บริการด้านโฆษณา/การตลาด (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
1.336M
เงินทุนของตลาด
4.217K
ปริมาณการซื้อขาย
+33.33%
เปลี่ยนแปลง
+48.15%
ประสิทธิภาพ เดือน
−27.27%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
GWC GOODWOOD CAPITAL L NPV
0.0433.33%0.01ซื้อ4.217K1.336M-0.01
โหลดเพิ่ม