หุ้นที่ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ — ตลาดหลักทรัพย์สวีเดน

หุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์นั้นสามารถพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สะท้อนจากราคาสูงสุดของหุ้นในเวลา 1 ปี ซึ่งมักจะก่อตัวมาจากแนวต้านที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์การลงทุนจำนวนมากที่อิงตามมูลค่าหุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์ หนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือเมื่อคุณซื้อและถือหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วง 52 สัปดาห์ หรือขายหุ้นซึ่งไม่ได้ทำตามนั้น

           
ACCON ACCONEER AB
72.503.42%2.40แนะนำให้ซื้อ166.854K1.639B-2.20เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BANOO BANK NORWEGIAN ASA
104.001.17%1.20แนะนำให้ซื้อ2719.456B11.538.91100.00การเงิน
DOXA DOXA AB
17.101.18%0.20ซื้อ7.746M2.802B-0.1710.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
EVERY EVERYSPORT
60.005.26%3.00ซื้อ11.861K347.117M50.801.13บริการทางด้านเทคโนโลยี
FOI_B FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER. B
1532.001.86%28.00แนะนำให้ซื้อ5.966K20.064B47.3831.74สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GENI GENERIC SWEDEN AB
113.807.36%7.80แนะนำให้ซื้อ43.410K1.303B85.191.2417.00การสื่อสาร
MOFAST MÄLARDALENS OMSORGSFASTIGHETER
108.005.88%6.00แนะนำให้ซื้อ14.285K770.901M7.8612.97การเงิน
NEXTO NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
7.27209.36%4.92แนะนำให้ซื้อ689641.725M-0.7029.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NOWO NOWONOMICS
46.20-7.60%-3.80ซื้อ232.348K405.425Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
REACHO REACH SUBSEA ASA
2.670.38%0.01ซื้อ1.300K383.404M5.150.52105.00ระบบขนส่ง
โหลดเพิ่ม