การเงิน (ภาค)

23
หุ้น
173.248B
เงินทุนของตลาด
14.536K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.55%
เปลี่ยนแปลง
+5.81%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.42%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.92%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม