ระบบขนส่ง (ภาค)

7
หุ้น
31.466B
เงินทุนของตลาด
1.440M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.16%
เปลี่ยนแปลง
−3.20%
ประสิทธิภาพ เดือน
+65.72%
ประสิทธิภาพ ปี
+15.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ3.087B NGN2.32%0.00%59.929K2
สายการบิน3.317B NGN8.08%238.75K1
การขนส่งอื่นๆ25.062B NGN3.55%0.39%1.769M4