บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

1
หุ้น
35.522B
เงินทุนของตลาด
714.780K
ปริมาณการซื้อขาย
+8.28%
เปลี่ยนแปลง
−26.71%
ประสิทธิภาพ เดือน
−72.52%
ประสิทธิภาพ ปี
−64.19%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
35.522B8.28%714.780K1
โหลดเพิ่ม