บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

5
หุ้น
5.318B
เงินทุนของตลาด
71.390K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.69%
เปลี่ยนแปลง
+6.91%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.10%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.37%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด5.318B PHP2.65%2.69%71.39K5