บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

1
หุ้น
43.120B
เงินทุนของตลาด
26.323K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+10.00%
ประสิทธิภาพ เดือน
+1.70%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.00%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
วิศวกรรมและก่อสร้าง43.12B NGN9.28%0.00%11.938K1