แร่พลังงาน (ภาค)

2
หุ้น
343.797B
เงินทุนของตลาด
6.825M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.32%
เปลี่ยนแปลง
+20.68%
ประสิทธิภาพ เดือน
+36.66%
ประสิทธิภาพ ปี
+15.96%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
343.797B3.51-1.67%1.722M2
โหลดเพิ่ม