ระบบขนส่ง (ภาค)

21
หุ้น
29.158B
เงินทุนของตลาด
5.170M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.29%
เปลี่ยนแปลง
+0.32%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.80%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม