แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

32
หุ้น
657.163B
เงินทุนของตลาด
6.532K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.04%
เปลี่ยนแปลง
−10.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.07%
ประสิทธิภาพ ปี
−22.79%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
6.975B0.000.68%44.760K4
369.247B4.71-2.50%6.621K14
264.543B3.75-0.67%1.751K10
16.399B24.97-0.15%39.268K4
โหลดเพิ่ม