เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

16
หุ้น
30.855B
เงินทุนของตลาด
312.741K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.03%
เปลี่ยนแปลง
+7.77%
ประสิทธิภาพ เดือน
−30.55%
ประสิทธิภาพ ปี
−32.52%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
5.684B-4.70%605.026K3
6.004B1.14-4.88%13.772K3
19.167B1.26%319.718K10
โหลดเพิ่ม