การเงิน (ภาค)

18
หุ้น
8344.968B
เงินทุนของตลาด
248
ปริมาณการซื้อขาย
+1.12%
เปลี่ยนแปลง
−2.38%
ประสิทธิภาพ เดือน
+36.34%
ประสิทธิภาพ ปี
+16.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม