ระบบขนส่ง (ภาค)

4
หุ้น
36.777B
เงินทุนของตลาด
19
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+2.44%
ประสิทธิภาพ เดือน
+12.90%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.96%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม