หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
1D3 LIFEBRANDZ
0.00-20.00%-0.00ขาย2.400K10.302M-0.00บริการผู้บริโภค
42L TLV
0.0712.12%0.01แนะนำให้ซื้อ396.700K36.921M15.350.00บริการการกระจายสินค้า
504 HS OPTIMUS
0.000.00%0.00ซื้อ1.081M21.522M10.000.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
528 SECOND CHANCE
0.300.00%0.00แนะนำให้ซื้อ100225.572M36.540.01การค้าปลีก
532 DISA
0.00-50.00%-0.00แนะนำให้ขาย61.500K20.213M-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5AL ANNICA
0.000.00%0.00ขาย10016.675M-0.0043.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5EK SINOCLOUD
0.000.00%0.00ขาย2.000K15.878M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
5I0 QT VASCULAR
0.010.00%0.00ซื้อ4.900K11.197M-0.00การค้าปลีก
5I4 ICP LTD
0.0125.00%0.00แนะนำให้ซื้อ3.500K24.894M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
5RA AP STRATEGIC
0.00-50.00%-0.00แนะนำให้ขาย168.200K35.651M-0.00บริการผู้บริโภค
5TY ADVANCED SYSTEMS
0.000.00%0.00ขาย60022.324Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AWV CAPTII
0.4817.07%0.07แนะนำให้ซื้อ9.000K13.102M5.110.08181.00การสื่อสาร
DRX ST GROUP FOOD
0.100.00%0.00ซื้อ20024.248M-0.00บริการผู้บริโภค
H19 HWA HONG
0.356.06%0.02แนะนำให้ซื้อ116.600K215.378M35.640.01อื่นๆ
O32 OLAM INTL
1.710.59%0.01ซื้อ404.900K6.274B19.930.0981650.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RE4 GEO ENERGY RES
0.264.00%0.01ซื้อ1.270M350.138M3.430.07191.00แร่พลังงาน
S58 SATS
4.150.24%0.01ซื้อ681.700K4.636B-0.07ระบบขนส่ง
S63 ST ENGINEERING
3.880.52%0.02ซื้อ253.900K12.039B21.660.18เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
V3M METECH INTL
0.2738.74%0.07แนะนำให้ซื้อ4.619M19.108M-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VFP BEVERLY JCG
0.000.00%0.00ขาย10017.928M-0.00137.00บริการการกระจายสินค้า
WJP VICOM LTD
2.020.50%0.01ขาย700712.682M26.720.08บริการเชิงพาณิชย์
โหลดเพิ่ม