วัสดุพื้นฐาน (ภาค)

104
หุ้น
3240.295B
เงินทุนของตลาด
3.949M
ปริมาณการซื้อขาย
+5.96%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.45%
เปลี่ยนแปลง
−6.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.50%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.91%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1101 TAIWAN CEMENT
38.200.92%0.35ขาย7.814M208.784B9.464.1210409.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1102 ASIA CEMENT CORP
42.501.31%0.55ซื้อ5.448M142.861B9.944.465854.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1103 CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
16.550.00%0.00ซื้อ1.292M12.823B47.210.35636.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1104 UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
18.900.00%0.00ขาย110.846K12.353B11.231.69581.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1108 LUCKY CEMENT CO.
6.82-0.29%-0.02ขาย51.000K2.760B-0.50649.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1109 HSING TA CEMENT CO LTD
16.300.31%0.05ขาย239.080K5.574B6.182.65796.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1110 SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
16.55-0.30%-0.05ขาย7.156K9.432B267.540.06155.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
1262 GREEN SEAL HOLDING LIMITED
39.450.00%0.00ซื้อ259.430K6.444B-3.12600.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1301 FORMOSA PLASTIC
93.401.19%1.10ขาย2.985M594.560B15.246.136784.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1303 NAN YA PLASTIC
68.300.59%0.40ขาย2.122M541.675B16.164.2334224.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1304 USI CORPORATION
12.602.44%0.30แนะนำให้ซื้อ3.531M13.511B25.310.505533.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1305 CHINA GENERAL PLASTICS CORP
19.552.09%0.40ขาย1.743M10.303B18.201.09936.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1308 ASIA POLYMER
15.750.00%0.00ซื้อ683.164K8.732B25.630.61226.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1309 TAITA CHEMICAL
10.750.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.340M3.593B16.860.64672.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER
24.50-0.20%-0.05ซื้อ4.633M12.933B11.582.122291.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1312 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
18.501.37%0.25ขาย3.358M16.768B6.812.72379.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1313 UPC TECHNOLOGY CO
10.250.49%0.05ขาย931.553K13.159B-0.281381.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1314 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
9.75-0.31%-0.03ขาย4.959M27.640B9.491.031301.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1321 OCEAN PLASTICS
28.400.53%0.15แนะนำให้ซื้อ143.040K6.267B-0.36802.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1323 YONYU PLASTICS
33.550.00%0.00ขาย40.160K3.049B10.463.221583.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
87.000.35%0.30ขาย2.986M507.538B14.176.1418585.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1337 ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
5.88-0.34%-0.02ขาย146.537K1.581B-7.38923.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1341 FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
59.100.17%0.10ซื้อ6.002K2.920B13.884.26สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
8.480.24%0.02ขาย610.068K942.611M-0.64505.00เคมีพิเศษ
1532 CHINA METAL PRODUCTS CO
30.70-0.65%-0.20ขาย279.335K11.827B7.923.894713.00เหล็ก
1589 YEONG GUAN ENERGY TECHNOLOGY GP(KY)
50.700.60%0.30ขาย1.064M5.355B-1.792091.00เหล็ก
1708 SESODA CORPN
25.100.20%0.05ขาย67.570K5.309B17.331.45344.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
1709 FORMOSAN UNION CHEMICAL
12.80-2.66%-0.35ขาย322.763K6.427B18.570.70217.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1710 ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
21.10-0.71%-0.15ขาย836.992K18.398B26.870.79506.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1711 EVERLIGHT CHEMICAL
16.200.00%0.00ขาย152.805K8.874B20.960.771675.00เคมีพิเศษ
1712 SINON CORP
18.55-0.27%-0.05ขาย327.632K7.800B9.971.872934.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
1713 CATHAY CHEMICAL
18.000.00%0.00ขาย11.507K2.717B25.600.7095.00เคมีพิเศษ
1714 HO TUNG CHEMICAL CORP
7.010.00%0.00ซื้อ338.129K7.032B24.860.281470.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1717 ETERNAL MATERIALS CO LTD
25.450.99%0.25ขาย480.879K31.565B16.061.594404.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1718 CHINA MANMADE FIBERS
8.14-0.12%-0.01ขาย992.480K13.198B14.350.573425.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1721 SUNKO INK CO
8.89-0.11%-0.01ขาย71.001K1.929B37.130.24613.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1722 TAIWAN FERTILIZER CO
45.150.33%0.15ขาย1.212M44.247B19.402.33788.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
1723 CHINA STEEL CHEMICAL CORP
128.000.00%0.00ซื้อ108.133K29.715B19.426.60154.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1725 YUAN JEN ENTERPRISE
14.200.00%0.00ขาย11.280K2.582B13.401.06124.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1726 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
72.000.70%0.50ขาย141.101K11.664B16.624.341075.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
12.300.00%0.00ขาย54.261K1.356B20.820.59338.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1735 EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO
16.000.00%0.00ซื้อ1.000K1.590B50.340.32408.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
80.60-0.49%-0.40ขาย39.235K12.090B14.155.75288.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1776 HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
16.250.31%0.05ซื้อ34.002K1.130B81.840.20371.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
1902 TAIWAN PAPER&PULP
19.90-1.00%-0.20แนะนำให้ซื้อ398.305K8.000B31.260.641709.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1903 SHIHLIN PAPER CORP
31.750.63%0.20ซื้อ47.080K8.256B-0.65329.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1904 CHENG LOONG
17.65-0.84%-0.15ขาย712.428K19.561B10.231.739680.00บรรจุภัณฑ์กระดาษ
1905 CHUNG HWA PULP
10.00-0.50%-0.05ขาย684.094K11.028B22.740.442678.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1906 BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
12.350.00%0.00ขาย126.787K1.865B3.563.4723.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1907 YFY INC
11.50-0.86%-0.10ขาย664.736K19.094B13.160.8710467.00ผลิตภัณฑ์กระดาษ
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
13.60-0.37%-0.05ขาย1.705M15.881B359.600.044520.00บรรจุภัณฑ์กระดาษ
2002 CHINA STEEL CORP
23.150.00%0.00ขาย12.828M356.854B17.571.3228529.00เหล็ก
2006 TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
20.800.00%0.00ขาย1.148M20.884B21.771.031933.00เหล็ก
2007 YIEH HSING ENTERPRISE CO
4.600.00%0.00ขาย232.666K2.441B-0.25395.00เหล็ก
2008 KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL CORP
12.35-0.40%-0.05แนะนำให้ขาย3.900K2.481B-0.42232.00เหล็ก
2009 FIRST COPPER TECHNOLOGY
9.530.32%0.03ขาย94.905K3.427B55.100.17274.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
2010 CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO
10.100.00%0.00ขาย121.282K6.541B33.310.302266.00เหล็ก
2014 CHUNG HUNG STEEL CO
10.000.30%0.03ขาย1.487M14.355B7.911.271156.00เหล็ก
2015 FENG HSIN STEEL CO LTD
55.50-0.72%-0.40ขาย504.238K32.279B11.974.63869.00เหล็ก
2020 MAYER STEEL PIPE CORP
15.150.00%0.00ขาย113.461K3.371B8.051.88431.00เหล็ก
2023 YIEH PHUI ENTERPRISE CO
9.09-0.55%-0.05ขาย901.913K17.051B-0.393547.00เหล็ก
2024 CHIH LIEN INDUSTRIAL CO
10.550.00%0.00ซื้อ200.193K1.029B23.560.45185.00เหล็ก
2025 CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
1.64-1.20%-0.02ขาย63.152K461.114M-2.21134.00เหล็ก
2027 TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
38.15-2.68%-1.05ขาย8.248M46.443B8.984.263729.00เหล็ก
2028 WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO
9.200.33%0.03ซื้อ453.361K2.997B7.401.24332.00เหล็ก
2029 SHENG YU STEEL
19.65-1.01%-0.20ขาย23.000K6.311B103.600.19640.00เหล็ก
2030 FROCH ENTERPRISE CO
12.70-1.17%-0.15ขาย1.474M3.639B10.361.23983.00เหล็ก
2031 HSIN KUANG STEEL CO
26.50-0.75%-0.20ขาย831.038K8.233B172.730.22225.00เหล็ก
2032 SINKANG INDUSTRIES CO
8.970.00%0.00ขาย56.030K1.171B100.720.09200.00เหล็ก
2033 CHIA TA WORLD
9.00-0.88%-0.08ขาย38.000K726.251M117.660.08145.00เหล็ก
2034 YC INOX CO LTD
25.50-1.92%-0.50แนะนำให้ขาย2.725M10.382B13.321.92913.00เหล็ก
2038 HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATION
7.07-0.28%-0.02ขาย118.010K1.282B-1.82461.00เหล็ก
2069 YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO LTD
20.700.24%0.05ขาย312.000K3.237B3.735.71530.00เหล็ก
2104 INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
37.20-0.53%-0.20ขาย3.882M31.933B11.893.131761.00เคมีพิเศษ
2461 K LASER TECHNOLOGY INC
22.70-1.09%-0.25ซื้อ5.089M3.435B54.960.41839.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
2504 GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
8.01-0.37%-0.03ขาย2.203M11.065B17.250.463938.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
3645 TAIMIDE TECH INC
47.450.00%0.00ซื้อ479.352K6.142B19.392.49272.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
3708 SWANCOR HOLDING CO LTD
81.501.88%1.50ซื้อ5.974M7.498B5.2915.49272.00เคมีพิเศษ
4141 ROTAM GLOBAL AGROSCIENCES LTD
17.05-1.16%-0.20ขาย65.060K2.918B513.550.241239.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
4148 ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORA
49.70-0.20%-0.10ขาย24.000K3.182B13.523.68เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
4306 YEM CHIO CO LTD
11.75-0.42%-0.05ขาย489.842K5.806B31.250.383150.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
4720 TEX YEAR INDUSTRIES
14.05-1.06%-0.15ซื้อ73.382K1.245B37.170.45505.00เคมีพิเศษ
4722 QUALIPOLY CHEMICAL CORP
27.400.37%0.10ขาย8.602K2.740B11.082.48410.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
4725 TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP
16.90-1.17%-0.20ขาย252.027K4.934B48.500.35233.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
4739 COREMAX CORPORATION
77.701.30%1.00ซื้อ472.886K6.994B39.541.97213.00เคมีพิเศษ
4755 SAN FU CHEMICAL CO LTD
42.30-0.82%-0.35แนะนำให้ขาย28.014K3.837B10.364.10293.00เคมีพิเศษ
4763 JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
143.00-1.04%-1.50ขาย76.005K6.573B32.334.70เคมีพิเศษ
4764 DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
69.600.14%0.10ขาย42.100K5.344B10.367.05342.00เคมีพิเศษ
4766 NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
168.500.00%0.00ขาย124.000K20.316B26.136.46เคมีพิเศษ
6235 WAFFER TECHNOLOGY CORP
12.20-0.41%-0.05ขาย87.041K2.039B11.021.123171.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
6581 TAIWAN STEEL UNION CO LTD
91.100.55%0.50ขาย9.150K10.137B15.375.9589.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
6582 SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA
51.70-0.19%-0.10ขาย12.140K5.411B12.064.33189.00เคมีพิเศษ
6655 KEDING ENTERPRISES CO LTD
41.10-1.79%-0.75ขาย36.000K3.108B12.343.34ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และป่า
8222 AERO WIN TECHNOLOGY CORP
19.50-0.51%-0.10ขาย52.000K1.337B26.520.74247.00เหล็ก
8411 KINGCAN HOLDINGS LIMITED
16.000.00%0.00ซื้อ27.450K2.806B-0.91933.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
8463 RUENTEX MATERIALS CO LTD
24.800.00%0.00ขาย6.000K3.720B31.240.79300.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
8488 JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD
18.00-1.10%-0.20ขาย3.000K1.215B-2.36บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9905 GREAT CHINA METAL INDUSTRIES
24.000.00%0.00ขาย88.001K7.320B16.731.441069.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9906 HSIN BA BA CORPORATION
16.30-2.40%-0.40ขาย131.475K1.359B-0.85196.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9907 TON YI INDUSTRIAL CORP
12.20-0.81%-0.10ขาย580.174K19.266B25.420.482618.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9927 THYE MING INDUSTRIAL CO
30.80-2.84%-0.90แนะนำให้ขาย388.200K6.442B22.271.38261.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
9930 CHC RESOURCES CORPORATION
51.00-0.20%-0.10ขาย21.800K12.676B14.123.62430.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
9939 TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE
58.505.41%3.00แนะนำให้ซื้อ4.121M17.133B15.733.723900.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
9955 SUPER DRAGON TECHNOLOGY CO
20.10-0.99%-0.20ซื้อ955.504K2.074B-1.62129.00ทำเหมืองแร่และโลหะมีค่า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ