บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

3
หุ้น
5.141B
เงินทุนของตลาด
32.267K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.86%
เปลี่ยนแปลง
−2.87%
ประสิทธิภาพ เดือน
+16.26%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.32%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ACOMOACOMO N.V.
22.10 EUR−0.23%−0.05 EUR
มีแรงขาย
6.527K144.247K EUR655.238M EUR11.971.85 EUR1.191K
BSGRB&S GROUP SA EUR0.06
3.840 EUR1.59%0.060 EUR
มีแรงขาย
112.881K433.463K EUR318.19M EUR12.390.31 EUR
VPKVOPAK
33.20 EUR−0.81%−0.27 EUR
ปานกลาง
87.587K2.908M EUR4.198B EUR−1.34 EUR5.696K