สาธารณูปโภค (ภาค)

5
หุ้น
147.309B
เงินทุนของตลาด
2.195K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.66%
เปลี่ยนแปลง
+5.05%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.42%
ประสิทธิภาพ ปี
−28.23%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
147.305B4.790.52%4985
โหลดเพิ่ม