การผลิตโลหะ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
5.261M
เงินทุนของตลาด
5.910K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.05%
เปลี่ยนแปลง
−4.81%
ประสิทธิภาพ เดือน
−31.64%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ALX ALUMEXX N.V.
0.75-1.05%-0.01มีแรงขายรุนแรง5.910K4444.325.261M25.080.03
โหลดเพิ่ม