บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

3
หุ้น
4.910B
เงินทุนของตลาด
90.447K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.47%
เปลี่ยนแปลง
+3.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
+1.89%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.42%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์318.19M EUR4.76%0.13%24.335K1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง4.592B EUR4.36%0.00%155.871K2