อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

5
หุ้น
6.573B
เงินทุนของตลาด
580.043K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.93%
เปลี่ยนแปลง
+4.44%
ประสิทธิภาพ เดือน
+19.47%
ประสิทธิภาพ ปี
+11.55%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม