การผลิตพลังงานทางเลือก (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
2.868M
เงินทุนของตลาด
25.850K
ปริมาณการซื้อขาย
+6.67%
เปลี่ยนแปลง
0%
ประสิทธิภาพ เดือน
−49.47%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.57%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
NSE NEW SOURCES ENERGY N.V.
0.056.67%0.00ซื้อ25.850K1240.802.868M
โหลดเพิ่ม