หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหุ้นนอร์เวย์

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
ACH AKER CLEAN HYDROGE
6.23-4.35%-0.28แนะนำให้ขาย1.036M4.477Bอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ANORA ANORA GROUP OYJ
98.200.00%0.00แนะนำให้ขาย9.476K6.914B22.934.40637.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CAMBI CAMBI ASA
12.20-6.57%-0.86แนะนำให้ขาย33.922K2.089B81.160.16127.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CARBN CARBON TRANSITION
1.25-6.57%-0.09แนะนำให้ขาย1.455M285.182M-1.55ระบบขนส่ง
ELOP ELOP AS
4.59-5.45%-0.27แนะนำให้ขาย379.541Kการผลิตของผู้ผลิต
FLYR FLYR AS
3.57-4.05%-0.15แนะนำให้ขาย2.940M558.075M16.00ระบบขนส่ง
FROY FROY ASA
50.00-4.45%-2.33แนะนำให้ขาย31.868K4.519Bระบบขนส่ง
IOX INTEROIL ASA
0.90-4.76%-0.04แนะนำให้ขาย963.821K172.325M-0.5153.00แร่พลังงาน
KYOTO KYOTO GROUP AS
23.11-7.54%-1.89แนะนำให้ขาย122.472K210.514Mการผลิตของผู้ผลิต
NSOL NORSK SOLAR AS
6.13-10.25%-0.70แนะนำให้ขาย112.544K510.682Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NTI NORSK TITANIUM AS
8.50-10.99%-1.05แนะนำให้ขาย13.023K2.024B92.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PROXI PROXIMAR SEAFOOD
7.12-2.23%-0.16ขาย65.727K289.654Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
R8P R8 PROPERTY ASA
29.80-3.87%-1.20แนะนำให้ขาย3.446Kการเงิน
RANA RANA GRUBER AS
51.97-9.62%-5.53แนะนำให้ขาย635.896K2.147B267.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SB68 SPAREBANK 68 GR
160.00-0.62%-1.00ขาย50481.828Mการเงิน
SKI SKITUDE HOLDING AS
3.27-5.23%-0.18แนะนำให้ขาย162.267K303.689M37.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
SOHO SONANS HOLDING AS
51.46-3.90%-2.09แนะนำให้ขาย6.099K1.928B284.00บริการเชิงพาณิชย์
WEST WEST
33.20%289.611K1.054B4.53ระบบขนส่ง
โหลดเพิ่ม