การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

14
หุ้น
22.698B
เงินทุนของตลาด
3.570M
ปริมาณการซื้อขาย
−7.51%
เปลี่ยนแปลง
−11.58%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.07%
ประสิทธิภาพ ปี
−12.59%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม