ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
8.231M
เงินทุนของตลาด
1.530K
ปริมาณการซื้อขาย
+4.12%
เปลี่ยนแปลง
+14.12%
ประสิทธิภาพ เดือน
+50.75%
ประสิทธิภาพ ปี
+58.43%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
GOJXN GEOJUNXION N.V.
2.024.12%0.08ซื้อ1.530K3090.608.231M-0.27
โหลดเพิ่ม