อื่นๆ (ภาค)

1
หุ้น
3.392B
เงินทุนของตลาด
11.098M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.30%
เปลี่ยนแปลง
+5.07%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.75%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.24%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
GISS GULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
1.82-2.30%-0.04ซื้อ11.098M20230804.483.392B-0.18
โหลดเพิ่ม