บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

10
หุ้น
101.277B
เงินทุนของตลาด
864.257K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.26%
เปลี่ยนแปลง
−7.30%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.15%
ประสิทธิภาพ ปี
−11.33%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม