แร่พลังงาน (ภาค)

26
หุ้น
35987.996B
เงินทุนของตลาด
21.446M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.61%
เปลี่ยนแปลง
+1.55%
ประสิทธิภาพ เดือน
+81.34%
ประสิทธิภาพ ปี
+43.27%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม