บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

17
หุ้น
60.893B
เงินทุนของตลาด
520.299K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.72%
เปลี่ยนแปลง
+12.38%
ประสิทธิภาพ เดือน
+20.88%
ประสิทธิภาพ ปี
+23.91%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
วิศวกรรมและก่อสร้าง54.798B EUR2.11%+1.01%568.855K15
บริการด้านสิ่งแวดล้อม6.096B EUR3.02%+8.04%83.814K2