพิเศษ
4722 QUALIPOLY CHEMICAL CORP
28.45-0.18%-0.05ขาย54.508K2.850B11.622.46410.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
4725 TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP
19.40-0.77%-0.15ขาย233.830K5.708B56.110.35233.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
4739 COREMAX CORPORATION
75.80-2.57%-2.00ขาย420.632K6.989B25.993.00213.00เคมีพิเศษ
4755 SAN FU CHEMICAL CO LTD
46.65-0.53%-0.25ซื้อ123.000K4.254B11.484.10293.00เคมีพิเศษ
4763 JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
158.00-0.94%-1.50ซื้อ164.023K7.332B36.074.70เคมีพิเศษ
4764 DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
78.90-0.63%-0.50ซื้อ18.010K5.543B10.757.75342.00เคมีพิเศษ
4766 NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
158.50-1.55%-2.50ขาย144.000K19.412B24.976.46เคมีพิเศษ
6235 WAFFER TECHNOLOGY CORP
11.95-1.24%-0.15ซื้อ733.055K2.022B10.931.123171.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
6581 TAIWAN STEEL UNION CO LTD
98.20-1.21%-1.20ซื้อ19.000K11.060B14.296.9789.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
6582 SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA
54.10-0.92%-0.50ซื้อ2.000K5.715B12.504.42189.00เคมีพิเศษ
6655 KEDING ENTERPRISES CO LTD
51.80-1.52%-0.80แนะนำให้ขาย21.040K3.504B15.613.38ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และป่า
8222 AERO WIN TECHNOLOGY CORP
20.850.00%0.00ซื้อ104.086K1.429B26.420.79247.00เหล็ก
8411 KINGCAN HOLDINGS LIMITED
15.100.00%0.00ซื้อ7.499K2.649B-1.26933.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
8463 RUENTEX MATERIALS CO LTD
25.150.00%0.00ขาย32.000K3.772B31.680.79300.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
8488 JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD
16.150.94%0.15ซื้อ15.000K1.090B-2.36บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
911622 TYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI)
6.400.00%0.00ซื้อ1.000K1.788B-0.23เหล็ก
9905 GREAT CHINA METAL INDUSTRIES
24.85-0.40%-0.10ขาย44.000K7.610B17.391.441069.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9906 HSIN BA BA CORPORATION
12.300.00%0.00แนะนำให้ซื้อ115.065K1.025B-0.65196.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9907 TON YI INDUSTRIAL CORP
12.95-0.38%-0.05ซื้อ1.496M20.529B13.680.952618.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9927 THYE MING INDUSTRIAL CO
30.95-0.32%-0.10ขาย140.025K6.494B18.821.65261.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
9930 CHC RESOURCES CORPORATION
52.80-0.56%-0.30ซื้อ80.921K13.197B14.793.60430.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
9939 TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE
55.600.72%0.40ซื้อ1.637M16.167B14.133.913900.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9955 SUPER DRAGON TECHNOLOGY CO
23.005.75%1.25ซื้อ15.927M2.245B-2.13129.00ทำเหมืองแร่และโลหะมีค่า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ