บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

6
หุ้น
3.429B
เงินทุนของตลาด
45.595K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.68%
เปลี่ยนแปลง
+2.88%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.83%
ประสิทธิภาพ ปี
−11.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
742.294M0.00-0.38%22.644K2
2.686B3.61-0.76%51.936K4
โหลดเพิ่ม