ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
82.519B
เงินทุนของตลาด
5.500K
ปริมาณการซื้อขาย
−10.34%
เปลี่ยนแปลง
−1.05%
ประสิทธิภาพ เดือน
−20.70%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.80%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
CCL CARNIVAL CORP
20.80-10.34%-2.40มีแรงขายรุนแรง5.500K114399.9982.519B-34.25
โหลดเพิ่ม