วัสดุพื้นฐาน (ภาค)

102
หุ้น
3311.503B
เงินทุนของตลาด
5.961M
ปริมาณการซื้อขาย
+5.81%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.56%
เปลี่ยนแปลง
+0.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
−9.52%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.22%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1101 TAIWAN CEMENT
41.40-0.24%-0.10ซื้อ17.732M226.820B10.284.1210409.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1102 ASIA CEMENT CORP
44.15-0.11%-0.05ซื้อ8.257M148.576B10.344.465854.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1103 CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
19.30-0.77%-0.15ซื้อ3.153M15.069B55.480.35636.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1104 UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
19.000.26%0.05ซื้อ204.417K12.386B11.261.69581.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1108 LUCKY CEMENT CO.
7.93-0.63%-0.05ซื้อ544.704K3.230B-0.46649.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1109 HSING TA CEMENT CO LTD
18.801.90%0.35ซื้อ1.159M6.309B6.992.65796.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1110 SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
17.200.00%0.00แนะนำให้ซื้อ12.821K9.802B278.050.06155.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1301 FORMOSA PLASTIC
96.801.47%1.40ซื้อ5.207M607.292B15.576.136784.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1303 NAN YA PLASTIC
71.901.13%0.80ซื้อ5.494M563.881B16.824.2334224.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1304 USI CORPORATION
12.800.00%0.00ซื้อ306.636K13.725B19.670.655533.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1305 CHINA GENERAL PLASTICS CORP
21.202.42%0.50ซื้อ6.121M10.910B19.271.09936.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1308 ASIA POLYMER
15.150.00%0.00ซื้อ584.321K8.399B18.010.84226.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1309 TAITA CHEMICAL
11.400.44%0.05ซื้อ1.024M3.793B29.440.39672.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER
22.00-0.23%-0.05ขาย1.017M11.640B10.432.122291.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1312 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
18.40-1.60%-0.30ขาย3.322M16.949B6.882.72379.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1313 UPC TECHNOLOGY CO
10.25-0.49%-0.05ขาย785.539K13.617B-0.271381.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1314 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
10.45-0.48%-0.05ซื้อ8.793M29.766B10.221.031301.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1321 OCEAN PLASTICS
37.00-1.07%-0.40แนะนำให้ซื้อ1.825M8.254B-0.13802.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1323 YONYU PLASTICS
34.30-0.72%-0.25ซื้อ112.347K3.140B10.773.221583.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
89.000.91%0.80ซื้อ4.389M514.538B14.366.1418585.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1337 ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
5.860.86%0.05ขาย265.945K1.563B-7.38923.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1341 FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
62.800.00%0.00ซื้อ6.002K3.102B14.754.26สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
7.91-1.00%-0.08ขาย40.001K888.144M-0.58485.00เคมีพิเศษ
1532 CHINA METAL PRODUCTS CO
31.10-0.80%-0.25ซื้อ117.290K12.078B8.093.894713.00เหล็ก
1589 YEONG GUAN ENERGY TECHNOLOGY GP(KY)
62.30-0.80%-0.50ซื้อ4.178M6.633B-1.792091.00เหล็ก
1708 SESODA CORPN
25.40-0.39%-0.10ขาย178.139K5.394B18.441.39344.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
1709 FORMOSAN UNION CHEMICAL
12.800.00%0.00แนะนำให้ขาย227.705K6.427B35.110.37217.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1710 ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
22.45-0.88%-0.20ขาย1.456M19.750B28.840.79506.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1711 EVERLIGHT CHEMICAL
16.000.00%0.00ขาย248.740K8.764B20.700.771675.00เคมีพิเศษ
1712 SINON CORP
19.101.33%0.25ซื้อ1.520M7.926B11.901.592934.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
1713 CATHAY CHEMICAL
18.55-1.33%-0.25ซื้อ44.567K2.838B26.730.7095.00เคมีพิเศษ
1714 HO TUNG CHEMICAL CORP
7.47-0.53%-0.04ซื้อ2.619M7.534B24.020.311470.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1717 ETERNAL MATERIALS CO LTD
25.80-0.77%-0.20ซื้อ642.574K32.247B16.411.594404.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1718 CHINA MANMADE FIBERS
8.25-0.36%-0.03ซื้อ1.830M13.425B-0.033425.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1721 SUNKO INK CO
8.88-0.67%-0.06ซื้อ96.225K1.940B62.630.14571.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1722 TAIWAN FERTILIZER CO
49.15-1.01%-0.50ซื้อ5.550M48.657B21.332.33788.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
1723 CHINA STEEL CHEMICAL CORP
126.500.00%0.00ซื้อ76.478K29.367B19.206.60154.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1725 YUAN JEN ENTERPRISE
14.60-0.68%-0.10ขาย16.031K2.673B13.881.06124.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1726 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
71.000.00%0.00ซื้อ49.986K11.502B18.463.851075.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
11.800.00%0.00ขาย24.000K1.301B26.680.44338.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1735 EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO
17.804.09%0.70ซื้อ168.140K1.700B28.500.60408.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
84.80-0.47%-0.40ซื้อ66.189K12.780B14.965.75288.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1776 HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
14.500.00%0.00แนะนำให้ขาย20.000K1.009B73.020.20371.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1902 TAIWAN PAPER&PULP
20.650.00%0.00ซื้อ358.254K8.301B32.440.641709.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1903 SHIHLIN PAPER CORP
34.70-2.94%-1.05ซื้อ171.450K9.296B-0.65329.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1904 CHENG LOONG
18.000.28%0.05ขาย634.381K19.894B10.401.739680.00บรรจุภัณฑ์กระดาษ
1905 CHUNG HWA PULP
9.36-0.21%-0.02ขาย791.226K10.345B29.490.322678.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1906 BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
13.250.00%0.00ซื้อ145.811K2.001B10.371.2822.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1907 YFY INC
11.901.28%0.15ซื้อ1.536M19.509B12.560.9410467.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
13.900.36%0.05ขาย3.431M16.172B366.210.044520.00บรรจุภัณฑ์กระดาษ
2002 CHINA STEEL CORP
23.400.43%0.10ซื้อ11.862M359.166B17.691.3228529.00เหล็ก
2006 TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
21.60-0.69%-0.15ซื้อ1.434M21.838B22.761.031933.00เหล็ก
2007 YIEH HSING ENTERPRISE CO
4.701.08%0.05ซื้อ77.598K2.468B-0.53395.00เหล็ก
2008 KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL CORP
12.35-0.40%-0.05ขาย23.157K2.491B-0.19232.00เหล็ก
2009 FIRST COPPER TECHNOLOGY
9.540.21%0.02ขาย155.321K3.424B279.260.03274.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
2010 CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO
10.25-0.49%-0.05ขาย881.310K6.671B33.970.302266.00เหล็ก
2014 CHUNG HUNG STEEL CO
9.36-0.43%-0.04ขาย3.268M13.494B7.431.271156.00เหล็ก
2015 FENG HSIN STEEL CO LTD
51.800.78%0.40ขาย317.010K29.894B11.094.63869.00เหล็ก
2020 MAYER STEEL PIPE CORP
14.550.34%0.05ขาย132.564K3.227B9.131.59431.00เหล็ก
2023 YIEH PHUI ENTERPRISE CO
9.140.00%0.00ขาย636.885K17.488B-0.383547.00เหล็ก
2024 CHIH LIEN INDUSTRIAL CO
11.15-0.89%-0.10ขาย54.064K1.097B25.130.45185.00เหล็ก
2025 CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
1.802.86%0.05ซื้อ137.000K492.042M-1.34134.00เหล็ก
2027 TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
33.30-0.89%-0.30ขาย2.460M40.904B7.914.263729.00เหล็ก
2028 WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO
9.220.00%0.00แนะนำให้ซื้อ566.301K3.003B8.211.12332.00เหล็ก
2029 SHENG YU STEEL
20.30-0.25%-0.05ซื้อ73.220K6.536B82.470.25640.00เหล็ก
2030 FROCH ENTERPRISE CO
12.900.00%0.00ขาย296.174K3.696B10.531.23983.00เหล็ก
2031 HSIN KUANG STEEL CO
29.250.00%0.00ซื้อ616.020K9.088B190.650.22225.00เหล็ก
2032 SINKANG INDUSTRIES CO
9.15-0.33%-0.03ขาย132.403K1.198B103.080.09200.00เหล็ก
2033 CHIA TA WORLD
9.100.55%0.05ซื้อ37.090K730.286M118.320.08145.00เหล็ก
2034 YC INOX CO LTD
26.35-1.31%-0.35ขาย576.752K10.870B13.941.92913.00เหล็ก
2038 HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATION
7.580.40%0.03ซื้อ547.000K1.369B-1.82461.00เหล็ก
2069 YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO LTD
20.200.25%0.05ขาย235.100K3.151B3.635.71530.00เหล็ก
2104 INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
32.75-0.61%-0.20ซื้อ1.933M31.961B11.902.771761.00เคมีพิเศษ
2461 K LASER TECHNOLOGY INC
23.301.30%0.30ซื้อ1.950M3.480B55.680.41839.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
2504 GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
13.35-4.30%-0.60ซื้อ15.626M19.270B33.300.423938.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
3645 TAIMIDE TECH INC
52.80-0.94%-0.50ซื้อ1.714M6.898B25.052.16272.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
3708 SWANCOR HOLDING CO LTD
88.800.91%0.80ซื้อ1.265M8.096B5.7215.49272.00เคมีพิเศษ
4141 ROTAM GLOBAL AGROSCIENCES LTD
17.200.00%0.00ซื้อ80.115K2.944B-0.171239.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
4148 ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORA
41.10-0.60%-0.25ขาย43.000K2.648B17.972.31เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
4306 YEM CHIO CO LTD
11.650.43%0.05แนะนำให้ขาย451.803K6.254B30.850.383150.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
4720 TEX YEAR INDUSTRIES
14.000.00%0.00ซื้อ47.274K1.240B29.200.58505.00เคมีพิเศษ
4722 QUALIPOLY CHEMICAL CORP
27.300.00%0.00แนะนำให้ขาย82.360K2.730B11.042.48410.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
4725 TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP
15.151.68%0.25ขาย2.540M4.350B-1.05233.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
4739 COREMAX CORPORATION
80.40-0.50%-0.40ซื้อ225.251K7.273B41.121.97213.00เคมีพิเศษ
4755 SAN FU CHEMICAL CO LTD
42.90-0.23%-0.10ซื้อ2.000K3.900B11.013.92293.00เคมีพิเศษ
4763 JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
129.002.79%3.50ซื้อ587.100K6.339B28.084.72เคมีพิเศษ
4764 DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
68.50-0.29%-0.20แนะนำให้ขาย16.099K5.275B12.945.71342.00เคมีพิเศษ
4766 NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
152.50-0.65%-1.00ขาย157.060K18.507B20.727.43เคมีพิเศษ
6235 WAFFER TECHNOLOGY CORP
13.800.36%0.05ซื้อ187.583K2.314B-1.233171.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
6581 TAIWAN STEEL UNION CO LTD
87.900.00%0.00ขาย56.000K9.781B14.835.9589.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
6582 SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA
53.400.95%0.50แนะนำให้ซื้อ90.253K5.548B12.344.33189.00เคมีพิเศษ
6655 KEDING ENTERPRISES CO LTD
40.100.50%0.20ขาย40.000K3.017B12.883.11ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และป่า
8222 AERO WIN TECHNOLOGY CORP
18.150.28%0.05แนะนำให้ขาย166.100K1.241B24.610.74247.00เหล็ก
8411 KINGCAN HOLDINGS LIMITED
15.95-1.54%-0.25ขาย30.135K2.841B-0.91933.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
8463 RUENTEX MATERIALS CO LTD
46.659.89%4.20แนะนำให้ซื้อ3.144M6.367B67.400.63300.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
8488 JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD
17.200.88%0.15ขาย6.000K1.151B-0.81บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9905 GREAT CHINA METAL INDUSTRIES
23.70-0.42%-0.10ขาย73.247K7.259B16.471.451069.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9906 HSIN BA BA CORPORATION
16.100.31%0.05ซื้อ115.842K1.338B-0.85196.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9907 TON YI INDUSTRIAL CORP
12.200.00%0.00ซื้อ960.095K19.266B25.420.482618.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9927 THYE MING INDUSTRIAL CO
32.000.47%0.15ซื้อ201.599K6.661B23.031.38261.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
9939 TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE
54.80-0.54%-0.30ซื้อ743.029K16.138B14.823.723900.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9955 SUPER DRAGON TECHNOLOGY CO
19.25-1.03%-0.20ขาย249.380K2.007B-1.62129.00ทำเหมืองแร่และโลหะมีค่า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ