หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดประจำเดือน — ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

การเคลื่อนไหวราคาเชิงลบมักต่อเนื่องมาเมื่อราคาหุ้นตกลงต่ำกว่าราคาต่ำสุดของเดือน นักลงทุนจะตรวจสอบหุ้นเหล่านั้นเพื่อหาตัวที่มีศักยภาพในการเติบโต เทรดเดอร์จะจับตาหุ้นเหล่านั้นเพื่อรวมมันเข้าไปในกลยุทธ์การเก็งกำไร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจะตกลงต่ำกว่าราคาต่ำสุดประจำเดือน ซึ่งอาจะมีสาเหตุมาจากขาดสภาพคล่อง ความผันผวนตามฤดูกาลและเหตุผลอื่นๆ

           
1B0 MM2 ASIA
0.05-1.96%-0.00แนะนำให้ขาย2.601M118.606M-0.04บริการผู้บริโภค
1B6 OCEAN SKY INTL
0.04-22.00%-0.01แนะนำให้ขาย2.100K21.531M-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1H3 CLEARBRIDGE
0.1324.53%0.03ซื้อ23.133M65.935M-0.02บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
1J5 HYPHENS PHARMA
0.291.72%0.01ขาย144.300K87.125Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
40E SPACKMAN
0.000.00%0.00ขาย24.123M7.607M-0.02บริการผู้บริโภค
41O LHN
0.290.00%0.00ขาย617.100K120.639M3.320.09633.00การเงิน
42C IX BIOPHARMA
0.234.44%0.01ซื้อ651.900K167.888M-0.01เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
42L TLV
0.070.00%0.00ขาย42.000K36.921M15.350.00บริการการกระจายสินค้า
42T TRENDLINES
0.10-1.00%-0.00แนะนำให้ขาย499.200K79.119M-0.0148.00การเงิน
43A GS HLDG
0.28-6.56%-0.02ขาย2.700K57.643M-0.00บริการเชิงพาณิชย์
43F ACROMEC
0.070.00%0.00แนะนำให้ขาย22.000K10.392M-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
43P UNITED GLOBAL
0.400.00%0.00แนะนำให้ขาย10.000K126.485M19.700.02199.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
49B AMOS GROUP
0.17-7.57%-0.01แนะนำให้ขาย166.000K33.035M-0.15บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
502 3CNERGY
0.010.00%0.00ขาย40042.939M-0.00การเงิน
504 HS OPTIMUS
0.000.00%0.00ซื้อ132.500K21.522M10.000.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
528 SECOND CHANCE
0.280.00%0.00ขาย42.400K210.534M35.900.01การค้าปลีก
532 DISA
0.000.00%0.00ซื้อ31.000K20.213M-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
533 ABR
0.470.00%0.00ขาย1.000K93.463M15.400.03บริการผู้บริโภค
541 ABUNDANCE INTL
0.040.00%0.00ขาย9.626M44.859M20.590.00บริการเชิงพาณิชย์
546 MEDTECS INTL
0.4317.57%0.07ขาย17.110M202.172M1.340.28เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
573 CHALLENGER
0.512.02%0.01ขาย8.200K170.878M7.450.07284.00การค้าปลีก
585 ASIAN MICRO
0.010.00%0.00ขาย968.700K10.908M-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
594 CAPALLIANZ
0.000.00%0.00ขาย1.299M20.604M-0.00แร่พลังงาน
595 GKE
0.130.79%0.00ขาย2.234M97.345M8.580.01ระบบขนส่ง
5AL ANNICA
0.000.00%0.00ขาย90016.675M-0.0043.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5AU AP OIL
0.180.00%0.00ขาย44.800K29.616M11.760.02111.00แร่พลังงาน
5BI POLARIS
0.000.00%0.00ขาย5.600K34.106M0.0053.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5DD MICRO-MECHANICS
3.210.00%0.00ซื้อ67.400K446.292M24.710.13การผลิตของผู้ผลิต
5DM YING LI INTL
0.081.32%0.00ขาย82.100K194.335M-0.01การเงิน
5EB CFM
0.198.57%0.01ขาย5.949M35.269M83.330.00การผลิตของผู้ผลิต
5EG ZHONGXIN FRUIT
0.02-4.00%-0.00แนะนำให้ขาย60.000K26.386M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5EK SINOCLOUD
0.000.00%0.00ขาย50.600K15.878M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
5GI INTERRA RESOURCE^
0.0415.62%0.01ขาย128.700K20.976M-0.00แร่พลังงาน
5GJ AUSGROUP
0.02-4.35%-0.00แนะนำให้ขาย541.100K70.454M57.500.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย88.300K24.894M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
5JS INDOFOOD AGRI
0.300.00%0.00แนะนำให้ขาย15.500K418.771M7.430.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5LY MARCOPOLO MARINE
0.034.00%0.00ขาย4.818M88.065M-0.00404.00ระบบขนส่ง
5MZ KINGSMENCREATIVE
0.242.08%0.01ขาย11.400K48.468M-0.04บริการเชิงพาณิชย์
5NV CHASEN
0.071.45%0.00ซื้อ824.300K26.705M15.330.00บริการเชิงพาณิชย์
5OT SINGMEDICAL
0.300.00%0.00แนะนำให้ขาย175.300K148.347M11.820.03287.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
5PD HENGYANG PETRO
0.22-21.43%-0.06ขาย10056.969M14.740.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5RA AP STRATEGIC
0.00100.00%0.00แนะนำให้ซื้อ35.300K17.826M-0.00บริการผู้บริโภค
5SY ONEAPEX
0.090.00%0.00ขาย2.000K7.182Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5TY ADVANCED SYSTEMS
0.000.00%0.00ขาย20022.324Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5UF MAXI-CASH FIN
0.170.00%0.00ขาย28.200K178.008M6.540.03การเงิน
5UX OXLEY
0.200.00%0.00แนะนำให้ขาย2.272M847.317M-0.06การเงิน
5VJ HALCYON AGRI
0.230.00%0.00ขาย120.800K366.853M-0.0215731.00อื่นๆ
5WA OUE LIPPO HC
0.03-5.88%-0.00ขาย200.100K151.066M9.190.00อื่นๆ
5WE MOYA ASIA
0.070.00%0.00ขาย324.700K273.233M7.070.01สาธารณูปโภค
5WF ISOTEAM
0.123.48%0.00ขาย27.000K40.061M-0.04อื่นๆ
8AZ AZTECH GBL
1.042.97%0.03ขาย1.629M781.564M2685.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8K7 UGHEALTHCARE
0.365.80%0.02ขาย8.742M212.609M1.780.19เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
9CI CAPITALANDINVEST
3.167.12%0.2142.849Mการเงิน
A26 SINARMAS LAND
0.25-3.85%-0.01แนะนำให้ขาย2.100K1.030B5.870.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
A33 BLUMONT
0.010.00%0.00ซื้อ3.002M137.854M0.00บริการเชิงพาณิชย์
A34 AMARA
0.360.00%0.00ขาย16.000K206.989M-0.01458.00บริการผู้บริโภค
AOF AMPLEFIELD LTD
0.034.17%0.00ขาย900.400K21.495M60.000.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AP4 RIVERSTONE
0.92-8.50%-0.09แนะนำให้ขาย11.891M1.482B2.930.34สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AVM BOUSTEAD PROJ
0.940.00%0.00ขาย169.900K290.810M2.210.42บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AWI THAKRAL
0.540.00%0.00ขาย3.600K70.010M4.590.12บริการการกระจายสินค้า
AWS GYP PROPERTIES
0.14-8.16%-0.01ขาย23.200K40.413M20.700.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
AWZ MULTI-CHEM
1.78-2.20%-0.04ขาย10.400K163.973M7.450.24537.00บริการการกระจายสินค้า
B49 WORLD PRECISION
0.36-2.70%-0.01ขาย1.000K148.000M6.230.061836.00การผลิตของผู้ผลิต
B58 BANYAN TREE
0.32-1.56%-0.01ขาย104.600K272.312M-0.11บริการผู้บริโภค
B61 BUKIT SEMBAWANG
4.870.41%0.02ขาย68.700K1.256B6.630.73การเงิน
BDA PNE INDUSTRIES
0.800.00%0.00แนะนำให้ขาย11.000K67.133M16.160.05เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BEC BRC ASIA
1.47-0.68%-0.01แนะนำให้ขาย60.000K374.936Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BLS HOTUNG INV
1.870.00%0.00ซื้อ9.600K179.429M5.010.37อื่นๆ
BPF YHI INTL
0.48-1.02%-0.01ขาย2.100K142.296M5.770.08บริการการกระจายสินค้า
BQM TIONG WOON
0.490.00%0.00ขาย5.000K114.956M57.560.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BQP SOUTHERN PKG
0.41-19.00%-0.10แนะนำให้ขาย20035.160M16.180.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRD SAPPHIRE
0.090.00%0.00แนะนำให้ขาย19.000K36.683M4.740.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BRS USP GROUP^
0.05-38.46%-0.03แนะนำให้ขาย1007.042M3.940.02การผลิตของผู้ผลิต
BS6 YZJ SHIPBLDG SGD
1.43-0.69%-0.01ขาย28.312M5.542B9.180.16การผลิตของผู้ผลิต
BTX ANCHUN INTL
0.230.00%0.00ขาย10010.843M-0.05270.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BVA TOP GLOVE
0.86-4.95%-0.04แนะนำให้ขาย15.614M7.272B2.860.32เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
C05 CHEMICAL IND
0.76-1.30%-0.01ขาย7.100K58.478M10.490.07บริการการกระจายสินค้า
C52 COMFORTDELGRO
1.531.32%0.02ขาย12.170M3.273B20.600.0723721.00ระบบขนส่ง
C6L SIA
4.973.54%0.17เป็นกลาง8.991M14.232B-1.4425547.00ระบบขนส่ง
C76 CREATIVE
2.16-2.26%-0.05แนะนำให้ขาย43.950K155.577M-0.15เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
C8R JIUTIAN CHEMICAL
0.082.60%0.00ขาย24.113M153.110M2.420.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
C9Q SINOSTAR PEC
0.320.00%0.00ขาย124.500K201.600M3.510.09640.00แร่พลังงาน
CC3 STARHUB
1.241.64%0.02ซื้อ2.142M2.112B15.080.081899.00การสื่อสาร
CHJ UNI-ASIA GRP
1.03-1.90%-0.02ขาย128.900K82.530M19.410.0570.00การเงิน
CHZ HRNETGROUP
0.76-1.94%-0.01ขาย300.900K777.071M12.580.06859.00บริการเชิงพาณิชย์
CLN APAC REALTY
0.770.00%0.00ขาย1.202M271.726M10.570.07การเงิน
CTO HONG LAI HUAT
0.090.00%0.00ขาย240.500K48.677M-0.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
D05 DBS
29.65-0.40%-0.12ขาย5.122M76.454B12.632.3629000.00การเงิน
E27 THE PLACE HLDG
0.101.02%0.00ขาย2.789M576.304M490.000.00บริการเชิงพาณิชย์
E5H GOLDEN AGRI-RES
0.232.22%0.01ขาย1.600M2.856B6.200.0470993.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
E9L JOYAS INTL
0.000.00%0.00ขาย1006.641M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
F03 FOOD EMPIRE
0.760.00%0.00ขาย243.800K408.875M12.280.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
F34 WILMAR INTL
4.100.49%0.02ขาย3.627M25.725B11.460.36100000.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
F83 COSCO SHP SG
0.281.82%0.01ขาย1.627M615.792M45.080.01902.00ระบบขนส่ง
F99 F & N
1.400.72%0.01ขาย40.400K2.018B12.670.117700.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FQ7 JASPER INV
0.00-25.00%-0.00ขาย160.300K17.417M-0.00ระบบขนส่ง
G07 GREAT EASTERN
21.16-0.84%-0.18แนะนำให้ขาย12.700K10.101B7.772.744726.00การเงิน
H02 HAW PAR
11.69-0.09%-0.01ขาย33.100K2.589B31.660.37เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
H07 STAMFORD LAND
0.500.00%0.00ขาย175.000K390.964M47.170.01582.00บริการผู้บริโภค
H20 HOE LEONG
0.000.00%0.00ขาย4.700K18.813M7.500.00151.00บริการการกระจายสินค้า
H22 HONG LEONG ASIA
0.790.64%0.01ขาย237.600K587.106M8.620.097929.00การผลิตของผู้ผลิต
I11 RENAISSANCE UNITED
0.000.00%0.00ขาย202.900K12.362M0.00สาธารณูปโภค
J03 JADASON
0.030.00%0.00ขาย400.000K20.227M-0.01บริการการกระจายสินค้า
J2T HOCK LIAN SENG
0.230.00%0.00ขาย161.200K120.344M11.240.02บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
K1Q TTJ
0.16-1.23%-0.00ขาย3.000K56.969M-0.03บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
K75 KOH BROS
0.15-0.65%-0.00ขาย113.100K63.519M12.830.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KJ5 BBR
0.14-2.17%-0.00แนะนำให้ขาย20.000K44.490M-0.06บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KUX OIO
0.541.90%0.01ขาย2.148M94.180M-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
L19 LUM CHANG
0.410.00%0.00ซื้อ5.000K156.325M52.530.01การเงิน
M01 METRO
0.74-1.33%-0.01แนะนำให้ขาย47.100K621.027M16.890.04การค้าปลีก
MF6 MUN SIONG ENGG
0.058.70%0.00ขาย99.100K26.708M115.000.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MR7 NORDIC
0.35-1.41%-0.01ขาย53.100K137.740M12.070.03ระบบขนส่ง
NC2 SRI TRANG AGRO
1.350.75%0.01ขาย477.900K2.088B2.640.51อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OAJ FORTRESSMINERALS
0.35-2.74%-0.01ขาย414.100K182.500M5.800.06298.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OYY PROPNEX
1.74-0.57%-0.01ขาย524.500K647.500M14.200.12การเงิน
P34 DELFI
0.77-0.65%-0.01แนะนำให้ขาย476.700K473.647M18.630.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
P36 PAN HONG
0.181.10%0.00ขาย547.000K92.728M1.680.11อื่นๆ
P8Z BUMITAMA AGRI
0.470.00%0.00ขาย272.000K815.048M7.450.06อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
P9D CIVMEC
0.62-0.79%-0.01ขาย402.600K316.534M9.000.07บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PRH LIVINGSTONE
0.162.50%0.00ขาย58.000K50.552M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
Q01 QAF
0.86-0.57%-0.01ขาย72.300K500.484M21.640.0410000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
QC7 Q&M DENTAL
0.571.79%0.01ขาย3.558M529.071M18.010.03บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RDR INCREDIBLE
0.000.00%0.00ขาย8.000K11.974M-0.01การค้าปลีก
RS1 CHINA ENV RES
0.010.00%0.00ขาย300.000K20.823M-0.0065.00บริการการกระจายสินค้า
S08 SINGPOST
0.641.59%0.01ขาย3.659M1.417B43.450.01ระบบขนส่ง
S19 SINGSHIPPING
0.280.00%0.00ขาย199.200K109.695M7.790.04ระบบขนส่ง
S20 STRAITS TRADING
3.100.32%0.01ซื้อ143.300K1.254B7.460.41123.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
S41 HONG LEONG FIN
2.370.00%0.00แนะนำให้ขาย56.000K1.061B14.720.16617.00การเงิน
S51 SEMBCORP MARINE
0.093.66%0.00ขาย217.286M2.574B-0.08การผลิตของผู้ผลิต
S59 SIA ENGINEERING
2.072.99%0.06ขาย307.500K2.254B-0.01ระบบขนส่ง
S61 SBS TRANSIT
3.001.01%0.03ขาย19.000K926.238M11.180.2710670.00ระบบขนส่ง
S69 SERIAL SYSTEM
0.120.00%0.00ขาย622.400K109.293M7.670.02บริการการกระจายสินค้า
STG SRI TRANG GLOVES
1.38-0.72%-0.01ขาย15.800K3.290.44การผลิตของผู้ผลิต
T14 TIANJIN ZX USD
1.13-0.88%-0.01ขาย85.100K3.461B7.230.214840.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
T15 H TCIL HK$
2.04-0.49%-0.01ขาย30.000K708.285M36.920.015407.00การผลิตของผู้ผลิต
T24 TUAN SING
0.47-2.11%-0.01ขาย1.016M570.917M3.690.13813.00การเงิน
U06 SINGAPORELANDGRP
2.671.52%0.04ซื้อ37.100K3.768B17.390.1514.00การเงิน
U09 AVARGA
0.280.00%0.00ขาย867.800K268.130M2.380.12อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
U10 UOB KAY HIAN
1.57-0.63%-0.01ขาย58.200K1.364B7.500.213053.00การเงิน
U77 SARINE TECH
0.670.75%0.01ขาย748.100K233.598M12.640.05เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
U96 SEMBCORP IND
1.800.56%0.01ขาย2.033M3.198B-0.465426.00สาธารณูปโภค
V03 VENTURE
18.230.50%0.09ขาย929.200K5.271B17.201.0612000.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
VFP BEVERLY JCG
0.000.00%0.00ขาย310.200K17.928M-0.00137.00บริการการกระจายสินค้า
VL6 KOUFU
0.641.60%0.01ขาย16.200K345.597M20.100.03บริการผู้บริโภค
XJB GHY CULTURE
0.590.00%0.00ขาย33.200K633.537M22.180.03120.00บริการผู้บริโภค
XZL ARA HTRUST USD
0.491.03%0.01ขาย123.000K371.000M-0.19การเงิน
Y3D MDR LIMITED
0.07-1.37%-0.00แนะนำให้ขาย30.000K64.319M-0.01บริการผู้บริโภค
Y45 SINGMYANMAR^
0.120.00%0.00ขาย1.929M44.766Mบริการการกระจายสินค้า
Y92 THAIBEV
0.650.78%0.01ขาย31.752M16.202B15.500.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
YYB ARION ENT
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย3.000K8.406M-0.00บริการผู้บริโภค
โหลดเพิ่ม