เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

5
หุ้น
19.791B
เงินทุนของตลาด
2.570M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.40%
เปลี่ยนแปลง
−3.83%
ประสิทธิภาพ เดือน
−14.03%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.92%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์2.861B PHP3.64%17.133M1
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์11.206B PHP0.73%3.44%20.062K2
เซมิคอนดักเตอร์5.724B PHP2.44%−0.23%283.103K2