แร่พลังงาน (ภาค)

6
หุ้น
49.357B
เงินทุนของตลาด
810.266K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.23%
เปลี่ยนแปลง
+12.16%
ประสิทธิภาพ เดือน
+29.61%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม