เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

5
หุ้น
21.190B
เงินทุนของตลาด
11.058M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.56%
เปลี่ยนแปลง
+0.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.93%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.69%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
GREENGREENERGY HOLDINGS INC.
1.22 PHP2.52%0.03 PHP
มีแรงซื้อ
70.057M85.47M PHP3.095B PHP5
IMIINTEGRATED MICRO-ELECTRONICS
5.14 PHP−0.19%−0.01 PHP
มีแรงขาย
19.9K102.286K PHP11.419B PHP−0.14 PHP
IONIONICS, INC.
1.31 PHP9.17%0.11 PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
15.037M19.698M PHP987.686M PHP3.460.38 PHP
SSPSFA SEMICON PHILIPPINES CORPORATION
1.77 PHP−0.56%−0.01 PHP
มีแรงซื้อ
556K984.12K PHP3.743B PHP6.480.27 PHP
TECHCIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.
2.90 PHP−0.34%−0.01 PHP
มีแรงขาย
170K493K PHP1.945B PHP13.480.22 PHP949