การสื่อสาร (ภาค)

2
หุ้น
13.740B
เงินทุนของตลาด
12.193M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.82%
เปลี่ยนแปลง
+0.33%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.73%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.34%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
โทรคมนาคมรายใหญ่12.942B EUR4.45%1.74%12.94M1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย797.846M EUR3.04%69.258K1